Skånebilder - Publicerat

Tidigare publicerat (inom parantes utflyktsdatum)

2022
28/9 2022: HIF - IFK 2-0: (6 maj 2022) länge sedan IFK vann i derbyt, fruktar HIF förlust. IFK är är mer på hugget. Men HIF är stabila. Nervöst slut men 2-0 står sig.
18/9 2022: Billebjer: (29 april 2022) är ett litet naturreservat öster om Lund som mest besöks för sitt bad i gammalt stenbrott och sin utsikt från en klippa. Vårblomning.
6/9 2022: Blåsippeskogen: (21 april 2022) i Lommarp öster om Hässleholm längs med Ignaberga kalkbrott. I området finns inrasade gropar där medeltida kalkgruvor rasat samman. På våren blommar blåsippor rikligt.
18/8 2022: Askebacken: (18 april 2022) naturreservat sydväst om Hörby. Ädellövskog och änsgmark med rik flora.
27/8 2022: Högserödsbron: (18 april 2022) vid Högseröds kyrka är en liten vacker stenvalvsbro över Bråån. Bortom den gamla stenbron från 1800-talets första årtionden nordost om kyrkan ligger Kvarndammen och kvarnbyggnaden från 1914.
9/8 2022: Nosaby - HIF 1-3: (3 april 2022) Seriepremiär borta. Den enkla sittplatsläktaren är full. Efter en minut har HIF gjort 1-0 på nick. Lite småkallt. Många är påpälsade. Slutar 3-1 till HIF.
31/7 2022: Fågelsångsdalen: (25 mars 2022) naturreservat väster om Södra Sandby. Dalgången har skapats av Sularpsbäcken, som på flera ställen skapat en ravinartad karaktär. Bäcken omges av lövskogar, kärrmarker och beteshagar. Geologiskt intressant.
25/7 2022: Stainabjär: (23 mars 2022) utanför Vinslöv är ett större järnåldersgravfält. Tyvärr har gravfältet skadats under årens lopp av jordbruk och stentäkt, men det är ändå sevärt med rester av skeppssättningar.
4/7 2022: Bröt-Anunds grav: (23 mars 2022) nordost om Vinslöv är en 21 x 8 meter stor långdös från cirka 3000 före kristus. Bröt-Anund är en sagokung i Ynglingaätten.
24/6 2022: Rövarekulan: (11 mars och 19 maj 2022) naturreservat i Brååns nedskurna dalgång i natursk& ouml;n skog och flora mellan Rolsberga och Löberöd. Enligt sägnen förr ett tillhåll för rövare. Om två vårbesök.
14/6 2022: Osbyholms stenvalvsbro: (10 februari 2022) är en stenvalvsbro över Hörbyån i Osbyholm. Bron har tre valv och är troligen byggd i mitten av 1800-talet. Riksvägen gick över bron fram till 1952.
31/5 2022: Dalby kyrka: (12 januari 2022) Heligkorskyrkan i Dalby är Nordens äldsta bevarade stenkyrka, grundad 1060 som domkyrka då Dalby blev ett stift i Danmark.
15/5 2022: Hörby kyrka: (24 november 2021) vars äldsta delar är från omkring 1140, den har senare byggts om och till. Från 1600-talet är de rikt snidade altaret, predikstolen och dopfunten.
8/5 2022: Södra Åsums stenvalvsbro: (30 oktober 2021) en stenvalvsbro med fyra valv och en liten grävd ränna som går till vattenkvarnen nedströms. Bron byggdes 1764 av Hans Ramel, Övedskloster. Bron togs ur bruk 1936.
3/5 2022: Södra Åsums vattenkvarn: (7 november 2021) vid Åsumsån utanför Sjöbo byggdes under 1860-talet. Vatten kommer från en ränna från Åsumsån. Den siste möllaren arrenderade kvarnen 1930-1965.
22/4 2022: Hällestads kyrka: (4 oktober 2021) är känd för sina kalkmålningar som täcker stora av innertaket och skildrar passionshistorien. Den som har målat dem har daterat dem med 1460.
13/4 2022: Hällestadstenarna: (8 oktober 2021) på kyrkan i Torna Hällestad är tre runstenar inmurade på dess östra sida.
7/4 2022: Ravlunda kyrka: (22 september 2021) från omkring 1200. I koret finns fragment av medeltida kalkmålningar. Mest känd för författaren Fritiof Nilsson Piratens gravsten.
4/4 2022: Vitaby kyrka: (22 september 2021) utmed museijärnvägen är en liten perrong vid kyrkan. Kyrkan ligger vackert på en kulle med havet i bakgrunden. Kyrkans äldsta delar är från slutet av 1100-talet. Kalkmålning, votivskepp, triumfkrucifix och dopfunt tillhör inventarierna.
22/3 2022: HIF - Rosengård 1-1: (11 september 2021) liten seriefinal. HIF något bättre, bra spel Oavgjort är rättvist, det får man vara nöjd med.
17/3 2022: Gullarps ödekyrkogård: (5 september 2021) väster om Eslöv. Kyrkan revs på 1880-talet när en ny kyrka byggdes i Trollenäs. På kyrkogården är flera av gravstenarna bevarade, några från medeltiden. Återbesök efter tio år.
9/3 2022: Sjörups kyrka: (29 augusti 2021) nordväst om Ystad, byggdes omkring 1150-70. Den blev för liten på 1800-talet och förföll. Under 1930-talet och framåt har kyrkan renoverats.
28/2 2022: Sjörupstenen: (20 augusti 2021) vid grinden till Sjörups kyrka. I början av 1800-talet användes den som byggnadsmaterial till en bro, den sprängdes då i sex delar. På 1990-talet satte man ihop den igen.
21/2 2022: Kulturens runstenar: (14 augusti 2021) i Lund består av sju stenar. Fyra står utanför på en gräsmatta. De övriga tre, delar av Hunnestadsmonumentet, står inne i Vita huset.
14/2 2022: Botaniska trädgården i Lund: (2021) en oas med en mängd växter från hela världen, ängsmiljöer, gräsytorna används av studenter för studier. Picknick och solbad. Besök växthusen. Fika i Café Botan.
10/2 2022: Eslöv - HIF 1-4: (7/8 2021) Äntligen fotboll. Corona har hindrat. Men nu blir det av, bortamatch mot Eslöv. Bara en dryg mil att köra. Dessutom seger med 4-1.
5/2 2022: Brösarps norra backar: (23/7 2021) böljande backlandskap vid Brösarp, ett hedlandskap med intressant vegetation.
27/1 2022: Norra Åsums kyrka: (19/7 2021) i vapenhuset till kyrkan står en runsten, som restes i samband med att kyrkan byggdes. På stenen nämns att ärkebiskop Absalon lät bygga kyrkan. Absalon var ärkebiskop 1177-1201, så kyrkan är byggd under den tiden.
24/1 2022: Norra Åsumstenen: (19/7 2021) är en runsten i vapenhuset till Norra Åsums kyrka. På stenen nämns att ärkebiskop Absalon lät bygga kyrkan. En sen runsten, den sista som restes i det danska riket.
19/1 2022: Gumlösa kyrka: (12/7 2021) är Sveriges äldsta daterade tegelbyggnad. Den invigdes av biskop Absalon den 26 oktober 1192. Kyrkan har brunnit två gånger, 1612 brändes den och Gumlösa by av Gustav II Adolf, den andra branden var 1904.
12/1 2022: Wanås konst: (12/7 2021) i slottsparken till Wanås slott. Där visas samtidskonst, varje år bjuds konstnärer in för att skapa konst i parken.
6/1 2022: Fredriksdal: (7/7 2021) friluftsmuseum i Helsingborg med trädgårdar, stadskvarter, gårdar, ängar, herrgårdsbyggnad.

2021
31/12 2021: Norrvikens trädgårdar: (28/6 2021) väster om Båstad. Trädgården anlades av Rudolf Abelin i början av 1900-talet. Han anlade den i olika trädgårdsstilar.
25/12 2021: Linnebjer: (25/6 2021) ett litet naturreservat nordost om Lund. Domineras av ek och hassel, men även en del lind. I ett hörn finns ett bestånd med bok. I gläntor bedrivs slåtter, och en rik flora har bevarats. Nattviol och orkidéer.
18/12 2021: Bjäresjö kyrka: (16/6 2021) nordväst om Ystad byggdes på 1100-talet. I koret och absiden är kalkmålningar i starka färger från 1200-talet. Även i långhuset finns takmålningar, daterade till 1300-talet. Vacker läktarpredikstol. Bland annat.
11/12 2021: Bjäresjöstenen: (16/6 2021) vid Bjäresjö kyrka. Stenen nämns 1627 då den satt i kyrkogårdsmuren, står nu vid kyrktornets södra sida. 'Kåre satte (denna?) sten efter Olfun(?)/Alfwin(?)'.
5/12 2021: Norra kyrkogården: (12/6 2021) i Trelleborg. På kyrkogården är gravar med tyska soldater som dog på svensk mark under andra världskriget. Under första världskriget utväxlades krigsfångar i Trelleborg, invalidmonumentet står på en gravkulle med avlidna krigsfångar.
24/11 2021: Borelund: (5/6 2021) är ett naturreservat i södra Skrylleområdet, mellan Dalby och Torna Hällestad, med orkidérika kalkkärr, och även med en del andra växter.
18/11 2021: Sularpskärret: (28/5 2021) naturreservat utmed cykelvägen mellan Lund och Södra Sandby, med en rik flora. På våren blommar majviva och smörboll. Sköts med bete och slåtter.
13/11 2021: Blomsterprogram: (12/5 2021) i Malmö. Varje år fylls Malmö stads rabatter och urnor med tema som bestämmer designen.
5/11 2021: Tosteberga ängar: (12/5 2021) norr om Åhus är strandängar som betats i hundratals år. På ängarna blommar på våren bland annat gullviva i stor mängd.
26/10 2021: Körsbärsdalen: (10/5 2021) söder om Veberöd är en gammal betesmark med en bäckdalgång, enar och sötkörsbär (fågelbär). Praktfullt när körsbärsträden blommar.
19/10 2021: Örnabjär: (1/5 2021) är en vulkanrest med tydliga basaltkupper ute i en betesmark strax väster om Häglinge.
11/10 2021: Knivsåsen: (28/4 2021) rullstensås öster om Dalby. Vacker bokskog, enefälad, flora. Fin utsikt från åsryggen. Vårbesök bland backsippor.
3/10 2021: Allarps bjär: (19/4 2021) naturreservat vid Hallaröd väster om Höör. Allarps bjär är resterna av en vulkan, där höjden är bevuxen med lövskog. På sluttningarna kan man se basaltpelare. På våren blommar ramslök. Vårbesök bland hålnunneört.
27/9 2021: Osarps mölla: (16/4 2021) nära Munkarp väster om Höör. En akvedukt försåg en mölla med vatten. Vattnet leddes från en damm till kvarnen. Kvarn och den 300 meter långa vattenrännan stod klar 1895. Kvarnen användes fram till 1924.
11/9 2021: Fågelsångsdalen: (19/3 och 14/4 2021) naturreservat väster om Södra Sandby. Dalgången har skapats av Sularpsbäcken, som på flera ställen skapat en ravinartad karaktär. Bäcken omges av lövskogar, kärrmarker och beteshagar. Geologiskt intressant. Besök bland vitskråp.
4/9 2021: Klosterängshöjden: (sommar 2021) Schaktmassedeponiområde i norra Lund intill E22. Omvandlas efterhand till friluftsområde. Från högsta punkterna har man utsikt över nejden. Invandrande trädgårdsflora.
25/8 2021: Åbjär: (8/4 2021) är ett ädellövskogsområde med en bäckravin på Linderödsåsens nordsluttning. En stenvalvsbro och minnessten.
20/8 2021: Söndrebro: (8/4 2021) i östra utkanten av Östra Sönnarslöv över Söndre å. Bron har två valv och är 13 meter lång, 5 meter bred och 3 meter hög. Vackert. Vacker är också ån som flyter mellan hagarna.
14/8 2021: Natthall: (3/4 2021) vid Rönneå öster om Röstånga. Från en klippa, som stupar brant mot dalgången, är en vacker utsikt. Blåsippor nedanför klippan.
9/8 2021: Askebacken: (31/3 2021) naturreservat sydväst om Hörby. Ädellövskog med ramslök, blåsippor och änsgmark med rik flora.
2/8 2021: Jättegraven: (21/3 2021) mellan Klågerup och Bara är en gånggrift i en hög, med en utsikt över fälten. Ingången ligger i öster, i gången och kammarens mitt finns nedfallna takblock.
28/7 2021: Hjularöd stenvalvsbro: (5/3 2021) vid vägen mellan Harlösa och Hjularöds slott. Det ska finnas en sten i det nordvästra hörnet med inskriptionen 'CEIVIL 1759'. Troligen initialerna av byggherren och byggåret. Därmed är det den äldsta daterade bron i Skåne.
22/7 2021: Stenocksvallar, norra delen: (24/2 2021) är en försvarsvall med skansar mot danskarna, som byggdes under 1710-talet. Mellan Sjöbobadet och Barsebäckshamn går en stig utmed kusten förbi Stenbocksvallar.
13/7 2021: Annelöv stenvalvsbro: (21/2 2021) är en bro över Saxån söder om Annelöv. Den byggdes 1785, med ett valv 16 meter långt. Vid den står en gränssten, den markerar gränsen mellan Harjagers och Onsjö härader.
2/7 2021: Flackarps ödekyrkogård: (22/1 2021) Flackarps 1100-tals kyrka söder om Lund revs 1865. Idag finns en klockstapel med kyrkans klocka, ett träkors, en minneslund och en del gamla gravstenar.
25/6 2021: Gårdstångastenen: (28/12 2020) är en runsten utmed Gårdstångavägen i Flyinge på en liten gräsplan med ett högt träd bakom. Stenen är smal och cirka en och en halv meter hög. Den har en enkel runslinga 'Tholv och Ulv reste stenar dessa efter Asmund Lippe, kamraten sin.'
18/6 2021: Holmbystenen: (19/12 2020) är en runsten vid Holmby kyrka, den upptäcktes 1650 i kyrktornet. 1905 togs den ut och sattes på sin nuvarande plats vid tornet. 'Sven reste stenar dessa efter Torger, fader sin'.
8/6 2021: Dösjebro: (11/12 2020) en stenvalvsbro över Saxån. På två mittstenar finns texter som brobyggaren lät rista, den ena att bron är byggd av BroByggaren Hans Nilsson år 1770, den andra syftar på slaget vid Dösjebro som stod 1181.
2/6 2021: Botaniska trädgården: (24/5 2021) i Lund är en oas med en mängd växter från hela världen, ängsmiljöer, gräsytorna används av studenter för studier. Picknick och solbad. Besök växthusen. Fika i Café Botan.
30/5 2021: Järavallen: (5/12 2020) ett strövområde och naturreservat mellan Barsebäckshamn och Landskrona. Här finns strandängar, tallskog, dammar, lövskog, motionsslingor.
25/5 2021: Ljunghusens strandbad: (20/11 2020) östra delen av Falsterbonäset södra strand. Sandstränder och dyner. Östra delen är populärt för bad och friluftsliv. Västerut är en lagun och sandrevelsystem.
22/5 2021: Linnebjer: (19/5 2021) ett litet naturreservat nordost om Lund. Domineras av ek och hassel, men även en del lind. I ett hörn finns ett bestånd med bok. I gläntor bedrivs slåtter, och en rik flora har bevarats. Nattviol och orkidéer.
20/5 2021: Vombsjön: (28/10 2020) gå på stig på nedlagd järnväg, nedanför en slänt med vacker lövskog. På en sandstrand fram till en badplats.
15/5 2021: Brovallabron: (17/10 2020) strax utanför Asmundtorp, utmed väg 110, är invid vägen en stenvalvsbro över Braån. Bron byggdes 1764. Består av ett valv, 20 meter lång och 6 meter bred.
10/5 2021: Ålabodarna - Fortuna: (17/10 2020) en kustvandring på stranden nedanför branter. Tillbaka kan man gå på stig uppe på krönet mot branten.
7/5 2021: Skäralid: (15/10 2020) en välkänd sprickdal i Söderåsen med Skärån, utsikter, rasbranter och vacker skog.
3/5 2021: Torpruiner: (9/10 2020) i Fulltoftaskogarna. Om det hårda livet som fattig torpare. Nästan bortglömda och borta. Än finns ruiner kvar som kan berätta.
27/4 2021: Skorstensdalen: (5/10 2020) en dal i Klåveröds strövområde på Söderåsen, med mäktig skorstenslik klippformation.
23/4 2021: Runstenskullen: (2/10 2020) kulle vid universitetsplatsen i Lund, med sex runstenar. Kullen är ett minnesmärke för att markera universitetets 200-årsjubileum 1868. Den lär vara graven för en mängd råttor.
16/4 2021: Lundagårdsstenen: (29/9 2020) är en runsten som står i foajen till Universitetsbiblioteket i Lund. Den är smal och mer än fyra meter hög. På den finns en runslinga, ornament och ansiktmask.
12/4 2021: Allhelgonaklostret: (22/9 2020) i Lund. Klostret grundades som ett Benediktinkloster på 1000-talet. Det var ett av Danmarks äldsta kloster. Vad som finns kvar idag av klostret är några få små rester bakom universitetsbiblioteket på Helgonabacken.
7/4 2021: Örtofta åpromenad: (21/9 2020) en kilometer lång åpromenad utmed Kävlingeån i Örtofta norr om Lund.
1/4 2021: Södra Ugglarps skeppssättning: (12/9 2020) En av Skånes största och bäst välbevarade skeppssättningar ligger vid gården Södra Ugglarp strax väster om Veberöd.
24/3 2021: Sofiero: (10/9 2020) strax norr om Helsingborg. Kung Gustav VI Adolfs sommarslott. Känt för sin slottsträdgård med rhododendronsamling. Utställningar, evenemang, restaurang. Denna gång äpplen, dahlior och pelargoner.
20/3 2021: Boijsens dammar: (6/9 2020) fem dammar, fyra före detta fiskedammar och en naturlig, i norra delen av Skrylleområdet. I två växer röd näckros.
15/3 2021: Arriesjön: (2/9 2020) är grustäkt som gjorts om till strövområde med en liten sjö.
9/3 2021: Billebjer: (28/8 2020) är ett litet naturreservat öster om Lund som mest besöks för sitt bad i gammalt stenbrott och sin utsikt från en klippa.
8/3 2021: Vismarlövsstenen: (25/1 2020 och 4/3 2021) (Hyby stenen 1) står vid bygatan i Vismarlöv. Det är en runsten från 1000-talet, med en svårläst runslinga. En hjort och kors tyder på att den kan ha en kristen påverkan.
3/3 2021: Vä kyrka: (17/8 2020) Mariakyrkan, som troligen togs i bruk 1121. I korets tak är kalkmålningar från 1100-talet. Altare och predikstol från 1600-tal.
27/2 2021: Lunds spårväg: (2020) i Lund. Den går från Clemenstorget till ESS ute på Brunnshög. Den invigdes den 13 december 2020. Vandrat i etapper utmed spårvägen.
18/2 2021: Vä kyrkoruin: (17/8) är resterna av ett kapell som var tillägnät Sankta Gertrud, de fattigas, sjukas och vägfarandes skyddshelgon. Det byggdes troligen under senare delen av 1400-talet i anslutning till ett hospital. Kapellet eldhärjades, kanske när svenske kungen Gustav II Adolf brände Vä 1612.
11/2 2021: Stenbocksvallar: (12/8 och 12/10 2020) är en försvarsvall med skansar mot danskarna, som byggdes under 1710-talet. Mellan Sjöbobadet och Barsebäckshamn går en stig utmed kusten förbi Stenbocksvallar.
30/1 2021: Gunnarps tegelbruk: (25/7 2020) strax norr om Tjörnarp. Ugnen är en rektangulär ringugn byggd 1898. Ugnen förstördes i en brand 1958, efter det lades bruket ner och förföll. 1993-94 restaurerades ugnen och är idag ett intressant industrihistoriskt utflyktsmål.
23/1 2021: Västra Strömonumentet: (18/7 2020) det vikingatida Västra Strö monumentet, även kallat Thulestenarna eller Tullehögen, består av fem resta stenar och två runstenar på en åkerholme vid Västra Strö kyrka väster om Eslöv.
17/1 2021: Bjersjöholms gamla slott: (9/7 2020) utanför Ystad byggdes på 1500-talet, en försvarsanläggnig med fyra längor omgiven av en sjö i norr och i övrigt av en vallgrav. Idag finns den västra och östra längan kvar.
11/1 2021: Jätteleden: (24/6 2020) vid Simrishamn. Jätteleden passerar tre fornminnen från olika tider: Pittjestenen är en rest sten från järnåldern, Stenstuan en gånggrift från stenåldern och Kvejsahöj som är en gravhög från bronsåldern.
7/1 2021: Botanisk trädgården i Lund: (året som gick) en oas med en mängd växter från hela världen, ängsmiljöer, gräsytorna används av studenter för studier. Picknick och solbad. Besök växthusen. Fika i Café Botan.
6/1 2021: Åraslövs mosse: (10/6 2020) är ett naturreservat utanför Vinslöv. Våtmark med en mängd orkidéer. I skogen finns mycket liljekonvalj. En spångad stig går över mossen.

