Hardeberga kyrka
vars äldsta delar är från 1100- eller 1200-talet. På långhusets norra vägg är en runinskrift från 1300-talet.

3 augusti 2023
Kyrkans äldsta delar är från 1100- eller 1200-talet. Då byggd av block i Hardebergasandsten som syns på delar utsidan av kyrkan. Under årens lopp har den förändrats en hel del. På långhusets norra vägg är runor som upptäcktes när kyrkan renoverades 2002. Svåra att tyda, men de har tytts till:

Jag Niklis Tues av Harabiargi och Knut Has
Jag betraktar allt


Texten avslutas med ett kors. Runorna ristades troligen av Niklis Tuesson när han som 16-åring övertog Hardeberga gods.

I koret och vid predikstolen (från 1842) finns glasmålningar från nyare tider. Dopfunten från medeltiden är huggen i kalksten. Ovanför den hänger en altartavla som är från 1600-talet. Framför koret står en kristusskulptur, liknar den som står i Asmundtorps kyrka. Nog en kopia av Thorvaldsens Kristusstaty i Köpenhamn. Takmålningar i koret utförda vid restaureringen 1909.

Norr om kyrkan är systrar från Rögle kloster begravda.

Karta
GPS: WGS84 decimal (longitud, latitud) 55.697922, 13.293336