Östra Torps kalkugnar
norr om Smygehamn. I de kupolliknande ugnarna brändes kalk under cirka hundra år från mitten av 1800 talet. Intressant industrihistoria.

28 september 2018
Norr om Smygehamn ligger Östra Torp. En grusväg går förbi kalkugnarna. Lätt att parkera på en gräsplan. I de kupolliknande ugnarna brändes kalk under cirka hundra år från mitten av 1800 talet. De ligger något utspridda, en ligger ute i en åker så den kommer man inte till. Andra på var sin sida av en gård. Totalt åtta ugnar. Frånsett taken ser de välhållna ut. Skiner vitkalkade. Vid de västra ugnarna är en vägningsplats där kalken vägdes. Inne i ugnen är en rist som var eldstaden, från byggnaden bakom förde man in bränslet. Inne syns rester av utrustning, några räls, skyfflar, rullebör. Intressant industrihistoria.

En stor tegelbyggnad var tänkt att bli murbruksfabrik. Den blev alddrig färdigbyggd. Nu står det "rasrisk" vid den. Bakom tegelbyggnaden är en brant, kanske det var där man bröt kalken. Letar fossiler, hittar inga. Går upp från baksidan av branten, lite snårigt, för att se ut över området.

Kör till Smygehuk där det finns ytterliggare en kalkugn. Köper rökta räkor i fiskrökeriet och kör hem.

Tittar in i

Karta