Stenbocksvallar
är en försvarsvall mot danskarna, som byggdes under 1710-talet. Mellan Sjöbobadet och Barsebäckshamn går en stig utmed kusten.

20/2 2011: Strax innan Barsebäckshamn går en kustväg norrut. Efter en kort sträcka kommer man till Barsebäcks saltsjöbad, eller Barsebäck strand, även kallat Sjöbobadet. Till badplatsen, här finns även konferensanläggning, är en parkering som jag använder. En vinkelgenomgång tar mig in på betesmark. Därinne ligger en skans med vallgrav, utmed kusten löper en meterhög vall. Skansen var till för artilleri och trupp. Anläggningen byggdes på 1710-talet, när Magnus Stenbock var guvernör i Skåne, därav namnet Stenbocksvallar. De byggdes som försvar mot en ny invasion från Danmark. Stenbocks armé hade i slaget vid Helsingborg 1710 slagit tillbaka ett danskt försök att återerövra Skåne. Runt skansen är en idag frusen vallgrav. Från skansen ser jag havet, och i nordväst en gravhög med en försvarsbunker från andra världskriget. Strax söder om skansen är ett äldre fornminne, en bronsåldersgravhög. Följer vallen söderut några hundra meter, den slutar vid en vinkelgenomgång vid några hus. Fortsätter man söderut kan man gå vidare till Barsebäckshamn.

Jag återvänder utmed vallen. På kustsidan av vallen går en gångstig. Halvvägs utmed vallen är en utbuktning, en bastion, varifrån man kunde skjuta längs med kusten. Nedanför bastionen står ett rastbord. Blickar jag mot havet ser jag ut över stranden, en stor sten, och en stenpir. Går upp på fortet från andra världskriget, på stenpiren och isen nedanför fortet rör sig människor. Går ut på piren. Dyningar höjer och sänker isen, det kvider lågt från isen. Sätter mig på stranden vid den stora stenen och dricker mitt kaffe.

9/9 2007: Jag går stigen norrut utmed kusten från Barsebäckshamn. På vissa stälen står vassen manshög. Det blåser friskt. Stigen passerar förbi husen i Tegelvik. På ängarna ligger flera bronsåldersgravhögar. Kommer fram till Stenbocksvallar, byggd på 1710-talet som invasionsförsvar. Nedanför ligger en stenig strand, men det går med lite god vilja att doppa sig där. Innanför ligger en skans. Norrut är en fin och långgrund populär badplats. Jag går ut på en stenpir, som jag tror inte tillhör försvarsanläggningen, och dricker mitt kaffe.

Karta