2020
31/12 2020: Skeglinge kyrkoruin: (4/6 2020) den tornlösa kyrkan uppfördes på 1100-talet. På 1870-talet revs Skeglinge kyrka. Kyrkans plats markeras med stenar. På östra sidan finns flera gamla gravstenar, de flesta inte läsbara. I sydöstra hörnet står en klockstapel.
24/12 2020: Klosterängshöjden: (året som gick) Schaktmassedeponiområde i norra Lund intill E22. Omvandlas efterhand till friluftsområde. Från högsta punkterna har man utsikt över nejden. Invandrande trädgårdsflora. Bilbrand, blomning 2020, mountainbikebana och ljushjorten.
1/12 2020: Fyleverken: (29/5 och 24/9) är en nerlagd sandtäkt i Fyledalen. Fin kvartssand, användes bl.a. till glastillverkning och färg. Sanden bildades under juratiden för 150 miljoner år sedan. Vattenfyllda täkter. Dramatiska formationer. Om ett besök vid norra sjön.
26/11 2020: Baldringestenen: (29/5) väster om tornet vid Baldringe kyrka står en runsten. Den finns avbildad i slutet av 1600-talet och fanns då i kyrkogårdsmuren. Den försvann sedan under årens lopp. Vid en ombyggnad 1885 hittades den i ett dike. Den sattes då på sin nuvarande plats.
21/11 2020: Frualid: (21/5 och 8/11) öster om Öveds kyrka är en höjd av vulkaniskt ursprung, med skogsklädd brant sida mot sjön Vassen. Växtplats för månviol och myskmadra
14/11 2020: Borstbäcken: (11/5) en lövskogsbevuxen bäckdalgång norr om Vombsjön. Här stod slaget vid Borst 1644, 'färsingarnas blod färgade bäcken röd'. Växtlokal för ramslök och lundviva.
10/11 2020: Högasten: (14/2) i en åkerholme vid vägen mella Södra Åsum och Övedskloster är ett gravfält med tre resta stenar.
27/10 2020: Ramnakullabackarna: (6/5) ett litet naturreservat vid Blentarp på Romeleåsens ostsluttning, med bäckravin och vidsträckt utsikt. Blommande körsbärsträd på våren.
18/10 2020: Sularpskärret: (28/4 och 26/5) naturreservat utmed cykelvägen mellan Lund och Södra Sandby, med en rik flora. På våren blommar majviva och smörboll. Sköts med bete och slåtter. Besök bland gullviva, majviva och smörboll.
2/10 2020: Dalby fälad: (26/4) naturreservat öster om Dalby. Fäladen är en kvarvarande del av det fäladslandskap som var vanligt fram till slutet av 1800-talet. Vårflora med backsippa och orkidéer.
24/9 2020: Borelund: (22/4 och 28/5 2020) är ett naturreservat i södra Skrylleområdet, mellan Dalby och Torna Hällestad, med orkidérika kalkkärr, och även med en del andra växter. Två besök, backsippor och orkidéer.
8/9 2020: Karaby backar: (20/4 2020) vid Västra Karaby kyrka strax väster om Kävlinge, är ett fornminne i dubbel bemärkelse. Skapade av istidens isälvar i forntiden, och på dem begravde man sina döda under bronsåldern. Om ett besök för att hitta backsippor.
1/9 2020: Glumslövs backar: (17/4 2020) vid Glumslöv. Vackra vyer mot havet med sandiga höga branter. Spår av försvarslinjen Karl XII:s skansar från tidigt 1700-tal. På stranden ligger kasserade tegelstenar från tegelbrukstiden. Gullvivor på Gåsägget.
23/8 2020: Linneskogen: (12/4 2020) norr om Sjöbo. Ädellövskogar där marken under våren färgas av vit-, gul- och blåsippor.
11/8 2020: Högebjer: (10/4 2020) är en höjd med omgivande enefälader mellan Knivsåsen och väg 11, öster om Dalby. Intill är ett stenbrott. Från krönet av Högebjär har man utsikt söderut mot Romeleklint. Backsippor på våren.
4/8 2020: Munkarps fälad: (8/4 2020) en enefälad strax öster om Munkarp. En markerad stig går genom fäladen. Två rullstensåsar med en markerad åsgrop mellan dem. På våren blommar vitsippa och backsippa.
27/7 2020: Önneslövs fälad: (5/4 2020) vacker enefälad öster om Dalby. Med några kärr och dammar med fin flora, bland annat orkidéer och backsippa. Om ett besök för att hitta backsippa.
21/7 2020: Fågelsångsdalen: (27/3 2020) naturreservat väster om Södra Sandby. Dalgången har skapats av Sularpsbäcken, som på flera ställen skapat en ravinartad karaktär. Bäcken omges av lövskogar, kärrmarker och beteshagar. Geologiskt intressant. Om ett besök för att hitta blåsippa.
14/7 2020: Rövarekulan: (26/3 2020) naturreservat i Brååns nedskurna dalgång i naturskön skog och flora mellan Rolsberga och Löberöd. Enligt sägnen förr ett tillhåll för rövare. Detta besök för vårblommar, bl.a. vitskråp.
8/7 2020: Bosarps jär: (21/3 2020) norr om Eslöv är en lummig rullstensås i det öppna odlingslandskapet. Flera kilometer lång och 20 meter hög bjuder den på en fin promenad. Naturreservat.
4/7 2020: Askebacken: (19/3 2020) naturreservat sydväst om Hörby. Ädellövskog och änsgmark med rik flora. Årets första blåsippa.
30/6 2020: Banvallen: (20/2 2020) järnvägen Gärsnäs–S:t Olofs Järnväg var färdig 1901. Trafiken lades ner 1972. Banan finns kvar eftersom det körs dressin och är museijärnväg. En promenad Gyllebosjö - St Olof.
20/6 2020: Stenheds skeppssättning: (14/2 2020) vid Gärsnäs. En stor skeppssättning på 52 x 14 meter, 30 klumpstenar. I den sydöstra spetsen är tre stenar i rad inne i skeppssättningen. Gravplats från sen järnålder ca 600-1000 e.Kr. På en sten är hällristningar i form av skålgropar.
14/6 2020: Börringe kyrkoruin: (8/2 2020) Kyrkan byggdes på 1100 talet. Den revs efter sammanslagningen av Norra Börringe och Lemmeströ. I dag återstår några tjock stenmurar. I marken, där det var mitt i långhuset, ligger en gravsten, Anno 1587.
8/6 2020: Munkarps kyrkoruin: (2/2 2020) Kyrkan byggdes 1100 talet. Den ersattes på 1800 talet av en ny kyrka och revs 1883. Av kyrkan återstår låga grundmurar. Söder om kyrkan är medeltida gravar.
1/6 2020: Månstorps gavlar: (25/1 2020) borg byggd 1540-47 omgiven av vallgrav. Förstördes av danskarna vid ett angrepp 1678. Idag återstår yttermurar och en del av vallgraven. Restaurerades under 1900-talet.
26/5 2020: Källs Nöbbelövs kyrkoruin (19/1 2020) en kyrka från 1100-talet, som revs 1881 när en ny byggdes. På platsen syns inget av den gamla kyrkan, stenar markerar platsen för den. Kvar på kyrkogården är en del gamla gravstenar.
23/5 2020: Torrlösa kyrkoruin (19/1 2020) med det Thottska gravkoret. Där begravdes Sophie Brahe, Tycho Brahes syster och medarbetare. När den nya kyrkan byggdes så revs den gamla kyrkan förutom gravkoret. Cirka tjugo år senare revs koret och liken begravdes någonstans.
13/5 2020: Fulltofta hällkista (17/1 2020) utmed Skåneleden i Fulltofta strövområde. Hällkistor är en rektangulär gravkammare av stenhällar ofta omgivna av en hög. Uppfördes under yngre stenåldern runt 2000 f.Kr.
7/5 2020: Mörkrets gravfält: (17/1 2020) i Fulltofta strövområde. Enligt informationsskylten ska det finnas domarringar, en treudd, kvadratiska stensättningar, resta stenar. Några är tydliga, annat krävs en mer tränad hjärna för att se.
2/5 2020: Hörte ruin: (31/12 2019) under tid var det populärt att ha en ruin på sina marker, hade man ingen så byggde man en. 1907 byggde godsherren på Dybäcks slott den ruin som står vid Hörte.
30/4 2020: Västra Nöbbelövstenen: (31/12 2019) är en stor runsten vid Västra Nöbbelövs kyrka. Den har varit kluven på längden och användes ett tag som grindstolpar vid prästgården. Nu är den hopsatt och står i en gräsmatta.
28/4 2020: Balkåkra kyrkoruin: (26/12 2019) kyrkan byggdes på 1200-talet. Tornet är senmedeltida. Kyrkan förföll sedan man man i stället byggt Marsvinsholms kyrka. I dag återstår tornet, murar och ett gravvalv.
26/4 2020: Skårbystenen: (26/12 2019) är en runsten framför kyrkan i Skårby. Inskriptionen lyder: Aute satte sten denna efter Håkon.
14/4 2020: Vombs fure: (30/11 2019) är ett barrskogsområde söder om Vombsjön. Tallskogen planterades under 1800-talet för att förhindra sandflykt, som berodde på att marken överutnyttjades. Promenad mellan vattenverksdammarna.
6/4 2020: Herremannabron: (11/11 2019) är en stenvalvsbro från 1850 vid Östra Vemmenhög. Byggd i två spann i kallmursteknik. Nära bron står en runsten, som står på sin ursprungliga plats.
3/3 2020: Fågelsångsdalen: (21/10 2019) naturreservat väster om Södra Sandby. Dalgången har skapats av Sularpsbäcken, som på flera ställen skapat en ravinartad karaktär. Bäcken omges av lövskogar, kärrmarker och beteshagar. Geologiskt intressant. Om ett höstbesök.
24/2 2020: Skönabäck: (13/10 2019) naturvårdsområde norr om Skurup är en ädellövskog intill Borgasjön och Skönabäcks säteri. Det är ett litet område med några markerade stigar genom skogen.
16/2 2020: Sallerupsdammen: (6/10 2019) norr om Södra Sallerup, öster om Malmö är, några fiskedammar. Före detta kritbrott. Med hopp om att hitta fossiler.
10/2 2020: Vombsjön, nordost: (4/10 2019) om Vombsjön, gå på stig på nedlagd järnväg, nedanför en slänt med vacker lövskog. På en sandstrand fram till en badplats.
6/2 2020: Klosterängshöjden: (3/10 2019) Schaktmassedeponiområde i norra Lund intill E22. Omvandlas efterhand till friluftsområde. Från högsta punkterna har man utsikt över nejden. Invandrande trädgårdsflora. Höstuppdatering.
3/2 2020: Skäralid: (29/9 2019) en välkänd sprickdal i Söderåsen med Skärån, utsikter, rasbranter och vacker skog. Tidig höstdag.
29/1 2020: St Lars begravningsplats: (24/8 2019) i södra Lund är en plats för stillhet och begrundan. Här begravdes de psykiskt sjuka, som var inlagda på Sankt Lars sjukhus, oftast med ett enkelt järnkors med bara ett nummer inristat.
16/1 2020: Svaneholm: (20/8 2019) slott från 1500-talet norr om Skurup, med museum, gästgiveri, och vackra omgivningar runt Svaneholmssjön. Besök i den grevliga begravningslunden.
3/1 2020: Tjärö: (8-10/8 2019) i den Blekingska skärgården, med klippor, branter, skog, ängar och betesmark. Hela ön är ett naturreservat.

