Munkarps kyrkoruin
Kyrkan byggdes 1100 talet. Den ersattes på 1800 talet av en ny kyrka och revs 1883. Av kyrkan återstår låga grundmurar. Söder om kyrkan är medeltida gravar.

2 februari 2020
Parkerar vid kyrkan i Munkarp. Vad jag minns ligger den gamla kyrkan norr om den nya. Kyrkan byggdes 1100 talet. Den ersattes på 1800 talet av en ny kyrka och revs 1883. Mitt minne stämmer inte. Ser ett träkors skymta i väster mellan trädstammar. Går ner till kanten av ett fält, genom buskage och över en stenmur. Där är ruinen. Snödroppar blommar vid en gammal gravsten. Av kyrkan återstår låga grundmurar. I koret står ett träkors. På muren växer stensöta. Kyrkogården omges av en stenmur, i norr och väster med rostiga grindar. Det finns flera fina gravstenar och järnkors. Svår att läsa texterna på de flesta. Från platsen är det utsikt över landskapet i nordväst. Söder om kyrkan är medeltida gravar, stenhällar med runda kantstenar. Där är också den riktiga ingången vid en skola. Går ner till vägen genom samhället. Där finns en parkering, uppfarten till skolan får man inte köra. Ekorror leker i träden. Kör till Billinge för kaffe och fastlagsbulle på Billinge Bageri och Café.

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.948245, 13.448918