Vitemölla - Brösarp
vandring utmed sandstranden från Vitemölla till Haväng. På höjderna söder om Verkeån till Brösarp.

10 juni 2016
Blir avsläppta på parkeringen till Vitemölla naturreservat. Går norrut på gräsheadr utmed havet. Fin sandstrand. En kylig vind lockar inte till bad. Passerar flera fort i Per Albin linjen. Inåt land kullar med gräshed. Bakom ligger en tallskog, som skydd mot sandflykt. Sandnejlikan blommar. I en sänka är borsttåtel. En ensam blåmunk.

Hoppar på stenar över en bäck. Under en ensam paraplytall står en vilstol. Passerar en ålabod. Sandlilja blommar. Fikar i solen vid Verkeåns mynning vid Haväng. Glass i Skepparpsgårdens vandrarhem. Följer gula leden (Backaleden) på vägen förbi Lindgrens länga. Ett litet musuem om trakten. Bland annat ett träd hämtat ur havet, trädet växte när havsnivån var lägre efter senaste istiden.

Leden lämnar vägen för att gå på hed på kullarna söder om Verkeån, som då och då skymtar. Träd kantar ån. Fina vyer. En del stättor måste passeras. Akleja och fingeborgsblomma. Sandnejlika i massor på en plats som inbjuder till vila. Highland cattle betar. Fortsatt vandring på hedar.

Passerar museijärnvägen Sankt Olof - Brösarp. Fortsatt vandring på hed. Möte med mountainbikecyklister. Blir många lyft över stättor. Ett vackert korsvirkeshus. En vacker väg. En vacker ek. Framme vid vägen till Blåherremölla. Viker av mot Brösarp. En blomma är på väg att slå ut, vitblära?

Gårdshotellet Talldungen har inte lunch. Blir honungsglacerad revbensspjäll med potatis och äppelsylt på Brösarps gästis. Regnskur och åska. Den har gått över när vi går till bussen för tillbakafärd.

Karta