2019
21/11 2019: Svarta Bergen: (17/7 2019) arbetslivs- och naturmuseum i ett nedlagt stenbrott utanför Lönsboda. I stenbrotter bröts diabas. Stenbrottet är i dag vattenfyllt. På området finns skrotstenshögar och flera konstverk.
4/11 2019: Trädhuset: (12/7 2019) uppe bland träden i en skogssluttning på Hovdala området söder om Finjasjön. Utsikt över Finjasjön. På sommaren brukar det vara café.
30/10 2019: Botanisk have: (3/7 2019) i Köpenhamn. Promenad bland inhemska och exotiska växter, uppdelat i avsnitt, samt fjärilshus och palmhus. Även ett besök i Kongens have.
23/10 2019: Nakkehoved fyr: (29/6 2019) två fyrar från 1772 öster om Gilleleje på norra Själland. Fyrkroen vid Nakkehoved östra fyr. Fyren är som den var 1800. I den västra finns ett litet fyrmuseum och är en modern fyr. Båda Ligger fint med utsikt över havet.
20/10 2019: Munkeruphus: (29/6 2019) på norra Själland. Ett vackert trähus och 'utstillingssted'. I trädgården är flera skulpturer och konstverk av olika konstnärer. I ett rum är konstnären Gunnar Aagaard Andersens form och design.
2/10 2019: Vätteryds gravfält: (6/6 2019) med flera skeppssättningar, domarring och fyrkant från yngre järnåldern beläget invid riksväg 23 söder om Sösdala. Kaffe och våffla på Vittfarnas café intill gravfältet.
29/9 2019: Dalstorp 0-1(h): (6/6 2019) möte med topplaget Dalstorp. Jämnt spel till att börja med. I andra halvlek trycker HIF på. Nästan bara spel mot Dalstorps mål. Snöplig förlust.
26/9 2019: Alslingan: (6/6 2019) vid västra Finjasjöns strand går genom en av Skånes största alsumpskogar. En 1.6 km lång spång genom vad som ibland kallas Europas regnskog. En promenad bland svärdsliljor.
23/9 2019: Borelund: (4/6 2019) är ett naturreservat i södra Skrylleområdet, mellan Dalby och Torna Hällestad, med orkidérika kalkkärr, och även med en del andra växter. Ett försommarbesök bland ovanligt många orkidéer.
27/8 2019: Stångby mosse: (23/5 2019) är beläget nordväst om Lund, och består Stångby mosse och Hoby backar. De södra delarna, Stångby mosse, består av kärrmarker. Från kärren rinner Hoby bäcken norrut genom dalgången vid Hoby backar.
19/8 2019: Dalby fälad: (15/5 2019) naturreservat öster om Dalby. Fäladen är en kvarvarande del av det fäladslandskap som var vanligt fram till slutet av 1800-talet. Ett vårbesök bland granspira och orkidé.
16/8 2019: IFK Hässleholm (b): (12/5 2019) Banarbete, ersättningsbuss till Hässleholm. Lång dag, men det var det värt för ett derby. Sju år sedan jag såg ett senast. 2-2. Jag är nöjd med 1 poäng, bägge lagen verkar missnöjda.
14/8 2019: Stjärneholms borgruin: (11/5 2019) ligger strax väster om Skurup. Slottet byggdes troligen på 1550-talet, och revs i början av 1600-talet. Ruinen omges av en jordvall och en vallgrav. Av slottet återstår bara några stenmurar. Ett vårbesök bland gullviva och orkidé.
7/8 2019: Hunnerödsmosse: (11/5 2019) ett våtmarksområde mellan Svedala och Skurup. Här finns den sällsynta fjärilen alkonblåvingen och klockgentiana som fjärilen är beroende av.
1/8 2019: Risen: (5/5 2019) strax söder om Genarp. Det består av fäladsmarker, kärr, småvatten, och mellanliggande skogsklädda höjder.
16/7 2019: Rövarekulan: (24/4 2019) naturreservat i Brååns nedskurna dalgång i naturskön skog och flora mellan Rolsberga och Löberöd. Enligt sägnen förr ett tillhåll för rövare.
5/7 2019: Jakten på Gullspira: (21/4 2019) är en vandringsled vid Hovdala slott. Östra delen går över en höjd med utsikt, genom skog, förbi vackra Hammarmölledammen och ett bibloteksbygge som aldrig blev färdigt.
26/6 2019: Fågelsångsdalen: (19/4 2019) naturreservat väster om Södra Sandby. Dalgången har skapats av Sularpsbäcken, som på flera ställen skapat en ravinartad karaktär. Bäcken omges av lövskogar, kärrmarker och beteshagar. Geologiskt intressant. Vårens besök.
22/6 2019: Ivö klack: (11/4 2019) på norra Ivön är en kulle med högsta punkten 134 meter över havet. Högsta punkten är platt och bara skog. Finns en fin utsiktsplats på västra sidan. Norrut är ett kalkbrott där man kan hitta fossiler.
9/6 2019: Nivågård: (18/4 2019) söder om Helsingör på Själland. Förutom den egna målerisamlingen är en tillfällig utställning. Park som domineras av rhododendron. Restaurang.
26/5 2019: Kjugekull: (10/4 2019) söder om Bäckaskogs slott går vägen till Kjugekull. För länge sedan var Kjugekull en ö där urberget gick upp i dagen. Inlandsisen har hjälpt till med att flytta på klippblock. Populärt bland utövare av bouldering. Blåsippa vid stranden, backsippa och gullviva på fälader.
17/5 2019: Pulken: (4/4 2019) ett naturreservat med strandängar en kilometer väster om Yngsjö. Här rastar tusentals tranor under vårstrecket i månadsskiftet mars/april. Tranorna kan ses från ett fågeltorn. Året slog rekord med upp mot 10000 tranor.
14/5 2019: Juskushall: (31/3 2019) är en vulkanrest öster om Ljungbyhed, vulkanen var troligen aktiv för 140-190 miljoner år sedan. Nuförtiden en trädbevuxen kulle. Toppen är platå, på flera ställen syns basaltpelare. De fem-sexkantiga pelarna syns tydligt. Stigen upp är brant.
5/5 2019: Eneskogen: (22/3 2019) vid Anderstorp öster om Röstånga. En gång ståtlig, men på senare tid har den farit illa. En del av enarna har stått här i över hundra år. Högt och tätt, man kunde nästan irra bort sig. Nu är det risigt, mångar är torra och en del har ramlat.
1/5 2019: Natthall: (22/3 2019) vid Rönneå öster om Röstånga. Från en klippa, som stupar brant mot dalgången, är en vacker utsikt.
23/4 2019: Lönnebjär: (3/3 2019) vid Häglinge är en lövskogskulle och vulkanrest med ett stort antal block med basalt.
17/4 2019: Svalövs gamla kyrka: (27/2 2019) Mittemot norrom Svalövs kyrka ligger platsen för den gamla kyrkan. På platsen för den gamla kyrkan ör en kyrkogård med gamla gravstenar, flera för släkten von Linde, och grunden av kyrkan.
13/4 2019: HIF - Asarum 1-1: (6/4 2019) Seriepremiär. Försäsongen har varit sådär. Något avvaktande spel. Ingen vill förlora. Så det slutar 1-1.
10/4 2019: Brödåkra gravfält: (27/2 2019) ligger i en skogsdunge mellan Sireköpinge och Kågeröd. Ska bland annat finnas två domarringar och en skeppssättning. Igenväxt, uppkört och svårt att upptäcka. Vi fann en domarring.
7/4 2019: Lilla Beddinge gamla kyrkogård: (24/2 2019) norr om Beddingestrand. Kyrkan revs när den nya byggdes längre söderut runt 1880. Kvar finns en ödekyrkogård. På gravarna är årtal från 17- och 1800 talen. Några spår av kyrkan finns inte.
1/4 2019: Stenshuvud: (24/3 2019) välkänd nationalpark söder om Kivik. Utsikt, strand, natur. Om en vandring över Kortelshuvud.
29/3 2019: Forsemölla: (24/3 2019) med rester av en vattenkvarn, skogig bäckdalgång med vattenfall, och böljande backlandskap nordväst Simrishamn.
28/3 2019: Kämpestenarna: (23/2 2019) två stora stenblock i Lilla Harrie vid vägen till Bösmöllan. De är resterna av en domarring. På stenblocken är flera skålgropar.
17/3 2019: Stenkilsristningen: (16/2 2019) är en hällristning i hagmark mellan Simrishamn och Brantevik. Skepp, människor med yxor, hästar, hjulkors och skålgropar på en stenhäll.
10/3 2019: Fotboll, Hässleholms IF - Smedby 3-0: (3/11 2018) Efter en dålig säsong lyckades man ta kvalplatsen för att stanna kvar i tvåan. I kvalet mot Smedby övertagade man och vann bäde borta och hemma med 3-0.
7/3 2019: Måkläppen: (7/11 2018) är en sandrevel och naturreservat vid Falsterbo med tillträdesförbud större delen av året. Känt för sin sälkoloni och fågelliv.
2/3 2019: Eksholmssjön: (4/11 2018) utmed vägen mellan Holmeja och Sturup. Sjöns omgivning präglas av vackra skogar och skogskärr.
26/2 2019: Östra Torps kalkugnar: (28/9 2018) norr om Smygehamn. I de kupolliknande ugnarna brändes kalk under cirka hundra år från mitten av 1800 talet. Intressant industrihistoria.
20/2 2019: Lilla Isie gamla kyrkogård: (28/9 2018) öster om Trelleborg. En lindhäck visar konturerna av hur den medeltida kyrkan låg. Söder om kyrkan är en del gamla gravstenar kvar, svåra att tyda då de utsatts för väder och vind.
13/2 2019: Borstbäcken: (23/9 2018) en lövskogsbevuxen bäckdalgång norr om Vombsjön. Här stod slaget vid Borst 1644, 'färsingarnas blod färgade bäcken röd'. Växtlokal för lundviva.
9/2 2019: Tvedöra: (25/9 2018) är ett vattenfyllt grustag och inofficiell badplats. Ligger vid avtaget mot Silvåkra på vägen mellan Södra Sandby och Torna Hällestad. Området var 1823-1888 miltär möteplats, efter vilket en minnessten är rest. Idag är det omgivet av ett militärt övningsområde.
10/1 2019: Ven: (18/8 2018) den cykelvänliga ön mitt i Öresund. Känd för sina Backafall. På ön hade Tycho Brahe sitt observatorium. Idag finns ett museum. Ön är på sommaren ett populärt utflyktsmål.
2/1 2019: Hanö: (26-28/7 2018) är en ö i Hanöbukten utanför Listerlandet i Blekinge. Varierad natur, dovhjortar, en fyr, en engelsk kyrkogård och besvärliga badplatser.

2018
16/12 2018: Hallsbergs stenar: (29/6 2018) norr om Lövestad finns i trädgården vid Möllehuset märkliga bildstenar med bibliska motiv, som gårdsägaren Nils Nilsson skapade under ålderns höst i slutet av 1800-talet.
6/12 2018: Snuvestuan: (23/6 2018) på Söderåsen, branta klippor av till synes staplade stenblock, en skorstenslik klippa och en liten grotta i vilken den på håll fagra Skogssnuvan bor. Hon kan förvrida huvudet på unga män.
7/11 2018: Stenshuvud: (8/6 2018) välkänd nationalpark söder om Kivik. Utsikt, strand, natur. Om ett besök vid fyren.
30/10 2018: HIF - Dalstorp 3-0: (6/6 2018) Säsongen har börjat illa. Tippat topplag men är bottenlag. Seger mot Dalstorp (i Västergötland) ger lite hopp.
25/10 2018: Simris strandängar: (20/5 2018) naturreservat norr om Brantevik, torrängar och kärr med rik flora. På klipphällarna finns böljeslagsmärken, 500 miljoner år gamla stelnade vågformer i dåtidens sandbotten.
14/10 2018: Prästens badkar: (20/5 2018) söder om Vik är en unik halv miljard år gammal geologisk formation, som sägs ha fått sitt namn av att en präst använt den som badkar. Kallas också rosenstenen efter sin form.
4/10 2018: Allarps bjär: (10/5 2018) naturreservat vid Hallaröd väster om Höör. Allarps bjär är resterna av en vulkan, där höjden är bevuxen med lövskog. På sluttningarna kan man se basaltpelare. På våren blommar ramslök.
30/9 2018: Benestads backar: (6/5 2018) är ett naturreservat i sydöstra Fyledalen med utsikt över dalgången. Marken är kalkrik med kärr och torra marker, vilket ger en rik flora.
24/9 2018: Gröthögarna: (26/4 2018) mellan Torekov och Hovs hallar. En kuststräcka med strandängar och klapperstensfält med ett gravfält bestående åtta gravrösen från bronsåldern.
23/8 2018: Grevie backar: (25/4 2018) naturreservat på Bjärehalvön med betade rullstensåsar, enefälader, hagmarker, mindre skogspartier. På våren backsippor i dess västra del.
12/8 2018: Natthall: (2/4 2018) vid Rönneå öster om Röstånga. Från en klippa, som stupar brant mot dalgången, är en vacker utsikt.
2/8 2018: Flommen: (25/2 2018) vid Skanör med sanddyner, laguner, våtmarker och betesmarker.
13/7 2018: Prästaskogen: (24/2 2018) vid Torna Hällestad. Vacker bokskog, ås med utsikt. Flera vresbokar, vridna, knotiga och med grenar som spretar vridna åt alla håll.
11/7 2018: Stenskogen: (28/1 2018) strax söder om Höör. Här bröts det under lång tid kvarnstenar. I skogen finns spår i form av dagbrott och överblivna kvarnstenar.
8/7 2018: Stenshuvud: (15/10 2017) om en topptur i den välkända nationalparken söder om Kivik. Utsikt, strand, natur.
5/7 2018: Kolerakyrkogården i Baskemölla: (14/10 2017) På 1850-talet härjade kolera i Sverige. I Baskemölla dog tio personer i september 1855 av sjukdomen. En minnessten restes 1943 med namn på de avlidna.
4/7 2018: Fotboll: (14/10 2017) Österlen - HIF 0-2. HIF måste ta fler poäng än Lund i denna sista omgång. Lund tar kvalplatsen på målskillnad. HIF trea. Godkänd säsong ändå.
20/6 2018: Mölleriket: (24/9 2017) vid Stockamöllan. Här fanns flera vattenkvarnar. Kvarnstenar höggs på flera ställen, många kvarnstenar finns kvar i markerna. Strövområde med flera vandringsleder.
3/6 2018: Fotboll: (16/9 2017) Torn - HIF. Seriefinal! Stabil 4-1 seger. Serieledning, en poäng före Torn.
29/5 2018: Frualid: (10/9 2017) öster om Öveds kyrka är en höjd av vulkaniskt ursprung, med skogsklädd brant sida mot sjön Vassen.
19/5 2018: Örenäs gånggrift: (3/9 2017) vid Ålabodarna. Kryp in i en mer än 5000 år gammal grav, en gånggrift med en gång som leder in i en gravkammare.
13/5 2018: Skanörs borg: (2/9 2017) norr om Skanörs kyrka ligger resterna av den medeltida borgen. Uppförd under första halvan av 1200-talet som säte för den danske kungens fogde. Av borgens två våningars tegelhus, två vallgravar och en förborg återstår en kulle och den inre vallgraven.
19/4 2018: Ignaberga kalkbrott: (19/8 2017) öster om Hässleholm låg under havsytan för cirka 75 miljoner år sedan under kritaperioden. I brottet har man hittat fossiler av havslevande djur från den tiden. Brytning av kalk i Ignaberga har anor från 1100-talet.
15/4 2018: Gislövshammar: (6/8 2017) En idyllisk liten by som började som ett fiskeläge på 1800-talet. Under en kort period under 1800-talet höggs kvarnstenar i kalklipporna på kusten. Ute på klipporna syns runda hål efter kvarnstensbrytningen.
10/4 2018: Tommarps klosterruin: (6/8 2017) i den medeltida staden Tumathorp grundades 1155 ett Premonstratenserkloster. Under reformationen drogs klostret in 1540. Inte mycket är kvar idag.
5/4 2018: Hunneröds mosse: (30/7 2017) ett våtmarksområde mellan Svedala och Skurup. Här finns den sällsynta fjärilen alkonblåvingen och klockgentiana som fjärilen är beroende av.
27/3 2018: Cementparken: (22/7 2017) i Limhamn med rester från cementtillverkningen som fanns här. I krossmaterial växer i ett stäppliknande landskap torktåliga växter från olika håll i världen.
15/3 2018: Blomsterprogram: i Malmö. Varje år fylls Malmö stads rabatter och urnor med tema som bestämmer designen. 2017 års tema var "Purple rain".
2/3 2018: Klosterängshöjden: (sommar 2017) schaktmassedeponiområde i norra Lund intill E22. Omvandlas efterhand till friluftsområde. Från högsta punkterna har man utsikt över nejden. Invandrande trädgårdsflora.
22/2 2018: Stjärneholms borgruin: (18/6 2017) ligger strax väster om Skurup. Slottet byggdes troligen på 1550-talet, och revs i början av 1600-talet. Ruinen omges av en jordvall och en vallgrav. Av slottet återstår bara några stenmurar.
16/2 2018: Lemmeströ kyrkoruin: (18/6 2017) Kyrkan byggdes omkring år 1200, helt i tegel. Senare byggdes torn och vapenhus av gråsten. På 1700 talet var kyrkan i dåligt skick. Ny kyrka byggdes i Börringe, och Lemmeströ kyrka raserades. Idag återstår en del av tornet och rester av vapenhuset.
3/2 2018: Fyleverken: (5/6 2017) är en nerlagd sandtäkt i Fyledalen. Fin kvartssand, användes bl.a. till glastillverkning och färg. Sanden bildades under juratiden för 150 miljoner år sedan. Vattenfyllda täkter. Dramatiska formationer.
27/1 2018: Vitabäckshällorna: (5/6 2017) naturreservat i Fyledalen, med gammelskog, fågelliv, flora. I östra delen ligger ett litet kärr med bl.a. majviva och en källa med en historisk händelse.
20/1 2018: Måryd: (10/6 och 27/12 2017) i norra delen av Skrylleområdet öster om Lund. Kuperad enefälad, med kärr, torrbackar, klipphällar. bäck. Darrgräs, grodserenad och vresiga träd.
5/1 2018: Linnebjer: (3/6 och 10/6 2017) ett litet naturreservat nordost om Lund. Domineras av ek och hassel, men även en del lind. I ett hörn finns ett bestånd med bok. I gläntor bedrivs slåtter, och en rik flora har bevarats. Nattviol och orkidéer.

