Munkarps fälad
en enefälad strax öster om Munkarp. En markerad stig går genom fäladen. Två rullstensåsar med en markerad åsgrop mellan dem. På våren blommar vitsippa och backsippa.

8 april 2020
Kör mot Höör. Strax efter Munkarp är en grusväg in till naturreservatet. Parkeringen är tom. Går genom en grind in på fäladen. Fäladens södra del har mycket en. En markerad stig går genom fäladen. Följer den delvis. Går över en öppen plats. På den blommar några ensamma backsippor. En stätta går över stengärdet till fäladen intill. Vi går tillbaka förbi ståtliga enar till stigen. En kvinnar kommer gåendes. På en spång över våtmark, en del vitsippor som blommar. In på en enefälad. Går upp på och över en ås, kommer ner i en sänka. Det är två rullstensåsar med en markerad åsgrop mellan dem. Från den södra åsen har man en fin utsikt över fäladen i söder. Dricker kaffe i en glänta bland enarna. Följer stigen bland enarna. En hålväg går över åsen. Vid en spång över en bäck blommar vitsippor. Förbi enar igen. På trädstammar sitter stora fågelholkar. Här blommar backsippor. Börjar närma oss parkeringen. På fäladen intill står en stor ensam gran. Bland enarna blommar backsippa. En stor mängd av en vit marktäckande blomma, vet inte vad det är. En fin dag.

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.945067, 13.469077