Fiskarehus
strandremsa utmed Ringsjön, med enkel badplats, fågeltorn, en damm, ekar.

4 september 2011: Vid Fulltofta kyrka går en smal grusväg ner till Ringsjön. Vid Fiskarehuset svänger den österut och smalnar än mer och slutar vid en parkeringsplats. Strandremsan är en del av Fulltofta naturreservat. Börjar med att gå markvägen österut. Förbi en grillplats. Det går att bada, men det är rejält långgrunt. Säkert bra för barnfamiljer. Går förbi björk och ekhagar. Mot Fulltofta by är en stor våtmark, Gäddängen. Från en plattform kan man se ut över vattnet. Från Ringsjön hörs ett våldsamt skränande. Flock efter flock med gäss kommer flygande över träden och landar på Gäddängen. Fortsätter på markvägen fram till ett fågeltorn med utsikt över Ringsjön, som nu är tom på fåglar. Ett flygfä sitter på råcket till trappan upp i fågeltornet. En röd vacker sak, en slända? Vet inte. Går in hagarna mot Gäddängen. Stöter på kor, där jag stannar till och ser ut över vattnet efter fågel. Inget. Vänder. Det är vackra hagmarker, en hel del ek. Mellan stammarna skymtar Fulltofta kyrka.

Åter vid parkeringen tar jag stigen västerut till fågeltornet ute på ett smalt näs. Passerar hamnen till Fiskarehuset, förr kunde man köpa fisk där, hur det är idag vet jag inte. Den smala stigen genom skogen vid sjökanten. Grenar och vass täcker stranden. Kommer ut på näset. Passerar en mindre sandstrand, har ett vagt minne att jag doppat mig där en gång, finns rester av en eldstad. Längst ut på näset är ett lågt fågeltorn. Klättrar upp. Inte mycket fågel här heller. Går tillbaka.

Går vid parkeringen in i ekhagen mot Gäddängen. Finns en del gamla ekar här. Plötsligt lyfter alla fåglar och flyger runt för att åter landa på vattnet. Undrar vad som hände. Kanske en lek de har. Över en bäck ligger en smal planka. Vågar jag. Ja, vinglar över, kan hålla mig i en svag gren. Kommer över. Belåten. Kör hem.

Karta