Degebergahus
söder om Häckebergasjön. Västra delen är en risig skog. Östra delen åkermark med skogsholme, och en bokskog med ett kärr. Gamla träd. Reservatet är mest för mossa, lavar och småkryp.

5 april 2015
Ställer bilen på parkeringen till Husarhagens naturreservat söder om Häckebergasjön. Hoppas på blommande marker, men inte mycket än. Några vitsippor har öppnat sig. Går skogsvägen västerut mot Degebergahus. Många cyklister på vägen. Ett vackert gammalt träd är omgivet av sumpskog. Lärkträd står i blom.

Blir besviken på Degebergahus naturreservat. Hade väntat mig mer av vårblommor. Västra delen är en risig skog. Östra delen åkermark med skogsholme, tänkte mig betesmark, och en bokskog med ett kärr. Gamla träd. Reservatet är mest för mossa, lavar och småkryp. Inget jag kan något om. Inte för floran. Skulle finnas matta av vit och gulsippa. Något sådant syns inte till. Strövar runt i den östra delen. Lunch och kaffe på en sten. Plockar nässlor för nässelsoppa.

Karta