Vittseröd
Kvarnstensrunda är en mils vandring vid Stockamöllan, förbi stenbrott vid Vittseröd där kvarnstenar tillverkades. I skogarna finns rester av stenbrotten och kvarnstenar.

22 februari 2015
Ställer bilen vid ICA butiken i Stockamöllan. Härifrån utgår ett antal vandringsleder. Kvarnstensrundan passerar flera stenbrott vid Vittseröd där kvarnstenar tillverkades. I skogarna finns rester av stenbrott och kvarnstenar.

Vägen till industrimuseet kantas av kvarnstenar. Går väg till Stenbocksstenen. Ett minnesmärke över Magnus Stenbocks armees passage över Rönne å 1710 inför slaget vid Helsingborg. Bord av kvarnsten. Fin utsikt över Rönne ås dalgång. Följer vitmarkerad led. Först tillsammans med gul led, sedan svart led. Där man kommer till en skogsväg går de vita markeringarna norrut.

Utmed vägen ligger en stor kvarnsten. Hittar i skogen väster om vägen en kvarnsten, helt mossbevuxen. Längre fram, öster om vägen, är resterna av ett stenbrott med flera kvarnstenar. Murarna av vad som var en smedja står kvar. Där reparerades verktyg.

Vägen svänger österut. Vid ett kalhygge nära landsvägen till Hallaröd är flera gropar och kvarnstenar. I en kvarnsten hänger en skalle an något djur på en pinne.

Cirka hundra meter norrut på landsvägen går leden österut på en skogsväg. Söder om vägen är ett vattenfyllt stenbrott. Strax intill ligger kvarnstenar, en är omgärdad med en metallrem. Blir konfunderad vid en korsning. Vart? Chansar på vägen österut, efter några hundra meter är en markering söderut in på en stig i skogen.

Här ligger stenbrott och kvarnstenar efter varandra. En halvfärdig kvarnsten, kvarnstenar på rad. Gropar och vattenfyllda stenbrott. Det är en vacker skog. Markeringarna pekar konstigt. En stig utan markering leder ut på skogsvägen. Här finns en pil in på stigen, tanken är nog att man ska gå åt motsatt håll.

Vägen leder fram till landsvägen. Tråkigt att gå på. Passerar förbi en gård med en stenlänga med inmurade kvarnstenar. På småvägar till Stockamöllan. Tar kaffepaus över ån vid en igenbommad kvarnbyggnad. Över landsvägen och en herrgårds stig. Igenvuxen damm med kvarnstenar, bord av kvarnsten och utsiktsplats från Stockamöllans herrgård.

Stenbocksstenen

Karta