2017
21/12 2017: Skäralid: (29/10 och 29/5 2017) en välkänd sprickdal i Söderåsen med Skärån, utsikter, rasbranter och vacker skog.
5/12 2017: Borelund: (27/5 2017) är ett naturreservat i södra Skryllxeområdet, mellan Dalby och Torna Hällestad, med orkidérika kalkkärr, och även med en del andra växter.
3/12 2017: Knivsåsen: (27/5 2017) rullstensås öster om Dalby, vid Dalby stenbrott. Vacker bokskog, enefälad, flora. Fin utsikt från åsryggen.
15/11 2017: Tjörnedala: (7/5 2017) vid Baskemölla norr Simrishamn är en gård och strövområde. Vackra betade strandängar med bland annat orkidéer och gullviva.
5/11 2017: Hylkan: (6/5 2017) söder om Brantevik är ett område med betesmarker och strandängar. Här finns spår efter gruvhål, där man först bröt silver och bly och senare flusspat.
7/10 2017: Lund - HIF 5-1: (22/4 2017) Lär mig fritillaria persica. Annars dyster dag. Storförlust och mediokert spel. Bådar illa för resten av säsongen.
1/10 2017: Borgen: (14/4 2017) naturreservat väster lummigt och vackert naturreservat med bäckraviner i Rååns dalgång vid Vallåkra. Borgen har fått sitt namn av en fornborg från järnåldern, av vilken det idag återstår en jordvall.
19/9 2017: Fågelsångsdalen: (9/4 2017) naturreservat väster om Södra Sandby. Dalgången har skapats av Sularpsbäcken, som på flera ställen skapat en ravinartad karaktär. Bäcken omges av lövskogar, kärrmarker och beteshagar. Geologiskt intressant.
8/9 2017: Djupadal: (1/4 2017) kort dalgång mellan klippa och Rönne å öster om Röstånga, där vattnet bildar en fors. Rik flora och fauna.
27/8 2017: Landskapslaboratoriet: (26/3 2017) i den södra delen av Snogeholms strövområrde. Olika trädslag för att studera hur de påverkas och växer beroende på omgivningen.
9/8 2017: Alkärret: (11/3 2017) litet naturreservat strax norr om Lomma. Där finns olika sorters miljöer. Alskog på fuktig mark, med öppet vatten och igenväxta våtmarker.
29/7 2017: Salviken: (28/1 2017) är viken mellan Barsebäckshamn och Vikhög på Öresundskusten. Kuststräckan består av öppna betade strandmarker, och är avsatt som naturreservat. Fågellivet är rikt.
20/7 2017: Ubåt U3: (21/1 2017) på tekniska museet i Malmö. Sjösatt 1942 under andra världskriget. Upplev hur det känns att leva på en ubåt. Inget för den med cellskräck.
14/7 2017: Malmö akvarium: (21/1 2017) på Malmöhus. Med bland annat korallrev, tropisk regnskog, svensk insjö.
27/6 2017: Katrinetorp: (2/12 2016) gård i söddra Malmö med park och trädgård. Utställningar, mässor (bl.a. julmarknad), café.
18/6 2017: Klöva hallar: (30/10 2016) en sprickdalgång på norra sidan av Söderåsen. Inte så känd som Skäralid men väl så spännande och vacker.
8/6 2017: Limhamns kalkbrott: (1/10 2016) där det bröts kalk 1866 till 1994. Det är normalt stängt för allmänheten. Nedlagt och nu ett naturreservat som skall utvecklas för sig själv. Kalken bildades av små havslevande djur, bryozoer, för 60 miljoner år sedan.
30/5 2017: Kulla Gunnarstorp: (25/9 2016) slott och naturreservat norr om Helsingborg. På strandremsan nedanför slottet är en tidvattenformad kustmiljö från 200 miljoner år sedan. Slottet, som är uppfört i mitten av 1860-talet, ligger vackert på landborgen mot Öresund.
17/5 2017: Yxornas häll: (28/8 2016) strax söder om Simrislund, invid vägen mellan Simrishamn och Brantevik finns en stenhäll med hällristningar. På hällen finns ett stort antal ristningar.
28/4 2017: Rya kyrkoruin: (20/8 2016) söder om Örkelljunga. Kyrkan byggdes omkring 1200. Övergavs 1876. Ruinen används vid dop och bröllop. Vackert belägen.
17/4 2017: Vittsjöborg: (19/8 2016) på näset mellan Pickelsjön och Mellomsjön i Vittsjö. Här låg en borg på 1300-talet som förstördes vid en brand, troligen vid ett anfall. Vad som återstår är några kullar.
4/4 2017: Tullstorpsstenen: (17/8 2016) en vacker och unik runsten vid Tullstorps kyrka. 'Klibir och Åsa reste kummel dessa efter Ulf'.
25/3 2017: Møns klint: (9/8 2016) på den danska ön Møns östkust. Här stupar vita klippor mer än hundra meter ner mot havet. Klipporna är kritavlagringar av mikroskopiska alger som levde för mer än 70 miljoner år sedan. En trappa leder ner till en smal strandremsa nedanför klipporna.
1/3 2017: Nedraby kyrkoruin: (7/8 2016) söder om Tomelilla. Uppförd på 1200-talet. Övergavs 1635. Sista prästens gravsten finns i tornet. Några andra gamla gravstenar. Ruinen används idag till dop, vigsel, begravning.
15/2 2017: Bäckaskogs slott: (28/7 2016) ligger på landremsan mellan Oppmannasjön och Ivösjön. Anlades på 1200-talet som premonstratenskloster. Kungligt sommarnöje på 1800-talet. Idag turstmål, konferenser, hotel.
4/2 2017: Salviken: (13/3 2016) Salviken är viken mellan Barsebäckshamn och Vikhög på Öresundskusten. Kuststräckan består av öppna betade strandmarker, och är avsatt som naturreservat. Fågellivet är rikt.
14/1 2017: Hällestads åsar: (21/2 2016) Borelundsåsen och Prästamöllan är rullstensåsar strax väster om Torna Hällestad. De är huvudsakligen bevuxna med bok (bl.a. vresbok), och erbjuder lätta promenadstigar.

2016
30/12 2016: Lundåkrabukten: (7/2 2016) kustvandring från Barsebäck strandbad till Järavallen. Med vass, tång, golfbana, strandängar, fågelplattform. Tillbaka på Littorinavallen.
22/12 2016: Musrestaurangen: (16/12 2016) på Bergsgatan i Malmö. Franska nötbutiken Noix de vie och italienska ost och kex-restaurangen Il Topolino för möss. Gatukonst av konstnären Anonymouse. Kul så så länge det nu får finnas kvar.
16/12 2016: Falsterbo strand: (31/1 2016) vandring på sandstranden mellan en medeltida slottsruin och ett fågelskyddsområde.
5/12 2016: Brottets bana: (20/12 2015) en tre kilometers vandringsled mellan Höörs mölla och Stanstorps stenbrott. Går utmed den nedlagda smalspåriga decauvillejärnvägen. Brottets bana i folkmun.
21/11 2016: Degebergahus: (5/4 2015) söder om Häckebergasjön. Västra delen är en risig skog. Östra delen åkermark med skogsholme, och en bokskog med ett kärr. Gamla träd. Reservatet är mest för mossa, lavar och småkryp.
8/11 2016: Lindskogen: (20/6 2016) väster om Brösarp är en gammal blandskog med avenbok, ek, lind och bok. Hackspettens favorit, står det. Inget om humlornas favorit.
1/11 2016: Ålabodarna - Fortuna: (8/3 2015) en kustvandring på stranden nedanför branter. Tillbaka på stig uppe på krönet mot branten.
24/10 2016: Olympic - HIF 0-1: (24/9 2016) Olympic ligger sist. HIF kämpar för att komma före IFK Hässleholm i mitten av tabellen. Olympic är inte så dåliga. Har många uddamålsförluster. Vid förlust idag åker de ut.
22/10 2016: Vitemölla - Brösarp: (10/6 2016) andring utmed sandstranden från Vitemölla till Haväng. På höjderna söder om Verkeån till Brösarp.
8/10 2016: Torpruiner: (28/2 2015) i Fulltoftaskogarna. Om det hårda livet som fattig torpare. Nästan bortglömda och borta. Än finns ruiner kvar som kan berätta. Kulleröd och Linnekull.
3/10 2016: Snapphanestallarna: (7/5 2016) är två höga klippor med en sänka mellan norr om Rössjön. Här lär snapphanar haft ett gömställe med förråd och hästar.
29/9 2016: Vittseröd: (22/2 2015) Kvarnstensrunda är en mils vandring vid Stockamöllan, förbi stenbrott vid Vittseröd där kvarnstenar tillverkades. I skogarna finns rester av stenbrotten och kvarnstenar.
22/9 2016: Vittsjö skans: (19/8 2016) minnesstenen över Gustav II Adolfs nära döden upplevelse 1612. En dansk befästningsanläggning under Kalmarkriget 1611-13. Högt belägen mellan två sjöar och en å.
1/9 2016: Rallate: (8/2 2015) söder om Skäralid. En av Skånes bäst bevarade basaltkupper. Basaltkuppen är en rest av en vulkans kraterrör. När magmam kyldes sprack den upp i fem-sexkantiga pelare. Dessa kan man se tydligt här vid Rallate.
27/8 2016: Frännarps hällristning: (9/7 2016) väster om Knislinge. Ovanlig hällristning med många vagnar förspända med hästar.
16/8 2016: Galgbacken: (7/2 2015) strax utanför Stora Harrie ä ett gravfält med megalitiska gravar. Platsen har använts som avrättningsplats, därav namnet.
10/8 2016: Stenshuvud: (19/6 2016) välkänd nationalpark söder om Kivik. Utsikt, strand, natur. De vilda blommornas dag.
6/8 2016: Wanås konst: (9/7 2016) i slottsparken till Wanås slott. Där visas samtidskonst, varje år bjuds konstnärer in för att skapa konst i parken.
31/7 2016: Torpruiner: (17/1 2015) i Fulltoftaskogarna. Om det hårda livet som fattig torpare. Nästan bortglömda och borta. Än finns ruiner kvar som kan berätta.
16/7 2016: Listarumsåsen: (24/4 2016) ädellövsskogsklädda åsar norr om Smedstorp. På våren prunkar marken av vitsippor.
30/6 2016: Vombs fure - sandåsen: (21/12 2014) är ett barrskogsområde söder om Vombsjön. Tallskogen planterades under 1800-talet för att förhindra sandflykt, som berodde på att marken överutnyttjades.
25/6 2016: Stora Harrie mosse: (28/5 2016) vid Kävlinge. Liten rest av en gång ett stort våtmarksområde. Kalkkärr med artrikt växtliv.
21/6 2016: Sundvik: (7/12 2014) nedanför Glumslöv. En tegelstrand minner om tiden då det fanns ett stort antal tegelbruk.
16/6 2016: Borelund: (27/5 2016) är ett naturreservat i södra Skrylleområdet, mellan Dalby och Torna Hällestad, med orkidérika kalkkärr, och även med en del andra växter.
11/6 2016: Skrylle - Prästaskogen: (10/11 2014) vid Torna Hällestad. Vacker bokskog, ås med utsikt. Flera vresbokar, vridna, knotiga och med grenar som spretar vridna åt alla håll.
5/6 2016: Torup - Askebacken: (28/2 2016) norr om Torups slott. På backen finns lämningar av en borg, föregångaren till dagens Torups slott. Byggdes någon gång på 1300 talet, förstördes under det danska inbördeskriget grevefejden 1534-36.
30/5 2016: Vallåkra - Dinosauriefotspår: (2/11 2014) För cirka 200 miljoner år sedan passerade en flock dinosurier Vallåkra. På 1970-talet hittades fotspåren. I entréen till geologiska institutionen i Lund finns ett fotspår att ses.
17/5 2016: Askebacken: (1/4 2016) naturreservat sydväst om Hörby. Ädellövskog och änsgmark med rik flora.
13/5 2016: Andrarums alunbruk: (26/10 2014) ruin, dagbrott, och slagghögar efter en skånsk industriepok 1637-1906 med utvinning av alun. Strax öster om Christinehofs slott.
1/5 2016: Hyby gamla kyrka: (28/2 2016) uppfördes i slutet av 1100-talet. Takmålningar från 1400-talet av en som kallas Harriemästaren.
29/4 2016: Ottarp: (11/10 2014) söder om Vallåkra. För drygt 200 miljoner år sedan var Skåne ökenlandskap. På en höjd kan man se och känna på öknen.
20/4 2016: Bältebergaravinen: (11/10 2014) Tjutebäckens ravin nordost om Landskrona i Rååns dalgång. Geologiskt värdefull och med intressant fauna och flora. Klassat som Natura 2000 område. Om en ökenvandring.
19/4 2016: Arken: (10/4 2016) Arken, museum för samtidskonst, ligger som ett skeppsvrak vid kusten i Ishøj söder om Köpenhamn. På Arken visas t.om. 16 maj 2016 den danska konstnärinnan Gerda Wegener (1886-1940).
14/4 2016: Turestorpsö: (28/3 2016) borgruin på en udde i Havgårdssjön. På udden Turestorpsö ligger två kullar. På dem låg på medeltiden en borg.
3/4 2016: Helvetesgraven: (28/9 2014) öster om Öved. Ett vattenfyllt före detta stenbrott där det bröts röd sandsten. Sandstenen bildades under Silur för drygt 400 miljoner år sedan. Då var det här en grund havsbotten.
28/3 2016: Stjärneholms borgruin: (3/1 2016) ligger strax väster om Skurup. Slottet byggdes troligen på 1550-talet, och revs i början av 1600-talet. Ruinen omges av en jordvall och en vallgrav. Av slottet återstår bara några stenmurar.
25/3 2016: Jällabjär: (27/9 2014) strax öster om Röstånga. Det är en tydlig höjd som är en gammal vulkanrest, vilken är nedslipad under årmiljoner till dagens beskedliga femtio meter över omgivningen. På toppen finns rester av basaltkuppen.
20/3 2016: La Strada: (14/2 2016) om promenader vid Brunnshög i Lund förbi La Strada, före detta skola, restaurang, vandrarhem, sedan i förfall med fin graffiti, delvis rivet, plomberat. Nedbrunnet. Nu har resterna forslats bort. Tomt.
19/3 2016: Lindholmen: (3/1 2016) I början av 1300-talet byggdes en borg vid Börringesjöns nordvästra strand. På drottning Margaretas tid omkring 1400 en betydande plats. Idag återstår en kulle.
9/3 2016: Ljunghusens strandbad: (25/10 2015 & 24/8 2014) östra delen av Falsterbonäset södra strand. Sandstränder och dyner. Östra delen är populärt för bad och friluftsliv. Västerut är en lagun och sandrevelsystem. Letar bärnsten.
27/2 2016: Sjöfartsmuseet: (30/12 2015) i Helsingør berättar om Danmarks historia som sjöfartsnation. Byggt i en gammal torrdocka.
20/2 2016: Ivö klack: (6/8 2014) på norra Ivön är 133 meter över havet. I ett nerlagt kaolinbrott kan man leta fossil.
15/2 2016: Biskopskällaren: (31/7 2014) är en källare på Ivö i Ivösjön. Källaren är vad som återstår efter en större byggnad som ärkebiskop Andreas Sunesson tillbringade sin sista tid på 1220-talet.
13/2 2016: Ivö kyrka: (31/7 2014) från början av 1200-talet, med väggmålningar och en källa där vatten kan bli till vin.
9/2 2016: Vallkärra kyrka: (28/7 2014) har sitt ursprung i slutet av 1100-talet. Den ligger vackert med utsikt västerut. En bred trappa leder ner till den senare delen av kyrkogården.
5/2 2016: Öveds kyrka: (25/7 2014) en liten vitkalkad tornlös kyrka, byggd 1759-61.
31/1 2016: Strandstråket: (17/1 2016) promenadstråk på kuststräckan från Spillepengen i söder, genom Lomma och Bjärred, till Löddesnäs i norr. En 21 kilometer lång sträcka utmed Öresundskusten.
26/1 2016: Bjärsjölagårds kalkbrott: (20/7 2014) kalksten bröts troligen här på medeltiden till kyrkbyggena. 1865 byggdes kalkugnarna vid slottet. Verksamheten lades ner på 1940 talet. Idag är brottet vattenfyllt. Fossiler.
21/1 2016: Skeingeborg: (27/9 2015) (Skeviaborg) är en åttkantig borgruin från 1100-talet på en holme i Skeingesjön väster om Osby. På platsen syns en meterhög rest av den åttkantiga ringmuren.
12/1 2016: Drakamöllan: (6/7 2014) naturreservat söder om Maglehem, ett kuperat hedlandskap med sandhedsvegetation.
7/1 2016: Måkläppen: (6/1 2015) är en sandrevel och naturreservat vid Falsterbo med tillträdesförbud större delen av året. Känt för sin sälkoloni och fågelliv.
1/1 2016: Bäckhalladalen: (12/9 2015) naturreservat nordväst Simrishamn. Sandsten med böljeslag, dammar, betade hällmarker, nedlagt stenbrott.

