Vittsjö skans
minnesstenen över Gustav II Adolfs nära döden upplevelse 1612. En dansk befästningsanläggning under Kalmarkriget 1611-13. Högt belägen mellan två sjöar och en å.

19 augusti 2016
Parkerar nedanför Sjöstugan i Vittsjö. Äter dubbelvåffla på Sjöstugan, som ligger vackert med utsikt över sjön.

Följer sedan cykelvägen norrut till minnesstenen över Gustav II Adolfs nära döden upplevelse 1612. Han hade varit och härjat i trakterna, överfölls i Vittsjö av danska trupper. Han flydde över isen på ån, men isen brast. Gustav räddades av ryttaren Tomas Larsson. En minnessten restes 1912. 1959 upptäcktes en massgrav intill minnesstenen, med lämningar av cirka 220 soldater. För dessa finns också en minnessten.

Fortsätter på stig utmed sjön till campingen. Frågar i receptionen efter skansen och bron vid platsen där Gustav lär ha gått genom isen. Finns utmed vägen till campingen. En fin valvbro. Fanns inte 1612. I vattnet ska det finnas en sten strax öster om bron som sägs vara platsen. Ser en sten, kanske den.

Strax efter bron är en smal väg söderut uppför en kulle. Finns informationsskylt. Uppe på kullen låg en skans. En dansk befästningsanläggning under Kalmarkriget 1611-13. Högt belägen mellan två sjöar och en å. Den hade flera meter höga åtta meter breda vallar. Cirka 50 x 80 stor. Omgiven av en bred vallgrav. Man kan idag skönja vallarna. De är inte alls i samma storlek längre. Platsen används idag som strövområde. Bevuxen med bokskog. Flera rastar hundar. Går runt på en knappt synlig vall. Liljekonvaljen har vackra bär, men giftiga.

Går tillbaka utmed vägen. Förbi ett fint gult trähus, en gång ett av många pensionat i Vittsjö. Vid parkeringen nedanför Sjöstugan är en staty till minne av pensionatstiden.

Karta