Snapphanestallarna
är två höga klippor med en sänka mellan norr om Rössjön. Här lär snapphanar haft ett gömställe med förråd och hästar.

7 maj 2016
Kör västerut från Örkelljunga, tar höger i Lärkeröd. Efter cirka en kilometer är en grusväg västerut norr om Rössjön, Trollehallavägen. Vid bron över Trollebäcken är en liten parkering. I söder skymtar Rössjön, en stig leder dit.

En stig leder norrut utmed bäcken. Trollebäcken rinner i en ravin på Hallandsåsen sydsluttning. Stigen följer den uppströms. I början ligger en vandrarstav. Lånas. En bitvis stenig stig. Går i kanten av en rasbrant. Man får går försiktigt. Lätt att ramla. Blött på sina ställen. Korsar bäcken på stenar några gånger. Vid sista övergången kan man välja mellan att hoppa mellan stenar eller gå på trädstammar med ett rep som stöd. Därefter stigning upp till Snapphanestallarna.

Stallarna är två höga klippor med en sänka mellan. Här lär snapphanar haft ett gömställe med förråd och hästar. Finns eldstad där matsäcken avnjuts. Strövar runt uppe på klipporna. Vacker bokskog. Mot bäcken stupar det brant. Svindelvarning. En fin plats.

Återvänder. Vandrarstaven läggs tillbaka. En trevlig vandring på totalt några kilometer.

Karta