Höje å
Vandringar utmed Höje å och reningsverksdammarna i södra Lund.

27 oktober 2013:
Jag ställer cykeln vid bron över Höje å i St Lars området. Restaurang magnolia verkar inte finnas mer. Går promenadgången västerut utmed ån. Känner igen mig sedan förra gången. Vid åkanten är en liten sorts teater, nåja ett antal bänkar riktade mot ett centrum. Det byggs rejält in mot Lund. Grusgången går mellan damm och å. Jag går över ån på bron innan järnvägen.

På södra sidan går en stig genom en hage. Förbi en fågeltom damm. Joggare lunkar förbi. Går genom en vinkelgenomgång, på en bro över en bäck. Genom en skogsdunge fram under järnvägsbron. Järnvägsbrons pelare täcks med graffiti "Vi glömmer aldrig Jona 1986-2009". Vem Jona var vet jag inte.

Vidare mellan åker och buskage mot ån. Själva ån ser man inte mycket av. En liten stig går ner till ån där det är en brygga. En rutschkana för den som vill rutscha ner i vattnet. För liten för mig. En stege går ner i vattnet där gräs vajar under ytan.

Går vidare. Det är en led, stolpar med ledmarkeringar visar vägen. Markägarna har ställt upp med några meters markremsa för stigen. Flera som går, en del rastar hunden. Träffar på en jag känner lite grann, som är ute med sin hund. En trevlig pratstund. Stigen slutar vid en trappa ner till en bro över ån. På andra sidan ån är reningsverksdammarna. På vintern tillhåll för fågel, idag ser jag bara en kanadagås. Sätter mig vid fågeltornet och äter lunch. Ser joggare och flanörer passera förbi.

Går tillbaka över gångbron, och går sedan hela södra sidan av ån. Efter järnvägen, och efter bron jag gick över på utvägen går leden i kanten av ett fält, genom en skogsdunge fram till fårhagarna i Sankt Lars parken. Ett får kommer fram för att bli kliad. Går gången till bron och min cykel. Min rundvandring är sluten.

Karta

25 april 2009:
Cyklar förbi Lunds nya inomhusarena. Som vanligt nuförtiden med namn efter en sponsor, en lokal bank. Byggnaden ser ut som klossar lagda bredvid varandra. Ställer cykeln utanför restaurang Magnolia på St Lars området. Magnoliorna blommar. Går ner till Höje å, och över en gångbro. Här fanns tidigare en paviljong och en djurgård. Paviljongen är borta och djurgården tom. Går över bron igen, följer promenadstigen västerut utmed ån. Vid rastplatsen mot ängarna vid Källby pågår en picnic. Går genom grinden. Gräsänder flyter i ån, en man fiskar, en kvinna kommer stavgående. Flickor ligger på rygg i gräset, bortom dem betar hästar. En katt kommer gåendes med människor och hund. Jag lämnar ängarna, går vidare på grusstig under järnvägen fram till reningsdammarna vid reningsverket. Mellan ån och dammarna är en stig. Mot ån är det mycket vide och otillgängligt. Det är några träd som blommar, kommer inte på vad det är för träd. I dammarna simmar gräsänder och sothöns. En svan ligger och ruvar. Vid dammkanterna står förra årets kaveldun. I slutet av dammarna är en stig in bland träd och buskar. Jag går en bit in och sätter mig på en blöt gräsplätt vid ån. En groda tittar på mig. Min drömprinsessa? Jag försöker kyssa den, men den hoppar iväg. Jag duger inte. Det var nog en vanlig padda. Går tillbaka till dammarna, och funderar på att gå norra sidan tillbaka. Där finns ett skydd varifrån man kan stå och studera fåglar och med information om vad man skulle kunna hitta. Vägen norr om ser tråkig ut. Jag går på södra sidan tillbaka till cykeln. Ligger och vilar en stund under magnolian inför den långa sega uppförsbacken hem.


UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009