Lilla Beddinge gamla kyrkogård
norr om Beddingestrand. Kyrkan revs när den nya byggdes längre söderut runt 1880. Kvar finns en ödekyrkogård. På gravarna är årtal från 17- och 1800 talen. Några spår av kyrkan finns inte.

24 februari 2019
Kör söderut från Jordberga och Källstorp mot Lilla Beddinge. I samhället låg en kyrka byggd på 11-1200 talen. Kyrkan revs när den nya byggdes längre söderut runt 1880. Kvar finns en ödekyrkogård. Parkerar på gräset mellan vägen och kyrkogårdsmuren. En grind leder in till de gamla gravstenarna. En del rikt utsmyckade. Andra enklare. De flesta är svårlästa, tiden har gnagt på dem. Runt några är vackert åldrade stängsel. Murgröna klänger. Snödroppar och vintergäck blommar. Ett kors ligger halvt begravt vid ett träd. På gravarna är årtal från 17- och 1800 talen. Några spår av kyrkan finns inte.

Kör till Beddingestrand. Ställer bilen på en parkering innan Smygehamn. Promenad på stranden, sedan kaffe i lä bland sanddynerna.

Karta