Ravinslingan
tillgänglighetsanpassad kilometerlång slinga från Fulltofta naturcentrum på delvis spångad led i skog utmed en liten dalgång.

24 september 2011: Ravinslingan utgår från Fulltofta naturcentrum. I dess början ligger Biboet, som är ett demonstrationshus om biodling och hur man gör honung. Slingan fortsätter på en uppbyggd spång genom skogen. Den slingrar sig mjukt mellan träden på slänten av en liten lövskogsklädd dalgång. Finns plats att mötas på och sitta ner en stund. Nere i dalen, som här är frodig, skymtar en damm. Vid utloppet har man byggt upp en skvaltkvarn, den är öppen och visar hur en vattenkvarn fungerar. Bäcken fortsätter genom vacker skog. Spången slutar, jag kommer till en sorts lekplats. Vet inte vad den är till för. Kanske en del av den utomhuspedagogiska verksamheten som "Drömmarnas hus" har i Brinkesholm som stigen passerar förbi. Kommer ut på grusvägen som leder tillbaka mot Naturcentrum. Vid en halvöppen lada invid naturcentrum är det utgångspunkt för äventyrsridning på islandshästar, det är Kvarnbacka ridhästar som arrangerar. Ett sällskap gör sig redo. Sällskapet rider iväg och jag går tillbaka till Naturcentrum.

Länkar:
Kvarnbacka ridhästar
Drömmarnas hus

Karta