2015
20/12 2015: Fågelsångsdalen: (21/6 och 19/7 2014) naturreservat väster om Södra Sandby. Dalgången har skapats av Sularpsbäcken, som på flera ställen skapat en ravinartad karaktär. Bäcken omges av lövskogar, kärrmarker och beteshagar. Geologiskt intressant. Jakt efter trilobiter, graptoliter och den gyllene spiken.
7/12 2015: Marieholms yllefabrik: (7/11 2015) upphörde i början av 2000-talet efter en drygt hundraårig verksamhet. I fabrikslokalerna finns idag - 2015 - loppisverksamhet.
14/11 2015: Rudolph Tegners skulpturpark: (15/6 2014) på norra Själland. I parken står Rudolph Tegners skulpturer i landskapet, med havet som bakgrund. Museet från 1937 är byggt i armerad betong.
3/11 2015: Häckebergasjön: (18/10 2015) sydost om Genarp. Går bra att vandra runt sjön, vacker omgivning med bokskog, öppna marker, rik på hjortdjur. På en udde ligger Häckeberga slott.
30/10 2015: Liarumsängen: (8/6 2014) vid Liarum ligger straxt nordost om Linderöd. Här finns en vacker äng som på våren prunkar och är då värt ett botaniskt besök.
26/10 2015: Lousiana: (16/10 2015) Museum of Modern Art söder om Helsingör på Själland, med utsikt över Öresund. Fram till 24 januari 2016 visas Yayoi Kusamas i oändligheten.
23/10 2015: Järrestad: (3/10 2015) en stenhäll norr om Järrestad med Skånes bäst bevarade hällristningar. Över 500 figurer, varav 'Dansaren' är den som gjort platsen känd.
8/10 2015: Kronborg slott: (17/8 2015) slott i Helsingör i Danmark byggt på andra halva av 1500-talet under Fredrik II. Känd för Hamlet.
1/10 2015: Humlarödshus fälad: (6/6 2014) är ett artrikt naturreservat på Romeleåsen. Bland annat kor, ekar, orkidéer samsas på fäladen, med utsikt över Vombsänkan.
23/9 2015: Södertos fästning: (30/8 2015) I Söderto söder om Hörby ägnade sig en man sitt liv fram till sin död 1975 med att bygga en fästning som skydd mot ett ryskt anfall.
19/9 2015: Assistens Kirkegård: (12/8 2015) är en begravningsplats i Köpenhamn. Här ligger bland annat ett stort antal berömda danska vetenskapsmän (som fysikern Niels Bohr), konstnärer, författare begravda på en vacker kyrkogård.
10/9 2015: Sniberups fälad: (30/5 2014) naturreservat på Linderödsåsen. Fäladen är så som Linderödsåsen såg ut i slutet av 1800-talet.
6/9 2015: Harlösa - Bligehöj: (28/8 2015) utsikt över Vombsänkan från en plattform vid Harlösa kyrka, 'Skånes vackraste utsikt'.
30/8 2015: Vombsjön - badplatsen: (21/8 2015) en fin något undanskymd badplats vid östra Vombsjön. En promenad utmed stranden söderut.
23/8 2015: Kungsmarken: (29/5 2014) är ett naturreservat mellan Lund och Södra Sandby. Inom området finns en golfbana, rik flora och fornminnen. Om närgångna hästar och orkidéer.
14/8 2015: Marsvinsholms skulpturpark: (6/8 2015) nordväst om Ystad visar under somrarna skulpturer i slottsparken. Ny utställning varje år.
10/8 2015: Sextorp: (27/5 2014) För den som tycker Sofieros rhododendronpark är för majestätisk är Sextorp sydväst om Hörby ett alternativ. Parkeringen blockerad. Är inte parken öppen längre?
5/8 2015: Klosterängshöjden: (2/8 2015) Schaktmassedeponiområde i nordost intill E22. Omvandlas efterhand till friluftsområde. Från högsta punkterna har man utsikt över nejden. Invandrande trädgårdsflora. Vad som blommar nu.
31/7 2015: Rövarekulan: (22/5 2014) naturreservat i Brååns nedskurna dalgång i naturskön skog mellan Rolsberga och Löberöd. Enligt sägnen förr ett tillhåll för rövare. Om ett kvällsbesök bland ramslök.
25/7 2015: Sofiero: (21/6 2015) strax norr om Helsingborg. Kung Gustav VI Adolfs sommarslott. Känt för sin slottsträdgård med rhododendronsamling. Utställningar, evenemang, restaurang.
6/7 2015: La Strada: (27/6 2015) om promenader vid Brunnshög i Lund förbi La Strada, före detta skola, restaurang, vandrarhem, sedan i förfall med fin graffiti, delvis rivet, plomberat. Nu nedbrunnet.
3/7 2015: Wanås konst: (14/5 2015) i slottsparken till Wanås slott. Där visas samtidskonst, varje år bjuds konstnärer in för att skapa konst i parken.
24/6 2015: Frualid: (16/5 2014) öster om Öveds kyrka är en höjd av vulkaniskt ursprung, med skogsklädd brant sida mot sjön Vassen.
20/6 2015: Linnebjer: (16/5 2014) ett litet naturreservat nordost om Lund. Domineras av ek och hassel, men även en del lind. I ett hörn finns ett bestånd med bok. I gläntor bedrivs slåtter, och en rik flora har bevarats. En sommarkväll.
13/6 2015: Max IV: (7/5 2015) är en synkrotronljusanläggning på Brunnshög i nordöstra Lund.
5/6 2015: Hallabäcken: (24/5 2015) är en bäckdalgång på Söderåsens sydsluttning öster om Billesholms. En frodig dalgång med nedlagt stenbrott.
1/6 2015: Önneslövs fälad: (4/5 2014) vacker enefälad öster om Dalby. Med några kärr och dammar med fin flora.
29/5 2015: Lunnom: (11/5 2015) ett vattenfyllt stenbrott norr om Ekeby. På jakt efter 200 miljoner år gamla grävgångar, ett resultat av en masks måltid.
27/5 2015: Ramnakullabackarna: (1/5 2014) ett litet naturreservat vid Blentarp på Romeleåsens ostsluttning, med bäckravin och vidsträckt utsikt.
24/5 2015: Dalby fälad: (14/5 2015) naturreservat öster om Dalby. Fäladen är en kvarvarande del av det fäladslandskap som var vanligt fram till slutet av 1800-talet.
20/5 2015: Brösarps norra backar: (25/4 2014) böljande backlandskap vid Brösarp, ett hedlandskap med intressant vegetation.
17/5 2015: Brösarps södra backar: (26/4 2014) backlandskap med vyer vid Brösarp. På våren prunkar floran, mest välkänt är gullvivorna.
15/5 2015: Borstbäcken: (10/5 2015) en lövskogsbevuxen bäckdalgång norr om Vombsjön. Här stod slaget vid Borst 1644, 'färsingarnas blod färgade bäcken röd'. Växtlokal för lundviva.
13/5 2015: Högebjär: (3/5 2015) är en höjd med omgivande enefälader mellan Knivsåsen och väg 11, öster om Dalby. Intill är ett stenbrott. Från krönet av Högebjär har man utsikt söderut mot Romeleklint. Backsippor på våren.
10/5 2015: Knivsåsen: (3/5 2015) rullstensås öster om Dalby. Vacker bokskog, enefälad, flora. Fin utsikt från åsryggen.
8/5 2015: Gyaskogen: (1/5 2015) vid Stehag. Promenadslingor i vacker skog. Dalgång med en mängd ramslök och nunneört.
2/5 2015: Dagstorpssjön: (20/4 2014) är en sjö nordväst om Höör, med badplatser, fiske och vacker omgivning.
28/4 2015: Ugnsmunnarna: (19/4 2015) på Ivö. Ett tiotal meter från stranden reser sig en några meter hög brant av berggrund från kritaperioden för cirka 100 miljoner år sedan. Utmed branten kan man söka efter fossiler.
24/4 2015: Järavallen - Häljarp: (18/4 2014) en vandring 6 km på Skåneledens Öresundsled.
15/4 2015: Jungfruslingan: (11/4 2015) är en vandrigsled sydväst Nävlinge förbi vattenfallet Jungfrufallet och Jungfrustenen som är ett stort kluvet klippblock. Med namn efter en sägen om en flyende jungfru.
9/4 2015: Forsakar: (28/3 2015) vid Degeberga, i en 40 meter djup, trång trång ravin rinner en bäck som bildar två vattenfall, det högsta på ca 9 meter, Skånes mest kända vattenfall.
8/4 2015: Vollsjö hembageri: (28/3 2015) vid torget i Vollsjö med intakt inredning från 1950-talet.
1/4 2015: Listarum: (22/3 2015) på Österlen, bland nerlagda stenbrott. Kanske man kan hitta fossil från Ordovicium för 450 miljoner år sedan.
29/3 2015: Törringelund: (12/4 2014) är ett lövskogsområde i odlingslandskapet norr om Arrie, med gamla träd, på våren med rik flora. I norra delen är en restaurang och dansbana.
25/3 2015: Billebjer: (15/3 2015) är ett litet naturreservat öster om Lund som mest besöks för sitt bad i gammalt stenbrott och sin utsikt från en klippa. Branta stigen upp.
21/3 2015: Klosterängshöjden: (7/3 2015) Schaktmassedeponiområde i Lund i nordost intill E22. Omvandlas efterhand till friluftsområde. Från högsta punkterna har man utsikt över nejden. Invandrande trädgårdsflora.
18/3 2015: Fågelsångsdalen: (14/3 2015) En vårpromenad i naturreservatet väster om Södra Sandby. Dalgången har skapats av Sularpsbäcken, som på flera ställen skapat en ravinartad karaktär. Bäcken omges av lövskogar, kärrmarker och beteshagar.
15/3 2015: La Strada: (25/12 2014 & 7/3 2015) om promenader vid Brunnshög i Lund förbi La Strada, före detta skola, restaurang, vandrarhem, sedan i förfall med fin graffiti, delvis rivet, plomberat. En uppdatering.
12/3 2015: Åbjär: (30/3 2014) är ett ädellövskogsområde med en bäckravin på Linderödsåsens nordsluttning. En stenvalvsbro och minnessten.
6/3 2015: Pulken: (30/3 2014) ett naturreservat med strandängar en kilometer väster om Yngsjö. Här rastar tusentals tranor under vårstrecket i månadsskiftet mars/april. Tranorna kan ses från ett fågeltorn.
28/2 2015: Husarahagen: (23/3 2014) är ett naturreservat söder om Häckebergasjön med lövskog, med en hel del gamla träd. Kronprinsens husarregemente gick på sommarbete i området under 1800-talet, därav namnet.
20/2 2015: Abusadalen: (9/3 2014) öster om Södra Sandby är en skogsbevuxen bäckdalgång med en mäktig gammal vresbok.
12/2 2015: Café Miao: (25/1 2015) café i Köpenhamn där man till maten eller fikat kan kela med en katt.
2/2 2015: Veberöds ljung: (2/3 2014) naturreservat öster om Veberöd är naturbetesmarker med ståtliga ekar. Klingavälsån slingrar sig genom området.
21/1 2015: Skoggårds ängar: (23/2 2014) öster om Häckebergasjön är en sedan länge torrlagd del av Häckebergsjön. Brukades förr med slåtter.
10/1 2015: Gillhög: (8/11 2014) är en välbevarad gånggrift från yngre stenåldern utmed vägen mellan Löddeköpinge och Barsebäckshamn.

