Harlösa donationshus
mittemot kyrkan är ett museum som visar boendemiljön på 1800-talet och 1940-talet. Byggt 1824 som ålderdomshem till Hjularöds gods.

6 juni 2012: Mittemot kyrkan i Harlösa ligger Donationshuset. Byggt på 1820-talet som ålderdomshem till Hjularöds gårds undersåtar. Nu iett museum över äldre tiders äldrevård. Intill ligger utsiktsplatsen Bligehöj. Jag har kört förbi många gånger och tänkt försöka besöka donationshuset någon gång. Men det är inte ofta det är öppet. Denna dag som är nationaldag är det öppet. Jag och några till får en guidad tur. Börjar i den östra delen. Vid ingången är en eldstad och en bakugn. Till höger är ett möblerat rum. Vid bordet en gåsbänk. I bänken är reden för gäss där de kan värpa och ruva sina ägg. Rummet till vänster innehåller äldre redskap. På golvet står en potatisrivarare. Något som är snöskor för hästar. På en vägg hänger diverse redskap, en hake för att dra saker vid eldsvåda, betupptagare, slagtröska. Guiden förevisar.

Går in på andra sidan med två lägenheter, en från 1800-talet, den andra 1940-tal. Först möter man köket, här gjordes mat över öppen eld. Ett hål i väggen in till en sättugn som värmer i 1800-tals rummet. På 1940-talet hade man järnspis och elektricitet. På ett bord ligger Hemmets Veckotidning med ett reportage om Gunder Hägg. Avslutar i förrådsrummet där guiden visar kläder. Mycket av möblerna och sakerna har samlats in från gårdarna i trakten.

Eslövs kommun om Donationshuset
Bligehöj

Karta