Klockarelyckan
är på förslag att bli ett naturreservat. Det beslutades redan 2017 men beslutet glömdes bort. Nu är det på gång igen. Består av betad fäladsmark. Intressantast lär vara några få kvadratmeter med hundratals jungfru Marie nycklar.

5 juni 2022
Ställer bilen på parkeringen utanför Dalby på vägen mot Torna Hällestad. Strax efter går cyklevägen mellan Dalby och Torna Hällestad. Går över landsvägen och följer cykelvägen in mot Dalby. Där ligger Klockarlyckan precis öster om byn. Det är på förslag att bli ett naturreservat. Det beslutades redan 2017 men beslutet glömdes bort. Nu är det på gång igen. Består av betad fäladsmark. Intressantast lär vara några få kvadratmeter med hundratals jungfru Marie nycklar. De är dem vi vill hitta idag.

Går förbi några hus. Sedan är där öppen mark på vänster sida. Går in där. I gräset blommar jungfrulin. Följer kanten fram till två stättar vid hörnet. Därefter är vi innan på fäladen där vi tror orkidéerna ska finnas. Det har varit slåtter, vi är för sent ute. Hittar enstaka orkidéer, men ingen jungfru Marie nycklar. Besöker ett litet kärr. Mycket ull, kan inte skilja olika ullarter. Återvänder till öppningen innan cyklevägen. En hel del timotej. Det är varmt. Kaffe på en sten.

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.664709, 13.373505