2014
27/12 2014: Måkläppen: (23/11 2014) är en sandrevel och naturreservat vid Falsterbo med tillträdesförbud större delen av året. Känt för sin sälkoloni och fågelliv.
20/12 2014: Krankesjön: (16/2 2014) en vandring runt sjön med rikt fågelliv två mil öster om Lund. Fågeltorn vid Silvåkra och Stensoffa. Vid Silvåkratornet är en spång till ett gömsle i vasskanten. Skåneleden har ett vindskydd vid Silvåkratornet.
4/12 2014: Gröne damm: (9/2 2014) Vombs fure är ett barrskogsområde söder om Vombsjön. Tallskogen planterades under 1800-talet för att förhindra sandflykt, som berodde på att marken överutnyttjades. Där ligger Gröne damm, som en öppen oas i skogen.
11/11 2014: Mårydsboken: (12/1 2014) är en större solitär vresbok i ett fält i Måryd öster om Skrylle. Vresboken är en mutation av den vanliga boken.
31/10 2014: Ängakåsen: (4/1 2014) gravfält söder om Kivik, med en skeppssättning, en stor (Penninggraven) och flera mindre stensättningar samt två hustomtningar.
19/10 2014: Glorias Äppelgård: (16/8 2014) Nu finns det mycket av svenska äpplen. Cyklade en dag till Glorias äppelgård norr om Lund för självplockning. Butik och café med produkter baserade på äpplen.
15/10 2014: La Strada: (5/10 2014) Snart ska Max IV i Lund invigas. De forskare och andra besökare som åker dit möts idag av ett ganska tråkigt område. Inte minst "La Strada" står där. Kommunen köpte det, de mest sönderfallna huset revs och tegelhuset plomberades. Nu gapar stora hål i plomberingen.
10/10 2014: Borgeby slott: (28/8 2014) Vid Borgeby slott har det utmed Lödde å byggts en tillgänglighetsanpassad träramp. Den löper några hundra meter utmed Lödde å. Som gjort för en picnic en skön sommarkväll.
4/10 2014: Simrishamns kyrka: (4/1 2014) Sankt Nicolai kyrka, ursprungligen troligen ett fiskarkapell bestående av nuvarande koret. Sedan utbyggd. Gravhällar i kyrkogolvet. Kyrkomurarna av kvartsit är utan puts.
26/9 2014: Mölleröds slottsruin: (30/12 2013) slottet vid Finjasjön byggdes omkring 1580 och brändes av danskarna och snapphanar under Skånska kriget 1678. Idag återstår murrester och en vallgrav.
31/8 2014: Vresbokar Mårydsfälad: (27/12 2013) Vresbokar är en mutation av vanlig bok. De karakteriseras av märkliga vridna stammar och grenar, paraplykrona, med flera stammar. Ett av Europas största områden, kanske största, finns i Skrylleområdet. Det mest kända är Trollskogen. Idag styr jag stegen till Måryds fälad.
23/8 2014: Dunkers kulturhus: (10/8 2014) Om ett 200 miljoner år gammalt fotavtryck av en dinosaurie och en fotoutställning med Hans Geddas porträttfotografier.
15/8 2014: Falsterbohus: (22/12 2013) slottsruin i Falsterbo. Storhetstiden var på 1300-talet. Här tog drottning Margareta emot sändebud från andra länder. Hennes son Olof avled här 1387. Revs 1596.
3/8 2014: Sliprännorna i Gantofta: (1/12 2013) i en bäckravin i Råå åns dalgång söder om Gantofta finns på sandstensväggar ett stort antal sliprännor, vars ursprung debatteras. Slipning av redskap, forntida kulthandlingar, ... ?
28/7 2014: Gantoftadösen: (1/12 2013) dös från omkring 3600 f.Kr. i en åker invid landsvägen strax söder om Gantofta. Består av tre stenblock som bär upp ett takblock.
22/7 2014: Pildammsparken: (26/5 & 12/7 2014) Malmös största park, med bl.a. dammar, Blomstergatan, Margaretapaviljongen, grönytan Tallriken.
5/7 2014: Borgarparken: (10/11 2013) en park i norra Lund, med bland annat bygglek, djurgård, beach arena.
25/6 2014: Höje å: (27/10 2013) vandringar utmed Höje å och reningsverksdammarna i södra Lund.
12/6 2014: Stenbocksstenen: (12/10 2013) minnessten i Stockamöllan där Magnus Stenbocks armé vadade Rönne å på väg till slaget vid Helsingborg 1710. Om en vandring förbi platsen.
6/6 2014: Louisiana: (28/5 2014) Hilma af Klint, svensk konstnärinna runt sekelskiftet 1900. Stora och geometriskt abstrakta färgglada målningar med mycket symbolik i. Spritistiskt inspirerade. Utställningen pågår till och med 6/7 2014.
3/6 2014: Romeleklint: (6/10 2013) en klint 175 meter över havet på Romeleåsen. En gång med fin utsikt, nu omgiven av uppvuxen skog. Men också fina omgivningar med fäladsmark och vyer. En 6 km vandring.
30/5 2014: Traneröds mosse: (29/9 2013) i Klåveröds strövområde på Söderåsen är en nästan helt orörd mosse.
25/5 2014: Svartesjö: (29/9 2013) är en av Söderåsens få naturliga sjöar. Liten sjö, tjärn, i Klåveröds strövområde. Ligger vackert i skogen. Vid sjön finns Skåneledens vindskydd.
20/5 2014: Fotboll: Höllviken - Hässelholms IF 0-2 (10/5 2014) på markväg till arenan. Bra match, stabilt genomförd, och välförtjänt seger för HIF. Gullvivor och raps på hemfärd.
15/5 2014: Grevlunda gravfält: (14/9 2013) 'lunden vid gravarna' vid Vitaby är ett gravfält från det första årtusendet efter Kristi födelse. En skeppssättning, en domarring, sex resta stenar.
10/5 2014: Vallabacken: (14/9 2013) vid Vitabys södra infart är en cirkelrund stenklädd ruinkulle efter en borg troligen uppförd under 1100- eller 1200-talen.
5/5 2014: Jungfrukällan: (14/9 2013) vid Sankt Olof på Österlen. Framsprungen på platsen där en jungfru dödades av en avvisad riddare.
1/5 2014: Sankt Olofs källa: (14/9 2013) offerkälla några hundra meter söder om kyrkan i Sankt Olof på Österlen. Var ett centrum för Sankt Olofskulten.
24/4 2014: Skarhults slott: (13/4 2014) vid Bråån öster om Eslöv är ett välbevarat renässansslott. Normalt inte öppet för allmänheten, men fram till 21 september 2014 kan man göra ett besök för utställningen 'Den dolda kvinnomakten'.
18/4 2014: Kullaleden, Höganäs - Nyhamnsläge, 6 km: (8/9 2013) en vandring utmed kusten, på sandstränder, gång- och cykelvägar, över gräshedar.
10/4 2014: Bolmers högar: (1/9 2013) två gravhögar från bronsåldern (ca 1800-1300 f.Kr.) invid vägen öster om Vellinge förbi Mellan-Grevie. Ligger på en svag höjd, från högarna har man en vidsträckt utsikt över Söderslätt.
4/4 2014: Radiomuseet i Östra Sallerup: (31/8 2013) utställning om radions historia samt apparatsamling. Rundradions historia i Skåne.
1/4 2014: Utvälinge - Jonstorp: (23/8 2013) en vandring utmed kusten, genom ko- och fårhagar, förbi fågelskyddsområdet Rönnen, hängbro över Görslövsån.
29/3 2014: Albertsgården: (23/8 2013) kaffestuga i 1800-tals gård i Norra Häljaröd i Kullabygden.
22/3 2014: Åhus: (13/8 2013) om en promenad med S:ta Annas kapell, rest av klostermur, Aosehus, Kungsstugan, kyrkan, museet, och mat.
17/3 2014: Kullaleden, Grå Läge - Höganäs, 13 km: (15/8 2013) en 13 km kustvandring utmed fina stränder på Kulla/Öresundsleden Grå Läge - Viken - Höganäs.
14/3 2014: Åhus kyrka: (13/8 2013) S:ta Maria kyrka med de äldsta delarna från 1100-talet, senare tillbyggd, står som ett minne över Åhus storhetstid. På kyrkogården står en märklig gravsten.
9/3 2014: Aosehus: (13/8 2013) i Åhus. Ruinen av en borg troligen byggd före 1150. Strategiskt placerad där Helge å en gång mynnade ut i havet. Raserades 1569.
22/2 2014: Dunkers kulturhus: (15/2 2014) i Helsingborg. Fotoutställningen 'Christer Strömholm Post Scriptum'. Mer än 190 svartvita bilder av en av svensk fotografis mästare. T.o.m. 18 maj 2014.
15/2 2014: Eslövs leksaksmuseum: (30/7 2013) med modelljärnvägar, lok och vagnar, dockor, tennsoldater, modellbilar, flygplan, legomodeller, och mycket annat.
9/2 2014: Jakriborg (Julmarknad): (15/12 2013) är ett bostadsområde som ligger ute på 'landet' i Hjärup mellan Lund och Malmö. Husen är byggda i medeltida stil. Mina ögon tycker om variationerna i bebyggelsen och färgerna.
2/2 2014: Kullaleden, Arild - Jonstorp, 10 km: (22/7 2013) en tio kilometers kustvandring på Kullaleden över fälader, utmed branta stup med utsikter, steniga stränder, fina bad, och god mat.
25/1 2014: Djurparken i Helsingborg: (14/7 2013) på en grusstig förbi bl.a. papegojor, kakaduor, reptiler, flamingos, lemuror, känguru, och små apor som stjäl kakorna från cafégästerna.
16/1 2014: Lägsta punkten: (22/6 2013) i Sverige är 2.41 meter under havsytan och ligger i en skogsdunge i Kristianstad. Här finns information om platsens historia och en mätställning som visar hur högt det är till havsytan.
10/1 2014: Åbjär: (25/5 2013) är ett ädellövskogsområde med en bäckravin på Linderödsåsens nordsluttning. En stenvalvsbro och minnessten.
2/1 2014: Bosarps jär: (7/5 2013) norr om Eslöv är en lummig rullstensås i det öppna odlingslandskapet. Flera kilometer lång och 20 meter hög bjuder den på en fin promenad. Naturreservat.

2013
27/12 2013: La Strada: (Julen 2013) i Lund, före detta skola, restaurang, vandrarhem. En uppdatering med spännande besök.
14/12 2013: Skåneleden, Hallamölla - Vantalängan, 4 km: (6/5 2013) Vandring utmed Verkeån från ett vattenfall till en lindskog.
8/12 2013: Vår i Fågelsångsdalen: (4/5 2013) naturreservat väster om Södra Sandby. Dalgången har skapats av Sularpsbäcken, som på flera ställen skapat en ravinartad karaktär. Bäcken omges av lövskogar, kärrmarker och beteshagar.
30/11 2013: Östra Kyrkogården: (27/1 2013) i Lund ligger vid Botaniska trädgården. Flera imponerande gravplatser och kända lundabor har sin sista vila här. Grön oas på sommaren.
23/11 2013: Louisiana: (8/11 2013) fram till 2/2 2014 visas utställningen "ARKTIS", drömmar, myter, lyckade och misslyckade äventyrare, invånare, konst, forskning. Sevärd tycker jag.
16/11 2013: Reningsverksdammarna: (20/1 2013) i Lund. Även under kalla vintrar fryser det sällan till på reningsverkets dammar, därför kan man på vintern se en hel del fågel där.
9/11 2013: Billebjer: (13/1 2013) är ett litet naturreservat öster om Lund som mest besöks för sitt bad i gammalt stenbrott och sin utsikt från en klippa.
1/11 2013: Sankt Olofs källa: (7/7 2013) ligger i en skogsdunge nära Hallaröds kyrka. Var under medeltiden ett centrum för Sankt Olofskulten, och var troligen sedan tidigare en offerkälla.
19/10 2013: Heliga Trefaldighetskyrkan: (27/12 2012) i Kristianstad byggdes på uppdrag av den danske kungen Christian IV, och invigdes 1628. En renässanskatedral med ljus och rymd, tänkt som domkyrka.
11/10 2013: Skånes Djurpark: (22/9 2013) nordväst om Höör. Djurpark specialiserad på den vilda nordiska faunan och gamla nordiska lantraser.
6/10 2013: Drottens kyrkoruin: (21/12 2012) i centrala Lund är resterna av en stenkyrka som byggdes på 1000-talet och revs under reformationen. Den hittades vid utgrävningar omkring 1980 och byggdes efter många diskussioner in i huset som byggdes på platsen.
2/10 2013: By Light 2012: (10/11 2012) i Malmö. Ljusinstallationer och ljussättningar vid Drottningtorget och gator och kanaler däromkring, 2-11/11 2012. Temat är stadens ljus.
28/9 2013: Hällestads åsar: (4/11 2012) Borelundsåsen och Prästamöllan är rullstensåsar strax väster om Torna Hällestad. De är huvudsakligen bevuxna med bok, och erbjuder lätta promenadstigar.
21/9 2013: Karls XI:s stenar: (31/8 2013) Har varit och studerat hur restaureringen går i prästgårdsparken i Östra Sallerup med Karl XI:s stenar, en 1680-tals hyllning från en präst till dåvarande kungen Karl XI.
18/9 2013: Fotboll: Rosengård - HIF 2-1: (7/9 2013) 1-0 ledning i pausen blev efter två misstag och ingen slutforcering 1-2. Den traditionella korven i pausen fick bli en falafel.
16/9 2013: Häckebergasjön runt: (28/10 2012) sydost om Genarp. Går bra att vandra runt sjön, vacker omgivning med bokskog, öppna marker, rik på hjortdjur. På en udde ligger Häckeberga slott.
5/9 2013: Häckebergasjön (norra delen): (27/10 2012) sydost om Genarp. Går bra att vandra runt sjön, vacker omgivning med bokskog, öppna marker, rik på hjortdjur. På en udde ligger Häckeberga slott.
31/8 2013: Bosarps jär (västra delen): (21/10 2012) norr om Eslöv är en lummig rullstensås i det öppna odlingslandskapet. Flera kilometer lång och 20 meter hög bjuder den på en fin promenad. Naturreservat.
25/8 2013: Häckebergasjön (södra delen): (12/10 2012) sydost om Genarp. Går bra att vandra runt sjön, vacker omgivning med bokskog, öppna marker, rik på hjortdjur. På en udde ligger Häckeberga slott.
23/8 2013: Kaffestugan Alunbruket: (2/9 2012) i en korsvirkeslänga byggd på 1700-talet som arbetarbostad till Andrarums Alunbruk. Strax öster om Christinehofs slott.
20/8 2013: Andrarums alunverk: (2/9 2012) ruin, dagbrott, och slagghögar efter en skånsk industriepok 1637-1906 med utvinning av alun. Strax öster om Christinehofs slott.
17/8 2013: Hammars backar: (12/8 2012) den en mil långa Kåsebergaåsen bjuder på backar och mot havet en brant klintkust, med utsikt över havet och in mot land.
14/8 2013: Hallontorpet: (1/8 2013) norr om Eslöv med hallonodling, torparväxter, butik med hallonprodukter, café.
3/8 2013: Borgeby slott: (17/8 2012 & 25/7 2013) vid Lödde å med anor från tidig medeltid. Porttorn från 1200-talet. Stallbyggnader från 1700-tal. Museum över konstnären Ernst Norlind.
26/7 2013: Ales stenar: (12/8 2012) vid Kåseberga är Sveriges största skeppssättning. Omdebatterad funktion, grav eller kalender? Ligger vackert med utsikt över havet.
23/7 2013: Kåseberga: (12/8 2012) mysigt fiskeläge öster om Ystad som erbjuder fiskrökeri, fiskbutik, utsikt över havet, och Ales stenar.
20/7 2013: Stora stenen stranden: (11/8 2012) norr om Barsebäckshamn är en stenig strand med en stor sten vid Stenbocksvallar. Inte en bra badplats men lugnt och fridfullt trots närhet till en bra badplats. Ett smultronställe för mig.
16/7 2013: Hovs hallar: (1/8 2012) mellan Båstad och Torekov är ett kustområde med dramatiska klippformationer och klapperstensfält.
12/7 2013: Hallaröds kyrka: (7/7 2013) från 1100-talet är tillägnad S:t Olof. I koret finns takmålningar från 1500-talet.
7/7 2013: Åbjär: (30/7 2012) är ett ädellövskogsområde med en bäckravin på Linderödsåsens nordsluttning. Ett kort besök vid ån och bäckravinen. En minnessten över en tragisk händelse 1838.
30/6 2013: Falsterbokanalen: (29/7 2012) byggd under andra världskriget då tyskarna minerat farvattnen utanför Falsterbonäset. Vid kanalen finns många bunkrar och hinder från försvarsanläggningen Per Albinlinjen.
27/6 2013: Blå Caféet: (27/7 2012) söder om Lomma är en lunchrestaurang och café med utsikt mot Öresund. Strandpromenad till Lomma.
20/6 2013: Midsommarafton: (22/6 2012) i Vallkärra norr om Lund. Midsommarstången reses, fikaservering, dans kring stången.
16/6 2013: Bärnstensmuseet: (17/7 2012) i Kämpinge. Med utställningar om och med bärnsten, strandfynd, arkeologiska fynd. Butik med försäljning av bärnstenssmycken.
10/6 2013: Körsbärsdalen: (11/5 2013) söder om Veberöd är en gammal betesmark med en bäckdalgång, enar och sötkörsbär (fågelbär). Praktfullt när körsbärsträden blommar.
4/6 2013: Lyrans dal: (7/5 2013) övergivet och förfallet dansställe i skogen vid Bosarps jär norr om Eslöv.
30/5 2013: Trädgårdskaféet i Södra Rörum: (15/7 2012) med våfflor a go-go, ät hur mycket du vill och orkar.
26/5 2013: Rydsgårds skog: (5/5 2013) norr om Rydsgård med en fyra kilometer promenadslinga förbi en runsten (Södra Villiestenen) och en utsikt.
23/5 2013: Fiskestigen: (15/7 2012) vid Bjeveröds fiskdammar i Fulltofta strövområde är en 1.6 km tillgänglighetsanpassad slinga utmed Kvesarumsån. Till stor del på en träspång.
19/5 2013: Fulltofta kyrka: (20/4 2013) uppförd på 1100-talet. Takmålningar från 1400-talet. Målat fönster med scener ur Sankta Magnhilds liv.
11/5 2013: Jægersborg Dyrehave: (30/6 2012) skogspark norr om Köpenhamn, med promenadvägar, gamla träd, ängar, och en stor mängd med dov- och kronhjort.
7/5 2013: Dalby Västermark: (23/6 2012) åkermark som är ett naturreservat, där ingen konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel använts. Därför en förekomst av en åkerogräsflora.
4/5 2013: Hästhagen: (28/4 2013) naturreservat vid Svaneholms slott norr om Skurup är en bokskogsklädd höjd med fin flora.
1/5 2013: Prästens badkar: (23/7 2012) söder om Vik är en unik halv miljard år gammal geologisk formation, som sägs ha fått sitt namn av att en präst använt den som badkar. Kallas också rosenstenen efter sin form.
28/4 2013: Sankta Magnhilds källa: (14/4 2013) Magnhild är ett lokalt skånskt helgon. Hon dödades av sin svärdotter 1215. I Fulltofta finns en källa, som sprang fram på platsen där bärarna satte ner hennes kista för att vila.
24/4 2013: Borelund: (17/6 2012) är ett naturreservat i södra Skrylleområdet, mellan Dalby och Torna Hällestad, med orkidérika kalkkärr, och även med en del andra växter.
20/4 2013: Trädpromenaden: (14/4 2013) vid Fulltofta naturcentrum bjuder på en promenad över en bäckdalgång uppe bland trädkronorna.
17/4 2013: Medeltidsdagarna: (10/6 2012) i Lund med dans, modevisning, marknad, stridsteknik, gycklare, tornerspel.
13/4 2013: Harlösa donationshus: (6/6 2012) mittemot kyrkan är ett museum som visar boendemiljön på 1800-talet och 1940-talet. Byggt 1824 som ålderdomshem till Hjularöds gods.
11/4 2013: Höge väg: (6/4 2013) vid Maltesholms slott på Linderödsåsen norra sluttning, är en fantastisk kilometerlång väg av sten. Tog 50 år att bygga omkring år 1800.
7/4 2013: Harlösabäcken: (6/6 2012) vacker bäckdalgång vid Harlösa på Vombsänkans norra sluttning. I övre delen finns en stenvalvsbro, troligen från 1759.
4/4 2013: Krapperups slott: (31/3 2013) slott norr om Höganäs med medeltida ursprung, med bl.a. vacker park, café, konsthall, butik, museum.
31/3 2013: Hässleholms IF - Sillhövda: (16/6 2012) dåligt spel, segern med 5-1 grundlades under de sista tio minuterna.

