Brottets bana
en tre kilometers vandringsled mellan Höörs mölla och Stanstorps stenbrott. Går utmed den nedlagda smalspåriga decauvillejärnvägen. Brottets bana i folkmun.

20 december 2015
Brottets bana är en tre kilometers vandringsled mellan Höörs mölla och Stanstorps stenbrott. Går utmed den nedlagda smalspåriga decauvillejärnvägen. "Brottets bana" i folkmun.
"Brottets bana" anlades 1905 för att frakta sten från Stanstorps stenbrott till Höörs station. Lades ner redan 1910 då också stenbrottet lades ner. I brotten runtomkring har kvarnsten och sten till Lunds domkyrka brutits. Storhetstiden var på 17-1800 talen.

Parkerar vid Höörs mölla. En damm och vattenmölla. På sommaren med trädgårdscafe. Går på stig utmed Höörsån till järnvägen. På vägen passeras Bossegraven, besöker den på återvägen. På gångstig längs järnvägen, en bit av en skena minner om brottets bana. In på en grusväg, förbi en skogsdunge och några hus. Kvarnstenssymboler visar vägen. En kort sträcka på landsvägen.

Över en stätta till hagmark. Utmed stengärde. I en björk hänger en fågelholk. Mellan mossbevuxna stengärden. En rest av järnvägsskenor lutar mot ett stengärde. Vintersolen lyser svagt genom molnen. Kommer fram till Stanstorps stenbrott.

Sedan mitt förra besök (2010) är all skog borta. Rotvältor, stubbar, grenar och fallna trädstammar. Går in i stenbrottet, något svårframkomligt. Branta stenväggar. Rest av en byggnad. Blött. Går upp för lunch vid en stubbe.

Återvänder. Går över Höörsån för ett besök vid Bossegraven. En av många djupa gropar efter stenbrytning. Här liksom på andra ställen i Stenskogen höggs kvarnstenar. Nere i gropen ligger en kvarlämnad kvarnsten.

Kör hem på småvägar. Utanför Kungshult står jultomten. Äter korv i kiosken i Örtofta.

Stenskogen (2009)
Stanstorpsgraven (2010)

Karta