Tvedöra
är ett vattenfyllt grustag och inofficiell badplats. Ligger vid avtaget mot Silvåkra på vägen mellan Södra Sandby och Torna Hällestad. Området var 1823-1888 miltär möteplats, efter vilket en minnessten är rest. Idag är det omgivet av ett militärt övningsområde.

25 september 2018
Träden vid minnesstenen är borta. Går ner till sjön och går medurs runt sjön. Stigen går bland träd och buskage fram till en öppen plats med en liten badplats. Hit går också en våg upp till den större vågen till Silvåkra. Här intar vi kaffet med kakor inköpta på Evas hembageri i Södra Sandby. Det är varmt i vattnet, skulle haft badkläder med.

Fortsätter på stigen utmed vassbevuxen kant. Ute i vattnet står en björkklädd flotte, kanske den som användes vid sandsugningen. Ett dött träd spretar mot himlen. I söder är en större strand. I en rasbrant är många hål, kanske backsvalors bo. Ovanför är det en enkel avspärrning. Försvarsmakten vill använda marken, det är ju deras. Så det blir färre med parkeringsmöjligheter för badsugna. Vi tar stigen tillbaka till den mindre parkeringen vid minnesstenen. Bland träd och med bitvis utsikt över sjön.

2/10 2010: Tvedöra ligger vid vägen mellan Södra Sandby och Torna Hällestad, vid avtaget mot Silvåkra. Tvedöra betyder röjning av sand/grus. Vid parkeringen står en minnessten mellan några träd, rest till minne av att här var ett militärt övningsfält på 1800-talet. Går genom en vinkelgång och sedan på stigen ner till sjön. Fortsätter på stigen medurs runt sjön. Kommer fram till en öppning och badplats. En smal väg leder ner hit, går uppför den till en mindre parkering vid vägen till Silvåkra. Vid ett hus är en liten bod, på sommaren brukar det vara ett litet café. På en visare står "Minnessten". Följer den, kommer upp på en höjd med utsikt över sjön. Här står en sten med en skylt med en teckning över övningsfältet. Stenen är rest 1997 av 1949 års 7 kompani till minne av major Stellan Richter. Återvänder till sjön och följer stigen medurs. Ungdomar tältar vid den vassbevuxna strandkanten. Utanför är öppna betesmarker. Detta är boskapens land. Kan skymta dem långt bort. När man kör på vägarna här får man se upp, de rör sig fritt. Kommer fram till en fin sandstrand. Som en badflotte ligger ett gammalt mudderverk en bit ut. Ingen som badar idag, tillhör sommaren. Några passerar med hund. Det varnas för att vistas här, farlig arbetsplats. Nog ett fornminne från tiden som sandtag. Det är på sina ställen skräpigt, bl.a. en sönderslagen flaska. Dricker kaffe och äter en kanelbulle på stranden. Går upp på de gräs- och trädbevuxna sanddynerna runt sandtaget. Fortfarande något som blommar. Fullbordar varvet.

Karta