Vallåkra - Dinosauriefotspår
För cirka 200 miljoner år sedan passerade en flock dinosurier Vallåkra. På 1970-talet hittades fotspåren. I entréen till geologiska institutionen i Lund finns ett fotspår att ses.

2 november 2014
För cirka 200 miljoner år sedan passerade en flock dinosurier Vallåkra. Marken var täkt med lerslam. Spåren täcktes av mer lera. Under senare tid har platsen använts som lertäkt. På 1970-talet hittades fotspåren.

Går stigen utmed bäcken från stenkärlsfabriken. Till höger ligger platsen. En svagt synlig stig går in mellan träden. Nedanför en bergvägg är en plan yta. Idag syns inga fotspår. På Dunkers kulturhus i Helsingborg och på Geologiska institutionen i Lund finns fotavtryck utställda.

En stig går upp på klippkanten. Blickar ut över platsen. Förväntar men en flock komma. Inga kommer. Flocken anses ha tillhört arten Dilophosaurus. Arten återuppstod i filmen Jurassic Parc, som i övrigt är en otroligt fånig film.

Lämnar platsen. Följer stigen över Råån. På andra sidan ligger Borgen. En kulle som tros ha varit en försvarsanläggning för länge sedan. Följer stigen norr om kullen utmed en bäck. På åndra sidam Borgen är också en före detta lertäkt. På slänten är en stor mängd mossa. Går över Borgen som är en platå. På ena sidan syns rester av en vall.

Återvänder till stenkärlsfabriken. Äter lunchsmörgåsar på restaurangen. Fantastiskt att kunna sitta ute i november. Köper en ljusstake i fabriken.

23 september 2015
I entréen till geologiska institutionen i Lund finns ett fotspår att ses. Man går in genom ingången mot Gerdagatan, där en dam står fontän. Därinne mot en korridor till vänster är en sten uppsatt på väggen. Ett tydligt fotspår.

Läs mer om:
Borgen
Wallåkra stenkärlsfabirk

Karta