Dagstorpssjön
är en sjö nordväst om Höör, med badplatser, fiske och vacker omgivning.

20 april 2014
Kör från Hallaröd mot Norra Rörum. Efter Dagstorpssjön, som inte syns från vägen, går en smal grusväg till höger. Naturreservat står det på en skylt. Vägen är smal och kurvig. Efter cirka en kilometer är en skylt Naturreservat in på en ännu smalare väg till en parkering innan en gård.

Går stigen ner till en badplats. På ett fält betar highland cattle. Känner på vattnet, nästan badbart. Går västerut på stigen utmed sjön. Vitsippor täcker marken under träd som skiftar i grönt. Vinkelgenomgång tar en genom ett stängsel. Ett smalt stråk av kärr hoppas över på stenar. Solglitter i sjön. Lämnar stigen, följer sjökanten. Kommer fram till bäcken förbi Länghults kvarn. Hoppar över bäcken. Rundar sjön på knölig stig. Förbi en båtplats och eldstad. Vänder vid en scoutstuga. Tar en runda i bokskogen vid kvarnen. Harsyran blommar på en trädstam. Möter ett par med hund. Vandrar tillbaka utmed sjön till badplatsen.

De tänkta platserna för lunchen, klippa och badplats, är redan upptagna. Fortsätter österut, efter en vinkelgenomgång är en fin plats vid sjökanten. Flera sällskap passerar på stigen. Går vidare på stigen österut genom skogen. På en fallen trädstam blommar harsyra, friskar upp med att tugga på ett blad. Kommer till stigen ner till en badplats, där en familj tältar. Finns stenbord och grillplats. Går vidare ut på en udde. Njuter av kaffe, marzipanägg och våren.

Vandrar tillbaka, viker av västerut på en rödmarkerad stig. Stigen går genom skog och över hagar. På markväg mellan stengärdsgårdar tillbaka till parkeringen.

Karta