Nu är det vår, fotbollssäsongen börjar. Förra året vann vi div 3. Spelar i år i div 2 Södra Götaland. Som nykomling behövs allt stöd. Premiär i Bjärsjölagård 14 april 2013 kl. 16.00. Vi ses där!

26/3 2013: Hofterupsdösen: (3/2 2013) strax öster om Hofterups kyrka är en stenkammargrav från yngre stenåldern.
20/3 2013: Pumphuset i Fogdarp: (3/6 2012) vid Ringsjöns södra strand från 1896. Användes för att fylla Ringsjöns vatten i ångloken på järnvägen Eslöv - Hörby.
20/3 2013: Pumphuset i Fogdarp: (3/6 2012) vid Ringsjöns södra strand från 1896. Användes för att fylla Ringsjöns vatten i ångloken på järnvägen Eslöv - Hörby.
15/3 2013: Framtidsvandring Brunnshög: (26/5 2012) en vandring genom det framtida Brunnshög i Lund, och hur det ser ut idag. "Den akademiska bondbyn" Lund planerar stort med MAX IV, ESS, spårväg, bostäder, kontor, parker i nordöstra Lund.
9/3 2013: Snogerödsdammen: (3/6 2012) vid Snogeröd. Fågeltorn med utsikt över dammen och Finnhultsviken i Ringsjön. I närheten är en gammal badplats.
23/2 2013: Allarps bjär: (19/5 2012) naturreservat vid Hallaröd väster om Höör. Allarps bjär är resterna av en vulkan, där höjden är bevuxen med lövskog. På sluttningarna kan man se basaltpelare. På våren blommar ramslök.
19/2 2013: Vitabäckshällorna: (18/5 2012) naturreservat i Fyledalen, med gammelskog, fågelliv, flora. I östra delen ligger en hälsokälla.
15/2 2013: Frualid: (18/5 2012) öster om Öveds kyrka är en höjd av vulkaniskt ursprung, med skogsklädd brant sida mot sjön Vassen.
10/2 2013: Röstånga Mölla Skafferi: (29/10 2012) i Eslöv har en filial i Lund. Prisvärd surdegsbröd- och soppbuffé.
8/2 2013: Alslingan: (15/5 2012) vid västra Finjasjöns strand går genom en av Skånes största alsumpskogar. En 1.6 km lång spång genom vad som ibland kallas Europas regnskog.
3/2 2013: Ravlunda kyrka: (13/5 2012) från omkring 1200. Mest känd för författaren Fritiof Nilsson Piratens gravsten.
2/2 2013: Öradekaren: (13/5 2012) fiskefångstanläggning i Verkeån vid Haväng. Belagd från 1600-talet. Här fångades öring.
1/2 2013: Vitemölla: (13/5 2012) strövområde norr om Kivik med badstränder, tallskog, lövskog, sandstäpp, backlandskap med flora.
27/1 2013: Havängsdösen: (13/5 2012) en ca 5000 år gammal grav vid Haväng. En stenkammargrav med en central kammare med takblock som är omgiven av kantstenar. Ligger vackert mot Östersjön.
26/1 2013: Sjögårdens kaffestuga: utmed väg 104 norr om Vombsjön i ett gammalt hus. Kaffe som serveras i mässingskanna, våfflor, kakfat. Liten butik med diverse saker.
23/1 2013: Borstbäcken: (1/5 2012) en lövskogsbevuxen bäckdalgång norr om Vombsjön. Här stod slaget vid Borst 1644, 'färsingarnas blod färgade bäcken röd'. Växtlokal för lundviva.
19/1 2013: Röstånga Mölla Skafferi: (12/1 2013) i Malmö är en filial till Röstånga Mölla Skafferi i Eslöv . Prisvärd surdegsbröd- och soppbuffé i mysigt inredd lokal.
15/1 2013: Höjehall: (29/4 2012) på Söderåsen är en av Skånes högsta naturliga platser. Ett utsiktstorn ger en nästan 360 graders utsikt.
13/1 2013: Vargadalen: (29/4 2012) dramatisk dalgång med rasbranter på Söderåsen. Lättgången promenadväg genom dalen. Här lär de sista skånska vargarna levt på 1830-talet. Kanske är de på väg tillbaka?
11/1 2013: Vallby mosse: (21/4 2012) vid Kyrkheddinge, utmed vägen mellan Staffanstorp och Dalby, är en dödisgrop som det brutits torv i och som vattenfyllts. Häck- och rastplats för en del fåglar.
6/1 2013: Snuvestuan: (29/4 2012) på Söderåsen, branta klippor av till synes staplade stenblock och en liten grotta i vilken den på håll fagra Skogssnuvan bor. Hon kan förvrida huvudet på unga män.
1/1 2013: La Strada: (30/12 2012) om promenader vid Brunnshög i norra Lund förbi La Strada, före detta skola, restaurang, vandrarhem, och numera i kraftigt förfall med fin garffiti.

2012
31/12 2012: Moderna Museet: (29/12 2012) i Malmö är en filial till Moderna Museet i Stockholm, har inga fasta utställningar. På museet visas t.o.m 27 januari 2013 utställningen supersurrealism. Med verk av kända och okända ur museets samlingar.
30/12 2012: Kulturforum Esarp: (8/4 2012) i Esarps gamla skola mellan Genarp och Lund med konstutställningar, skolmuseum, och konstnären Theodor Jönssons hem.
26/12 2012: Kungskällan i Pinedalen: (7/4 2012) Pinedalen är en lång bred dalgång mellan Rolsberga och Ringsjön, med kunglig källa och skattgömma.
24/12 2012: Bosarps ödekyrkogård: (24/3 2012) norr om Eslöv gamla kyrkan från 1100-talet revs 1867 när en ny byggdes. Kvar finns grundmurarna och en del gamla gravstenar.
16/12 2012: Klosterängshöjden: (25/3 2012) Schaktmassedeponiområde i norr i Lund intill E22. Omvandlas efterhand till friluftsområde. Snart är det vintersolståndet. Sedan om cirka tre månader öppnar hästhovarna sina solgula blomkorgar och deklarerar att våren har kommit. I slutet av mars 2012 var höjden vackert dekorerad i gult.
13/12 2012: Krankesjön: (19/11 och 18/1 2012) sjö med rikt fågelliv två mil öster om Lund. Fågeltorn vid Silvåkra och Stensoffa. Vid Silvåkratornet är en spång till ett gömsle i vasskanten. Skåneleden har ett vindskydd vid Silvåkratornet.
24/11 2012: Livets museum: (16/11 2012) ett litet småtrevligt avlångt och smalt museum i Lund. Medicinhistoria och om hur vår kropp fungerar.
16/11 2012: Svensköps kyrkoruin: (17/3 2012) kyrkan byggdes på 1200-talet, den övergavs på 1860-talet då den nya kyrkan byggdes. På ödekyrkogården finns flera gamla gravstenar, den äldsta från 1600-talet.
8/11 2012: Västra Vombsjön: (10/3 2012) tillgänglighetsanpassat fågeltorn med utsikt över ängarna väster om sjön och delvis mot sjön, med fikabord, och en enkel badplats. I övrigt rätt oländigt utmed sjön.
3/11 2012: Pålsjö skog: (3/3 2012) är ett naturområde i norra Helsingborg nära Öresund på gångavstånd från bostadsområden. Det är många som kommer hit för att ströva eller ta en motionsrunda.
28/10 2012: Unos runda: (26/2 2012) efter Uno Jönsson känd vandringsprofil i Genarp. På hans 80-årsdag firades han med en markerad 8 km vandringsrunda vid Genarp.
19/10 2012: Skryllesjön: (29/1 2012) före detta stenbrott i Skrylle öster om Lund, med liten sjön, vidsträckt utsikt, betade sluttningar. Skridskoåkning på vintern om sjön fryser.
14/10 2012: Dalby stenbrott: (14/1 2012) vid Knivsåsen öster om Dalby, är ett vattenfyllt före detta stenbrott. Numera en populär badsjö med möjlighet till höga hopp från klippor för den som vågar.
13/10 2012: Saxåns mynning: (6/1 2012) söder om Landskrona, med betade strandängar och rikt fågelliv. Beträdnasförbud råder en del av året. Området ses bäst från fågeltornet.
12/10 2012: Ekerödsrasten: (30/12 2011) rastplats vid E22an på Linderödsåsen, med restaurang och köttbutik, med kött från den egna gården. Motel, djurhage, och lekplats.
6/10 2012: Ekeröds gravfält: (30/12 2011) i skogen väster om E22 vid Ekerödsrasten ligger ett gravfält med sju domarringar. Gravfältet tros vara från yngre järnåldern (400-1000 e.Kr.).
8/9 2012: Trollskogen: (18/12 2011) i naturreservatet Gryteskog i Skrylle öster om Lund, med en mängd vridna vresiga bokar som förgrenar sig i knotiga krokiga stammar och grenar. En mutant av vanlig bok.
1/9 2012: Gårdstånga kyrka: (4/12 2011) nordost om Lund, med ursprung från 1100-talet. Känd för sina unika 1600-tals träinventerier av träsnidaren Jakob Kremberg.
25/8 2012: Trollakistan: (13/11 2011) är en dös från tiden 4200-1800 fKr. Belägen utmed vägen mellan Snogeröd och Höör, strax norr om Klinta.
19/8 2012: Prästamöllan: (13/11 2011) 1.7 km vandringsslinga i Fulltofta strövområde, förbi ruinen av Prästamöllan som var en hjulkvarn.
10/8 2012: Dansbanestigen: (23/10 2011) i Torups friluftsområde (Bokskogen), 2.3 km promenadstig med naturfrågor i skogsområde där det förr fanns restaurang, station, dansbana, tivoli. Nu borta. Fågeltorn med utsikt mot våtmark.
5/8 2012: Bältebergaravinen: (6/11 2011) Tjutebäckens ravin nordost om Landskrona i Rååns dalgång. Geologiskt värdefull och med intressant fauna och flora. Klassat som Natura 2000 område.
31/7 2012: Hjularöds slott: (21/7 2012) vid Harlösa är ett romantiskt medeltidsliknande slott byggt 1894-97 efter fransk förlaga.
28/7 2012: Harlösa kyrka: (21/7 2012) från 1100-talet, om- och tillbyggd. Dopfunt från 1100-talet av Mårten Stenmästare. predikstolen av 1600-tals träsnidaren Jacob Kremberg.
25/7 2012: Statarmuseet: (23/10 2011) i Torup öster om Malmö. Museum om statarnas liv och boende, med handelsbod och café.
23/7 2012: Disas ting: (13/7 2012) i Svarte väster om Ystad. Stenkrets av oklart ursprung. Traditionen säger att Jungfru Disa höll ting där. Kan vara resterna av en långdös.
19/7 2012: Rövarekulan: (17/10 2011) naturreservat i Brååns nedskurna dalgång i naturskön skog mellan Rolsberga och Löberöd. Enligt sägnen förr ett tillhåll för rövare.
18/7 2012: Häckeberga kvarn: (15/10 2011) vid Höjeå utanför Genarp är resterna av en kvarn, omnämnd första gången 1624. Består idag av flera husgrunder och en stensatt vattenränna
17/7 2012: Gyllebosjön: (8/7 2012) nordväst om Simrishamn på Österlen. Bad och vandring i lummig skog runt sjön.
13/7 2012: Gyllebo borgruin: (8/7 2012) borgen byggdes omkring 1540 på en udde i Gyllebosjön nordost om Simrishamn. Efter flera bränder övergavs borgen. Idag återstår murar av borgen.
11/7 2012: Vaxsjön: (2/10 2011) vid Frostavallen utanför Höör. Sjö i naturskönt område. Promenadslinga runt sjön. Fiske, vandrarhem, badplats.
4/7 2012: Tegelvik: (25/9 2011) om en lättsam kustpromenad norrut från Barsebäckshamn, förbi och till 1700-tals försvarsanläggningen Stenbocksvallar.
28/6 2012: Andrum: (24/9 2011) en plats i skogen i Fulltofta strövområde för stillhet, meditation, eftertanke, ro, stressa av.
24/6 2012: Ravinslingan: (24/9 2011) tillgänglighetsanpassad kilometerlång slinga från Fulltofta naturcentrum på delvis spångad led i skog utmed en liten dalgång.
21/6 2012: Fulltofta naturcentrum: (24/9 2011) i den ombyggda ladan vid Kvarröd finns café och interaktiv utställning om människan och naturen.
15/6 2012: Tegnérmuseet: (2/6 2012) Esaias Tegnér betydande svensk författare och skald i början av 1800-talet, professor vid Lunds Universitet. Hans hem i Lund är idag museum över honom.
6/6 2012: Skorstensdalen: (29/4 2012) en dal i Klåveröds strövområde på Söderåsen, med mäktig skorstenslik klippformation.
1/6 2012: Hallamölla: (9/9 2011) vattenmölla i Verkaån, och naturskön plats med flera vattenfall med en sammanlagd fallhöjd på 23 meter.
27/5 2012: Hökeriet: (11/12 2011) Kulturen i Lunds museibutik, en speceributik med café. Här kan man köpa bl.a. godis, saft, sylt, te, och hantverk.
23/5 2012: Fiskarehus: (4/9 2011) vid Fulltofta, strandremsa utmed Ringsjön, med enkel badplats, fågeltorn, en damm, ekar.
18/5 2012: Finja kyrka: (15/5 2012) från 1130-talet. Känd för sina kalkmålningar från omkring 1140.
15/5 2012: Borstakärrs våtmark: (6/9 2011) våtmark vid Christinehofs slott. På spång över vattnet och på rullstensås med utsikt över våtmarken.
12/5 2012: Klintaskogen: (6/5 2012) naturreservat vid Östra Ringsjöns sydvästra strand, med promenadstigar, strandklint, rest av stenbrott, vacker bokskog.
10/5 2012: Häglinge gravfält: (3/9 2011) strax norr om Häglinge invid vägen mot Sösdala. Gravfält från andra halvan av järnåldern, ca 500-900 e.Kr. Rester av två skeppssättningar och ett stort antal resta stenar.
6/5 2012: Valborg: (30/4 2012) om Valborgsfirandet i Lund, med ett besök i ungdomars festande i stadsparken, och ett bål som tänds i grytan på Sankt Hans backar.
4/5 2012: Klinta kryddor & grönt: (1/9 2011) söder om Höör med kryddor, grönsaker, butik, plantskola, trädgård, och café i växthusmiljö under kiwi.
29/4 2012: Gavelsbjer: (15/4 2012) 3.5 ha litet naturreservat vid Arrie, består av en 25 meter hög platåformad moränkulle. Utsikt över omgivande slättlandskap.
26/4 2012: Bosjöklosters kyrka: (1/9 2011) uppförd i sandsten som klosterkyrka till Bosjökloster på 1100-talet. Tornet tillkom på 1850-talet.
21/4 2012: Ulfsbjär: (14/4 2012) Bjäretslingan vid Frostavallen bjuder på spännande vandring på resterna av en vulkan.
18/4 2012: Bosjökloster: (1/9 2011) slott på näset mellan Ringsjöarna. Trädgård, utställningar, restaurang. Klostret grundades på 1000-talet. Upphörde som kloster på 1500-talet. Inträde.
14/4 2012: Måryds fälad: (31/8 2011) i norra delen av Skrylleområdet öster om Lund. Kuperad enefälad, med kärr, torrbackar, klipphällar, bäck.
8/4 2012: Fotboll, HIF - Laholm 3-0: (3/9 2011) En väl genomförd match, och klar seger med 3-0. Trots tre utvisningar inte en ful match.
6/4 2012: Hovgårdsmöllan: (30/8 2011) 2.5 km vandringsslinga i Fulltofta strövområde förbi resterna av vattenkvarnen Hovgårdsmöllan.
24/3 2012: Ramnakullabackarna: (28/8 2011) ett litet naturreservat vid Blentarp på Romeleåsens ostsluttning, med bäckravin och vidsträckt utsikt.
17/3 2012: Kulturens Östarp: (20/8 2011) söder om Veberöd är ett levande museum mitt i kulturlandskapet med lantbruksmiljö från 1830-talet och 1930-talet.
12/3 2012: Skrylle, Boijsens dammar: (10/8 2011) fyra före detta fiskedammar i norra delen av Skrylleområdet. Ett av mina smultronställen till vardags.
8/3 2012: Linneaträdgården: (3/3 2012) vid Maria park i Helsingborg, erbjuder café, restaurang, konferens, arrangemang. Trevlig miljö, nära Pålsjö skog. Årets första lunch på uteservering.
5/3 2012: Skrylle, 5 km spåret: (7/8 2011) ett av flera motionsspår i strövområdet öster om Lund. Elljus. Något kuperat. Förbi damm, genom skog, ett kärr. Seg backe på slutet.
2/3 2012: Linnebjer: (5/8 2011) ett litet naturreservat nordost om Lund. Domineras av ek och hassel, men även en del lind. I ett hörn finns ett bestånd med bok. I gläntor bedrivs slåtter, och en rik flora har bevarats. Om ett möte med hästar.
26/2 2012: Lomma östra dammen: (28/7 2011) vattenfylld gammal lertäkt, maturreservat, ornitologiskt intressant, och fiskedamm.
22/2 2012: Gårdstånga våtmark: (11/2 2012) anlagda dammar utmed Kävlingeån på bägge sidor om E22an. En hel del fågel och skridskobana på vintern. Om en skridskotur.
11/2 2012: Bäckhalladalen: (26/7 2011) naturreservat nordväst Simrishamn. Sandsten med böljeslag, dammar, betade hällmarker, nedlagt stenbrott.
7/2 2012: Kulturen i Lund: (4/2 2012) Det är 100 år sedan August Strindberg (1849-1912) dog. Med anledning av det visas på Kulteren (22/1 - 22/3 2012) utställningen Strindberg och fotokonsten i Allmogehallen.
4/2 2012: Möllegården kultur: (22/1 2012) i Åkarp med butik, utställningar (bl.a. del av Weibulls dock- och dräktsamling), och kafé. Utställningen "På två hjul" med gamla mopeder, cyklar, motorcyklar.
28/1 2012: Örenäs slott: (24/6 2011) vid Glumslöv och öresundskusten norr om Lamdskrona. Hotell, restaurang, konferenser. Ligger vid det idylliska före detta fiskeläget Ålabodarna, med utsikt mot Öresund. En midsommarafton.
21/1 2012: Bjärsjölagårds kalkbrott: (25/12 2011) kalksten bröts troligen här på medeltiden till kyrkbyggena. 1865 byggdes kalkugnarna vid slottet. Verksamheten lades ner på 1940 talet. Idag är brottet vattenfyllt.
14/1 2012: Trollsjön: (25/6 2011) parkområde runt Trollsjön i Eslöv med dansrotunda, discgolfbana, lekplats, skog, och café.
8/1 2012: Stenberget: (25/6 2011) Eslövs Babels torn byggt 1887 av Eslövskungen Christian E. Nilsson. Byggt med stenar som blev över när han byggde sin villa.
6/1 2012: Frederiksberg: (11/6 2011) stadsdel i Köpenhamn. Besök i Frederiksbergs Have och restauranger.
1/1 2012: La Strada: (27/12 2011) om en promenad i norra Lund vid Brunnshög förbi La Strada, före detta skola, restaurang, vandrarhem, och numera i kraftigt förfall. Ett konstverk i sitt förfall.

