Lemmeströ kyrkoruin
Kyrkan byggdes omkring år 1200, helt i tegel. Senare byggdes torn och vapenhus av gråsten. På 1700 talet var kyrkan i dåligt skick. Ny kyrka byggdes i Börringe, och Lemmeströ kyrka raserades. Idag återstår en del av tornet och rester av vapenhuset.

18 juni 2017
Missar nästan avtagsvägen till Lemmeströ, cirka fem kilometer väster om Skurup. Parkera var? Hittar en gräsplätt vid infarten till en gård. Kanske man kan köra in på vägen strax innan gården och parkera vid markvägen till kyrkoruinen.

Markvägen går västerut omgiven av sädesfät till ruinen. Mycket blåklint utmed vägen. Vid ruinen växer gräset högt. Kyrkan byggdes omkring år 1200, helt i tegel. Senare byggdes torn och vapenhus av gråsten. På 1700 talet var kyrkan i dåligt skick. Socknar slogs samman, Börringe och Lemmeströ. Ny kyrka byggdes i Börringe, och Lemmeströ kyrka raserades. Till folks förbittring, militär fick inkallas.

Idag återstår en del av tornet och rester av vapenhuset. I gräset kan man hitta troliga gravstenar. Svåra att tyda. Kanske från 1500-talet? I öster är ett träkors. Framför det ett stenaltare.

Solen gassar. Det är varmt. Ingen lapp på bilen där det klagas på parkeringen.

Karta