Tommarps klosterruin
I den medeltida staden Tumathorp grundades 1155 ett Premonstratenserkloster. Under reformationen drogs klostret in 1540. Inte mycket är kvar idag.

6 augusti 2017
Svänger söderut i Östra Tommarp. Parkerar vid skolmuseet intill kyrkan från 1857. Frågar en vaktmästare var klosterruinen ligger, var inte där jag trodde. Går vägen österut söder om kyrkan. Ruinen ligger söder om vägen. I den medeltida staden Tumathorp grundades 1155 ett Premonstratenserkloster. Delar av det förstördes i en brand 1304. Under reformationen drogs klostret in 1540. Delar användes som byggmaterial.

Inte mycket är kvar idag. Flera utgrävingar har gjorts. Synd att man inte frilagt mer. I en inhägnad kan man se delar. Fanns kyrka, längor som omgav en klosterplats. Kök, matsal, tegelugn, gravar med bl.a. ett nyfött barn. I övrigt finns delar av murar, i söder altare. En hög med rester, på en sten syns ordet och. På en annan en figur och en otydlig text. Kan inte riktigt få klosterkänsla. Har säkert funnits en klosterträdgård. Hittar blommande vinruta vid en av murarna. Även en malva, kanske en läkemalva. Medicinalväxter som kanske fanns i klosterträdgården.

Karta