Torpruiner
i Fulltoftaskogarna. Om det hårda livet som fattig torpare. Nästan bortglömda och borta. Än finns ruiner kvar som kan berätta.

28 februari 2015
Parkerar på Hästhagen. Går Skåneleden mot Hörby genom en bokskog. Passerar en högstubbe med hem för många småkryp. Cyklister, joggare, vandrare och hundar är ute och rör på sig. Leden går mellan stengärdsgårdar till ruinen av torpet Kulleröd som övergavs på 1930-talet. En fläder, syren och hassel, rester av en trädgård. En brunn.

Lämnar Skåneleden och går vägen från Kulleröd till torpruinen Linnekull. Här är det mer öppet. Stengärdsgårdar löper mellan fälten. Ett är någon meter brett. En del murrester återstår av husen, grisens hus och stallet.

Torpet övergavs på 1930-talet. Omgiven av en stengärdsgård är en begravningsplats för husdjur. Finns en del träd, kanske fruktträd från torpets tid. På andra sidan vägen inne i skogen är en raserad jordkällare.

Går tillbaka till Hästagen via gula spåret. Kör till Fulltofta naturcentrum. Äter grönsakspaj till Lunch. Sedan en fastlagsbulle.

17 januari 2015
Parkerar vid Bjevrödsdammen. Går Fiskestigen fram till bron över Kvesarumsån. Mycket vatten. Efter bron går Skåneleden på stig genom skog ut på en skogsvägen Ahlqvistslingan.

Strax innan slingan kommer ut på Kvarnvägen ligger norr om vägen en torpruin. Här bodde Jöns och Emilie Nilsson och barn i slutet av 1800-talet. Ett av barnen blev bara fyra dagar. Stengrunden syns. Mitt på en långsida en dörröppning. I ena hörnet en kulle där spis och skorsten var. Ahlqvist var en senare ägare av marken.

Tar höger på Kvarnvägen. Följer Skåneleden. Genar på en stig och ut på Hanavägen. 50 meter bort ligger Hanahus, även kallat Hungern. Det var så fattigt där. Det var ett rotetorp under den indelta armens tid. Sista knekten var Jöns Jönsson Holmberg i slutet av 1800-talet. Hustrun Karolina gick varje dag två gånger till Fulltoftagården för att mjölka kor. Tre mil om dagen.

Skåneleden fortsätter genom skog till Hanakällan. Källvatten som lär vara drickbart. På en stolpe hänger skopor och skåneledsmuggar. För den som vågar provsmaka. En gång drack jag av det och fick plötslig diarre. Vågar inte idag. Stillastående med inslag av våtmark intill och en lerig stig förbi. Äter lunch och dricker medhavt kaffe istället.

Går vidare på Skåneleden. Viker av på leden mot Ekeröd. Där den korsar Kvarnvägen går en väg mot Gällahagen. Gällhagen är ruinen av en något större gård. Här finns murrester av det som var bostaden, en svinstia, en källare. I det som var köksträdgården ska finnas rester av det som fanns, t.ex. vinbär. Svårt att se på vintern. Gården revs 1933. En bil kommer, vänder och kör tillbaka. Konstigt. Vägen slutar här.

Går tillbaka, tar Kvarnvägen till Bjevröd. Innan Kvesarumsån går en stig söderut in i skogen. Inte den bästa stigen så här års. Blöt, bron över ån är skranglig, spångarna är dåliga och hala. Träd ligger över dem. Kommer utan missöde till den ordentligt spångade Fiskestigen.

Läs mer om: Fulltofta torpruiner