Ales stenar
vid Kåseberga är Sveriges största skeppssättning. Omdebatterad funktion, grav eller kalender? Ligger vackert med utsikt över havet.

12 augusti 2012: Ales stenar behöver egentligen ingen presentation. Många har besökt  denna stensättning. Ett av Skånes mest populära turistmål. Grusgången upp från Kåsebergas hamn eller gången från parkeringen innan Kåseberga är vältrampade. Två stora skyltar med två olika teorier om funktionen av stenarna. Den officiella tolkningen att det är en grav i form av ett skepp. Den andra en privatforskares tolkning att det är en solskeppskalender. Inte vet jag. Debatten lär väl fortsätta. Skeppet har några gånger blivit hårdhänt behandlat och restaurerat, så man kan nog inte vara helt säker på stenarnas rätta placering.

Riksantikvarieämbetet om Ales stenar
Privatforskaren om Ales stenar

Vid färisten in är ett handskrivet anslag på svenska och tyska med texten att det är förbjudet att klättra på stenarna. Den vältrampade stigen leder fram till stenarna. De bildar ett skepp med en stävsten i var ände. Framför dem, inne i skeppet, är små flata stenar. Mot havssidan, utanför skeppet vid stävstenen, står en liten sten. De kan säkert tolkas på olika sätt beroende på vad man tror om skeppets funktion. På en sten ser man några urgröpningar, skålgropar. Stenarna står som tandrader. Folk vandrar runt bland stenarna. Mycket fotograferande. Trots klättringsförbudet  vill någon ha en fin porträttbild stående på en sten. Kanske man borde skrivit anslaget på engelska också. Efter att ha sett på stenarna sitter många och njuter av havsutsikten. Stenarna ligger på en ås som stupar rätt brant ner till havet. Bortom skeppet mot landsidan är en blomsteräng. Det är en färist in så jag antar det kan finnas djur här ibland för att beta av gräset.

Visst är det en intressant fornlämning. Men något överskattat som utflyktsmål tycker jag nog det är. Alla ska hit, andra lika eller mer intressanta fornlämningar får sällan besök (i alla fall jämfört med Ales stenar). Jag ska inte säga så mycket, även jag har varit här ett antal gånger under årens lopp. Tillsammans med Kåseberga och Hammars backar så blir det en fin helhet.

Skåneleden passerar Ales stenar. Läs gärna om min vandring och se bilder från den på:
Nybrostrand - Kåseberga

Karta