Jungfruslingan
är en vandringsled sydväst Nävlinge förbi vattenfallet Jungfrufallet och Jungfrustenen som är ett stort kluvet klippblock.  Med namn efter en sägen om en flyende jungfru.

11 april 2015
Stannar till på Gamla Torg i Hörby och köper kakor och bröd på Boijerts conditori. Fortsätter via Södra Rörum, Häglinge till Ljungarum öster om Norra Mellby. Ställer bilen vid en ödegård cirka 400 meter öster om byn Ljungarum.

Går skogsvägen norrut. Strax efter där den kröker är en rödmarkerad led in på en stig i skogen.Plötsligt är markeringarna borta. Kommer fram till en grusväg. Inne bland träden står en konstig stenskulptur. Vänder. Man ska följa ett stengärde norrut. På stenarna är röda markeringar. De är åter borta där det avverkats skog. Gissar man ska följa stengärdet. Rätt. In i bokskog över ett stängsel. Är framme vid Jungfrufallet, ett totalt cirka 8 meter högt vattenfall. Går över bäcken. Stora stenar på sluttningen. Kan det vara Jungfrustenen?

Tittar närmare på vattenfallet. Intill är en rastplats. Äter lunch där. Ett anslag berättar om sägnen om Jungfrufallet och Jungfrustenen. På 1600-talet brändes en gård, en jungfru och en man flydde till skogs. Tog sin tillflykt till Jungfrustenen och hade bäcken till få vatten. Hur det slutade finns i två varianter, en lycklig och en olycklig. Till rastplatsen leder in stig som jag tror är från en närmare parkering.

Fortsätter och följer markeringarna. Går över bäcken. Vid bäcken blommar vitsippor. Genom granskog. Kommer till ett stort klippblock, kluvet i två delar. Det var hit jungfrun tog sin tillflykt, Jungfrustenen. Klyvöppningen reser sig brant. Följer leden norrut, genom granskog. Mynnar vid en grusväg. Här är plats att parkera och informationsskylt om Jungfruslingan. En orangemarkerad led fortsätter till Nävlinge. Men inga röda markeringar.

Går tillbaka till Jungfrustenen. Därifrån är markeringar söderut längs en skogsväg. Efter ett tag ansluter en skogsväg. Letar markering på den, hittar inga. Fortsätter på skogsvägen söderut, med markeringar. I skogen är ett stort stenblock, på ovansidan står en liten gran. Hur kan den slå rot däruppe? Tar kaffe på en enefälad, blir invaderade av myror.

Ödegården är inte så öde längre, det hörs hammarslag inifrån den.

Karta