Flommen
vid Skanör med sanddyner, laguner, våtmarker och betesmarker.

25 februari 2018
Parkerar på parkeringen till naturreservatet innan Skanörs hamn. Restaurang och rökeri i hamnen är stängda. För tidigt på året. Vi har mat med oss. Går på stranden söderut från hamnen. Solen skiner, lite blåsigt, medvind. Stranden ligger öde. Annat är det på sommaren. Badhytterna väntar. Söker efter bärnsten i strandkanten. Hittar inga. Ser inget djurliv. Det har varit kallt. Is börjar lägga sig. Inåt land ligger våtmarkerna tomma med is på sig. Tom är också golfbanan. Nästan framme vid Falsterbo fyr vänder vi. Sätter oss i lä bakom sandvallen och äter lunch. Vänder åter. Sista sträckan går vi på gångbanan intill våtmarken. Moln börjar täcka himlen. Ett kort besök inne bland vattensamlingarna. Helt tomt. Annat blir det när skärfläckan häckar senare i vår.

Karta