Trollestigen
en 3.5 km stig vid Trollenäs slott utmed Saxåns meandrande lopp, med varierande natur. Trolsk frodig lövskog, åker- och betesmarker.

13/3 2011: Ställer bilen på parkeringen till Trollenäs slott. Går genom slottsparken, förbi Borgstugan, som står tillbommad i väntan på säsongen. Vid parkeringen efter bron över ån börjar Trollestigen, en 3.5 km lång strövstig utmed ån. Våren är i antågande, snödropparna i skogen visar sina vita hjässor. Den modige kan gå över ån på en trädstam. Jag följer kanten mellan ådalgången och åkermarken. Nedanför slänten är det otillgängligt. Kommer fram till den lilla byn Gullarp. Här gör jag en avstickare bort mot landsvägen. Där ska finnas en ödekyrkogård. Efter att undersökt ödekyrkogården, det blir en egen beskrivning av det besöket, återvänder jag på bygatan till Trollestigen.

På vägen står tre byinvånare. De berättar lite om byn, som förr var större, och det var bra fiske i ån. Diskuterar dagens händelser, jordbävningen i Japan, tsunami, och kärnkraftsolycka. Usch ja. Går vidare på vägen, på bro över ån. Går in på en markväg, nedanför meandrar sig ån genom betesmarker. Markvägen fortsätter genom en tallskog av något slag. Efter dungen lämnar stigen markvägen och går genom hagarna tillbaka till ån. Här finns ett vägval, en rutten gammal bro, och en ny stabil bro. Feg, väljer den stabila. Vandrar vidare utmed ån, förbi multnande trädstammar, över en liten bro. Därefter för stegen mig från ån, genom en tunnel av träd, uppför en trappa och jag är åter på stigen utmed åkerkanten. Bortom åkern står Trollenäs kyrka. Vid bron över ån söker jag en bildvy mot slottet, Näs kyrka, och Borgstugan.

Karta