Nedraby kyrkoruin
söder om Tomelilla. Uppförd på 1200-talet. Övergavs 1635. Sista prästens gravsten finns i tornet. Några andra gamla gravstenar. Ruinen används idag till dop, vigsel, begravning.

7 augusti 2016
Kommer norrifrån på väg 19, tar österut in på andra vägen efter Benestad. Vid en gård är en grusväg österut. Strax innan järnvägen ligger Nedraby kyrkoruin. Finns en parkering invid vägen. En gräsgång leder upp till ruinen.

Kyrkan uppfördes omkring 1250, byggd av kalksten. Ligger på en liten höjd. Tornet är senare, 1400-talet. På 1600-talet hade den lilla församlingen inte råd med kyrka och präst. Kyrkan var i dåligt skick. När prästen Peder Christiansen Morsanius dog 1635 delades socknen och kyrkan förföll. Prästens gravsten finns bakom galler i tornet. Det som återstår idag är tornet och grunden till långskepp och vapenhus. Kyrkan är inte avlyst, den används till vigsel, dop, och begravning. I tornet är en dopfunt. En liten kyrkklocka hänger i tornet. Lägger ett bidrag till kyrkans underhåll i en offerstock.

I gräset är några gamla knappt läsbara gravstenar. Intill grunden är en ny gravsten. I sydöstra hörnet är en igenvuxen plantering, kanske en minneslund? Letar gravstenar i kyrkogårdsmuren hittar inga. En fjäril breder ut vingarna.

Kör vidare till Övraby kyrka. Sedan köttbbullar och wienerbröd på "Hallå Hallå" Fritidsbaren i Ystad sandskog. Kort promenad utmed havet.

Karta