Glumslövs backar
vid Glumslöv. Vackra vyer mot havet med sandiga höga branter. Spår av försvarslinjen Karl XII:s skansar från tidigt 1700-tal. På stranden ligger kasserade tegelstenar från tegelbrukstiden.

17 april 2020: Gåsägget
Ställer bilen på parkering utmed vägen till Glumslöv. Går stigen ner mellan backarna. Ute i Öresund syns Ven. Strax innan Rustningshamn är en stätta in på betesmarken i söder. Uppe på backen, Gåsaägget, ska det finnas gullviva. Vi går upp på backen. Det är torrt. Ah, en gullviva. På toppen ska det också finnas en skans från en försvarslinje i början av 1700 talet, Karl XIIs tid. Går upp på toppen. Ganska igenvuxet. Kan skönja att det kan finnas en skans här. Nedanför backen syns Rustningshamn och en damm som nog varit en lertäkt när det fanns tegelbruk här.

Finns mycket gullviva, de flesta är inne i buskaget. Slån börjar blomma, vackert mot havet och Rustningshamn. Mot rasbranten till havet finns några gullvivor. En hel del som går Skåneleden, som passerar över backen. Nedanför backen i söder är en mindre skans, knappt synlig då det växer träd på den. Vi går på kullarna i söder, många gullvivor men de är små och förtorkade. Vi tar kaffe vid den lilla skansen.

Går genom en vinkelgenomgång och tar trappan ner till stranden. Rasbranter sträcker sig upp. På stranden ligger av vattnet slipade tegelstenar, ett minne från tiden då här låg tegelbruk. Går stranden tillbaka förbi ett fort från Per Albin linjen till Rustningshamn. Över en stätta till en hage med några gullvivor. Står en stund vid vattnet i Rustningshamn. Här går det med lite besvär att bada. För kallt i dag, badade här senast 13 oktober 2018. Efter den torra varma långa sommaren det året. Går därifrån, förbi en forsythiahäck i full blom, tillbaka mot bilen. Folk rör sig på kullarna. Parkeringen är nu nästan full.

11/7 2009: Tar tåget till Glumslöv. Går söderut utmed vägen mot Landskrona till Glumslövs backar med Hilleshögs dalar. Hästar betar på sluttningen mot dalgången. Utmed vägen är en parkeringsficka. Här är en av många beundrad utsikt mot Öresund och Ven. Efter parkeringen går en stig i dalgången ner till sundet. Gör en avstickare upp på krönet söder om stigen. Där uppe är en utsikt över dalen och en liten gravhög. På sluttningen i norr betar kor. Stigen mynnar ut på grusvägen till Rustningshamn, här ligger några hus. Går upp på en kulle norr om för att se på utsikten. Därefter ner mot vattnet. I söder vid Sandbergen har havet skapat branta stup. Har en gång gått utmed stranden in till Borstahusen. Nere vid stranden sticker två stenpirar ut, mellan dem är en stenlagd strandlinje, Man kan bada här, har gjort det några gånger. Idag är vattnet sörjigt av tång. . Det går också bra att gå  på stranden  norrut till Sundvik, några  hundra meter bort. Tar lunch vid norra stenpiren. Idag går jag på stigen uppe på backkrönet, har aldrig gått där förr. Det är en frodig promenad, uppvuxet mot sundet, i en öppning är utsikt norrut mot Sundvik och Ålabodarna. Ett mognande rapsfält kantar stigen inåt land. Går genom en skogsremsa och är i Sundvik. Tidigare fanns ett café i backen på vägen till Glumslöv. Till min besvikelse tycks det ha upphört. Från vägen bjuds man på utsikt norrut, långt där borta syns Helsingborg. I Glumslöv går jag till kyrkan och besöker poeten Gabriel Jönssons grav.

Karta