2011
29/12 2011: Adam och Eva: (25/12 2011) två kalkugnar vid Bjärsjölagårds slott. Den äldsta från 1865. Verksamheten lades ner på 1940-talet.
26/12 2011: Tekulturen: (8/10 2011) tehus med försäljning och servering i Lund. Stort tesortiment.
24/12 2011: Skrylle - Rökepipan: (19/6 2011) naturreservat vid Dalby, en damm, betad fäladsmark med rik flora, och en bäckravin.
18/12 2011: Sankt Johannes kyrka: (26/11 2011) från början av 1900-talet vid Triangeln i Malmö. En rymlig kyrka byggd i rött tegel, med tornet i norr,  invändigt fylld med rosor, därför kallad 'Rosornas kyrka'.
14/12 2011: Malmö chokladfabrik: (26/11 2011) från kakaoböna till choklad - Chocolatier, butik, kafé, chokladmusem.
9/12 2011: Moderna Museet i Malmö: (26/11 2011) är en filial till Moderna Museet i Stockholm, har inga fasta utställningar. Utställningen Scenbyte som pågår 15 november 2011 - 5 februari 2012.
5/12 2011: Citadellet i Landskrona: (29/5 2011) är en välbevarad fästning från 1500-talet. Det har även använts som fängelse. Är ett omtyckt rekreationsområde.
30/11 2011: Älska Mat mässan 2011: (29/10 2011) "Smaka, dofta, handla och inspireras på höstens godaste mässa" som gick av stapeln 28-30 oktober, Slagthuset i Malmö.
25/11 2011: Råby hällor: (22/5 2011) naturreservat söder om Hörby. Hörbyåns dalgång med terrasser, ängar, betesmark, blandlövskog.
20/11 2011: Klosterkyrkan i Lund: (15/5 2011) är en 1300-tals kyrka i tegel, och har ingått i en klosteranläggning. En av Lunds två bevarade medeltidskyrkor.
12/11 2011: Glorias Äppelgård: (30/10 2011) äppelodling strax norr om Lund. Butik och café med produkter baserade på äpplen. Höstbilder och provsmakning av höstens produkter.
8/11 2011: Kejsarstigen: (16/10 2011) 2.6 km lång preparerad promenadstig i Torups rekreationsområde öster om Malmö, röd markering, som går i vacker skogsmiljö.
2/11 2011: Tomatens hus: (8/5 2011) nordost om Landskrona. Tomatodling i växthus med butik och café med hemlagat.
28/10 2011: Sularpskärret: (7/5 2011) naturreservat utmed cykelvägen mellan Lund och Södra Sandby, med en rik flora. På våren blommar majviva och smörboll. Sköts med bete och slåtter.
22/10 2011: Vismarlövs väv & bagarstuga: (16/10 2011) gårdsbageri i Vismarlöv, mellan Klågerup och Genarp, med stenugnsbakat bröd, spettkakor, väveri och café.
18/10 2011: Grevie backar: (30/4 2011) naturreservat på Bjärehalvön med betade rullstensåsar, enefälader, hagmarker, mindre skogspartier. På våren backsippor i dess västra del.
12/10 2011: Wallåkra stenkärlsfabrik: (30/7 2011) vid Rååns dalgång i Vallåkra med anor från 1864. Bruksgods produceras på traditionellt sätt med rundugn. Butik. Lördagslunch på restaurangen.
7/10 2011: Hammarmölledamm: (24/4 2011) uppdämning av Hovdalaån söder om Finjasjön. Omges av vackra lövskogar, i söder alsumpskog. Från dämmet leds vattnet i en kulvert till ett kraftverk, men en del får leka fritt i fåran.
2/10 2011: Stadsparkscaféet i Lund: (22/7 2011) Testar restaurangdelen av Stadsparkscaféet i Stadsparken i Lund. Väder för att sitta ute. Wallenbergare för 195 kronor, efterrätt Crème Brûlée, toppad med jordgubbbar.
25/9 2011: Promenad i Viken: (22/4 2011) gammalt fiskeläge mellan Helsingborg och Höganäs, med medeltida ursprung och medeltida gatunät, de gamla husen vid hamnområdet är mestadels 1800-tal.
20/9 2011: Sliprännorna i Viken: (22/4 2011) sandstenshällar med stort antal sliprännor. Ursprunget är omdiskuterat: bönderna har i sen tid slipat sina verktyg där, eller kanske att de på stenåldern användes till att slipa stenredskap.
16/9 2011: Landborgspromenaden, Raus kyrka - Kärnan: (10/4 2011) landborgen är resultatet av landhöjningen efter inlandsisen. Landborgspromenaden är en markerad promenadväg på landborgen och dess olika miljöer genom Helsingborg, mellan Raus kyrka och Sofiero.
10/9 2011: Lund norrut - La Strada: (3/8 2011) om promenader vid Brunnshög förbi La Strada, före detta skola, restaurang, vandrarhem, och numera i kraftigt förfall. Vid midsommar brann det åter i vandrarhemsdelen av La Strada.
8/9 2011: Månstorps gavlar: (2/4 2011) borg byggd 1540-47 omgiven av vallgrav. Förstördes av danskarna vid ett angrepp 1678. Idag återstår yttermurar och en del av vallgraven.
3/9 2011: Landskapsparken Övedskloster: (13/11 2010) vid nordöstra Vombsjön - restaurerade våtmarker och parkområden. Namn som Kungastigen, Schweizerhuset, Filosofiska gången. Vita hjortar.
24/8 2011: Skäralid: (16/7 2011) en välkänd sprickdal i Söderåsen med Skärån, utsikter, rasbranter och vacker skog.
21/8 2011: Sofiero slott: (7/11 2010) strax norr om Helsingborg. Kung Gustav VI Adolfs sommarslott. Känt för sin slottsträdgård med rhododendronsamling. Utställningar, evenemang, restaurang. Om en ljusfest.
15/8 2011: Beritzholm: (31/10 2010) medeltida borg som revs på 1530-talet. Idag finns kullar och rester av vallgraven. Ligger vid Bjärsjölagård.
7/8 2011: Hässleholms museum: (23/7 2011) skildrar Hässleholm som transportknutpunkt och garnisonsstad. En stor samling av militärfordon. En modelljärnväg som det var på 1960-talet.
29/7 2011: Dalby hage: (30/10 2010) väster om Dalby med nationalparken Söderskog med skog och vårflora, Norreskog med fin bokskog, däremellan betesmarker.
27/7 2011: Fågelsångsdalen: (29/10 2010) naturreservat väster om Södra Sandby. Dalgången har skapats av Sularpsbäcken, som på flera ställen skapat en ravinartad karaktär. Bäcken omges av lövskogar, kärrmarker och beteshagar.
27/7 2011: Linnebjer: (29/10 2010) ett litet naturreservat nordost om Lund. Domineras av ek och hassel, men även en del lind. I ett hörn finns ett bestånd med bok. I gläntor bedrivs slåtter, och en rik flora har bevarats.
24/7 2011: Slaget vid Landskrona: (26/3 2011) Norr om Billeberga är ett monument över slaget vid Landskrona den 14 juli 1677. Slaget slutade med nederlag för danskarna, som drog sig tillbaka till Landskrona.
18/7 2011: Borgen: (28/10 2010) lummigt och vackert naturreservat med bäckraviner i Rååns dalgång vid Vallåkra. Borgen har fått sitt namn av en fornborg från järnåldern, av vilken det idag återstår en jordvall.
9/7 2011: Skanörs revlar: (26/10 2010) sandrevel som sträcker sig flera kilometer norrut från Skanör. Känt bland nakenbadare och ornitologer.
26/6 2011: Soldattorpets mejeri: (23/4 2011) ett litet gårdsmejeri i Hyby, söder om Staffanstorp, med osttillverkning på mjölk från trakten. I gårdsbutiken kan man provsmaka och köpa ostarna, och filbunke.
22/6 2011: Stadsparken i Lund 100 år: (12/6 2011) grön oas i Lund med fågeldamm, restaurang, café, stadsvall, lekplats, skulpturer, fontäner, planteringar, scen. Platsen för Lundaloppet och siste april firande. Invigd 1911. Firar i år 100 år.
19/6 2011: Linnérundan: (5/6 2011) promenad genom våtmarkerna vid Helgeå väster om Kristianstad, förbi fågelrika strandängar, den medeltida Lillö borgruin, kullen Härlövsborg, lövskog med dammar.
12/6 2011: Lillö borgruin: (5/6 2011) en gång en ståtlig borg i våtmarkerna vid Helgeå väster om Kristianstad. Svenskarna förstörde borgen efter det att Skåne blev svenskt 1658.
6/6 2011: Hardeberga stenbrott: (19/3 2011) på spaning efter Berguv i Hardeberga stenbrott under en senvintervandring Dalby - Billebjer - Hardeberga - Lund.
3/6 2011: La Strada: (2/6 2011) vid Brunnshög i norra Lund, före detta skola, restaurang, vandrarhem, och numera i kraftigt förfall. Utanför vandrarhemsdelen blommar lupiner. Därinne är förstås graffiti.
29/5 2011: Gullarps ödekyrkogård: (13/3 2011) väster om Eslöv. Kyrkan revs på 1880-talet när en ny kyrka byggdes i Trollenäs. På kyrkogården är flera av gravstenarna bevarade, några från medeltiden.
24/5 2011: Klackabacken: (25/10 2010) vandringsstig väster om Vä. Förbi fornminnen och försvarsanläggningen Skepparslövs skansar. Skansarna byggdes 1678 under Skånska kriget. Vacker natur.
19/5 2011: Trollestigen: (13/3 2011) en 3.5 km lång stig vid Trollenäs slott utmed Saxåns meandrande lopp, med varierande natur. Trolsk frodig lövskog, åker- och betesmarker.