Skanörs borg
norr om Skanörs kyrka ligger resterna av den medeltida borgen. Uppförd under första halvan av 1200-talet som säte för den danske kungens fogde. Av borgens två våningars tegelhus, två vallgravar och en förborg återstår en kulle och den inre vallgraven.

2 september 2017
Parkerar på parkeringen innan Skanörs hamn, vid naturreservatet. Följer stigen över våtmarekn norrut mot Skanörs kyrka. Strandaster blommar. Norr om Skanörs kyrka ligger resterna av den medeltida borgen. Uppförd under första halvan av 1200-talet som säte för den danske kungens fogde. Av borgens två våningars tegelhus, två vallgravar och en förborg återstår en kulle och den inre vallgraven. På kullen syns några rester av huvudbyggnaden.

I början av 1300-talet erövrades och brändes borgen av hansestäderna. Den återuppbyggdes igen. Efter det att sillamarknadens tyngdpunkt förskjutits mot nybyggda Falsterbohus förlorade den i sin betydelse och förföll. Den blev ett stenbrott, bl.a. till rådhuset på 1770-talet. Idag är det bröllop. Brudgummen med följe fotograferas på kullen med havet som bakgrund. Får betar. Det är Falsetrbo Bird Show i helgen. Trollsländar håvas för att visas.

Smakar på krikon. Gär över på stig över strandängar till stranden. Fika med dopp. Ensamma på stranden. Mer liv är det i hamnen. Fiskbutik och restauranger. Sitter i solen bakom piren innan hemfärd.

Karta