Skånebilder - Utflyktskarta

Jag har på kartan lagt ut de utflyktsmål jag har beskrivit. Platser som jag bara har med enstaka bilder finns inte med, som kyrkor, det flesta fornminnena, och blandad Skåne.

Kartan blir ganska rörig med alla symboler, meningen är att man ska zooma in på den kartdel som man är intresserad av.

* Dropparna anger den ungefärliga positionen.
* Blå linjer visar vandringar.
* Om man klickar på droppen/linjen får man upp en beskrivande ruta med en länk till dagbok/beskrivning/bilder.