S:ta Magnhilds källa
Magnhild är ett lokalt skånskt helgon. Hon dödades av sin svärdotter 1215. I Fulltofta finns en källa, som sprang fram på platsen där bärarna satte ner hennes kista för att vila.

14 april 2013: Jag parkerar på Hästhagens rastplats i Fulltofta strövområde. Här finns toalett, rastbord och skyltar som berättar om träden. Jag går en kort sträck på vägen, fram till grusvägen som leder till Fulltofta naturcentrum. I korsningen, mittemot grusvägen, är en källa med märklig tillkomst. Magnhild var en klok och omtyckt kvinna som hjälpte fattiga och sjuka. Detta var omkring år 1200. Av någon okänd anledning mördades hon 1215 av sin svärdotter. Enligt legenden med en pil. När kistan med hennes stoft fördes till Fulltofta kyrka för begravning, satte bärarna ner kistan för att vila, en annan version är att man tappade kistan. Där kistan var i kontakt med marken sprang källan fram. Magnhild blev ett lokalt skånskt helgon, Sankta Magnhild.

Källan finns kvar här än idag, framför mina fötter, med stensatta kanter. Den ligger alldeles intill vägen, i kanten mot en lövskog. Vattnet från den slingrar sig på den lövbeströdda marken bort in i skogen.

Vid källan ligger en minnessten, vars inskription berättar om Sankta Magnhilds öde. I Fulltofta kyrka, någon kilometer västerut, finns på den södra sidan intill predikstolen ett vackert målat fönster med motiv om Magnhild. Ett av fönsterna visar hur hon dödas av en pil.

Jag lämnar Magnhild och går förbi ett gravfält på vägen till Fulltofta naturcentrum.

Läs mer:
Sankta Magnhild av Fulltofta

Karta

Bilderna är tagna vid två olika tillfällen, 14 (källan)och 20 (minnesstenen och kyrkan) april 2013.