Vitabäckshällorna
naturreservat i Fyledalen, med gammelskog, fågelliv, flora. I östra delen ligger ett litet kärr med bl.a. majviva och en källa med en historisk händelse.

5 juni 2017
Kör vägen mellan Sjöbo och Tomelilla. Tar av ner i Fyledalen mot Eriksdal. Stannar till vid Vitbäckskällan precis innan den öppna dalgången. Ställer bilen vid markvägen. Källan ligger inbäddad i grönska. Förbi källan är en spång. Kärret där spången slutar är för blött för att gå ut på just här. Tar istället markvägen som går förbi kärret. Majvivorna är överblommade. Enstaka orkideer blommar. Slänten är full med någon sorts ull, kanske gräsull. Kärret har till en del återövrat platsen som vid förra besöket såg ut att ha kollapsat. Det var en kulle med utfyllnadsmaterial som togs bort.

18 maj 2012: Ställer bilen vid markvägen. Stora delar av naturreservatet bör man undvika 1/2-15/7, detta för att inte störa djurlivet. Men kärret vid källan får man besöka, men jag låter bli att gå ut i det. Vill inte trampa ner. Det ser konstigt ut, ser ut som en del har kollapsat. Kommer inte ihåg att det såg ut så förra gången jag var här. En vråk piper iväg, en glada svävar bort över trädtopparna. Jag passerar här på väg hem för att se majvivan blomma här. Jag har inte lyckats pricka in den tidigare. Den blommar så rikligt och fint. Där är också en orkidé som blommar, majnycklar? Nöjd med majvivan fortsätter jag hemåt.

28 september 2008: Tar bussen till Anklam. Går därifrån på skogsväg ner via den lätt dramatiska Pälsadalen till traktorvägen som går genom Vitabäckshällornas naturreservat i övre Fyledalens norra sluttningen. Möter cyklister på vägen. Reservatet karakteriseras av en rik flora, på sluttningen är gamla bokar/tallar, och rovfåglar. Jag följer vägen fram till Vitabäckskällan där det är ett kalkkärr. Ett par håller på med att slå det med lie. Fel tid på året för ett besök, rätt månad är maj då orkideerna blommar. Jag går tillbaka mot Sjöbo, förbi Möllehuset, därefter på skogsvägen till Skäpperöd där en höstvacker damm studeras. Sedan upp till det orange löpspåret som går över Spjällabacken. Tar sedan stigen som rundar skidbacken, och in till Sjöbo. Hamnar mitt i Sjöbodagen. Rednex (country and western band) underhåller på torget. Jag äter en kall varm korv, och sedan en varm. Tittar in i konsthallen som visar 'Din evigt tillgivne', bilder/video av pornografisk karaktär. Tja. Buss hem.

16 mars 2008: Jag är på Skåneleden, på andra sidan Fyledalen ligger Vitabäckshällorna. Jag följer vägen genom byn Erikdsal ner till dalbotten, som är en plan betesmark med en rännil till bäck i mitten. Vid avtaget mot Röddinge står en bil. En man står med en tubkikare och spanar in mot dalen. Jag frågar efter vad. "En stäppare" tycker jag han svarar. Förlåt? "Stäppörn" säger han tydligare. En sällsynt gäst från Asien. Jag känner mig dum och okunnig och går vidare längs vägen mot Vitabäckskällan. Hästhoven visar tröstande upp sitt gula huvud. Vid Vitabäckskällan slår jag mig ner vid rastbordet. Klockan har blivit ett och det är dags för lunch. Vid källan samlades bönderna 1180 och beslöt att göra uppror mot ärkebiskop Absalons skattepålagor och belägrade hans borg. Absalon slog ner upproret. I dag är det lugnare. Vitsippor och svalört har sänt ut förtrupper för att möta våren. Uppför backen kommer en kvinna på häst i sakta mak. En bil parkerar vid den förbommade vägen utmed dalsidan. Ingen går ur. Jag äter färdigt och återvänder nerför backen.

Efter en stund stannar jag och ser mig om. Ett par går ur bilen och slår sig ner vid rastbordet. De har nog väntat ut mig. Man söker ensamheten i naturen och inte mitt sällskap

Karta