Eksholmssjön
utmed vägen mellan Holmeja och Sturup. Sjöns omgivning präglas av vackra skogar och skogskärr.

4 november 2018
Det är en vacker höstdag. Kör till Eksholmssjön, utmed vägen mellan Holmeja och Sturup, för att se höstfärger. Mittemot vägen till Vismarlöv är en parkering. Flera bilar står redan där. Följer Skåneleden på grusvägen västerut. Träden har fått sina höstfärger. Vägen försvinner in i färgerna. En stig går ner till sjön och Skåneledens vindskydd, där ett sällskap med hund rastar.

Vi går stigen medsols utmed sjön. Sjökanten är en alsumpskog. Passerar några bryggor med utsikt över sjön. Går förbi en scoutstuga, genom bokskog. Frågar svampplockerskor om stigen fortsätter runt sjön. Vet inte. Ett sällskap följer Karin Hoffmanns bok om rundvandringar. De är inte helt säkra på hur de har gått eller ska gå. De slår sig ner i skogen på en udde. Kommer ut på en skogsväg. Blandat gran och lövskog. Tar något som liknar en stig ner mot sjön. Slutar i intet vid ett dike och staket mot en hästhage. Ser besvärligt ut. Går genom skogen tillbaka till skogsvägen. Var är vi?

Håller höger i vägkorsningar. Höstgula lärkträd kantar vägen. Förbi gårdar. Kommer fram till Skåneleden och följer den tillbaka till vindskyddet, som nu är ledigt. Sitter under ett stort träd och äter lunch. Går motsols utmed sjön. En stor alsumpskog med vackra tuvor. Norr därom är en lövskog med stora gamla träd.

Dags att köra hem. Kör via Vismarlöv och köper bröd i caféet.

Karta