Klackabacken
vandringsstig väster om Vä. Förbi fornminnen och försvarsanläggningen Skepparslövs skansar. Skansarna byggdes 1678 under Skånska kriget. Vacker natur.

25/10 2010: Det är gryningsljus när jag går på Skåneexpressen 1 vid Lund norra tpl. Går av vid Vä E22. Passerar genom villakvarter till idrottsplatsen och ett elljusspår. Här är en informationsskylt om Klackabacken. Det finns en strövstig utsatt på kartan som passerar förbi skansarna. Det är bara att följa strövstigen som är markerad med brandgula markeringar. Stigen passerar andra sevärdheter. Tar slingan moturs. Går in i en hage. Utmed landsvägen intill är en stor sten, Prickestenen. Ett flyttblock med stora urgröpningar. Urgröpningarn användes av jättar som matskålar. I hagen finns också en forngrav i form av en långdös, en rektangulär stensättning.

Lämnar hagen. Vid Skepparslövs kvarn är en parkering. Kvarnen är en holländare från 1860-talet. Jag går landsvägen fram till Skepparslövs kyrka, vars föregångare var från 1100-talet. När man på 1840-talet byggde ny så behöll man tornet från den gamla. Återvänder till kvarnen och fortsätter på strövstigen, som nu går på vad jag tror är banvallen efter en järnväg. Går in i skogen för ett ärende, där finns en klippa. Från toppen ser man bara träd, men hösten och solen formar en vacker målning. Efter förättat värv åter till banvallen, förbi hagar, i norr syns Skepparslövs kyrka. Efter en kort sträcka på banvallen in på en stig och upp genom skogen.

På en höjd med några träd ligger en välbevarad skans. Ett försvarsverk från Skånska kriget 1675-79, uppförd 22-23 juli 1678 av svenska trupper för att förhindra danskarna från att bryta belägringen av Kristianstad. Väl vald plats med vidsträckt utsikt över omgivningen. Vallgrav och mittkulle syns tydligt. Tar en kopp kaffe, sittandes på stengärdet intill, och förflyttar mig i tankarna till natten då skansen byggdes. Danskarna gav upp försöket att häva belägringen när de såg skansarna. På andra sidan hagen är en skans till i en skogsdunge, utsikten skyms här av träd. Lunchdags, sätter mig på ett stengärde mellan hagarna och njuter av solen och dagens mer fredliga tider.

Längre fram på stigen ska det finnas löpgravar, förbindelsegångar mellan skansarna. Kanske där, vet inte, svårt att se. Inget uppenbart för mig. Går genom vackra hagmarker. Vid en damm är utsikten vidsträckt. Efter en stätta är en gravhög,med stenkanter och lätt eroderad. Men vart tar min stig vägen? Ser inga markeringar. En man med hund kommer. Frågar var idrottsplatsen ligger. Där borta. Går ditåt, dvs rakt fram från stättan utmed hagens kant. Rätt! Korsar elljuspåret, in i hage. Hela Kristianstadsplätten ligger framför mig. Är tillbaka där jag började.

Mörka moln skymmer plötsligt solen. Skyndar genom Vä. Köper en kaka att ta med hem i Café Sandhem i köpcentrat. Skular medan en hagelskur drar förbi. Sedan buss hem.

Karta