Sniberups fälad
naturreservat på Linderödsåsen. Fäladen är så som Linderödsåsen såg ut i slutet av 1800-talet.

30 maj 2014 (publicerat 10/9 2015)
Kör vägen mellan Östraby och Starrarp. Cirka halvvägs är en vägvisare "Sniberups fälad", som visar in på en grusväg. Vid fäladen är en igenvuxen parkering, den är nog inte välbesökt. Fäladen är så som Linderödsåsen såg ut i slutet av 1800-talet. En gångrist leder in på fäladen.

Det är ganska tuvigt. Mycket med enebuskar, enstaka ekar. Går medsols runt fäladen. Kommer upp på sköna blomsterängar. Har en en fin utsikt över jordbrukslandskapet. Rödklöver och smörblom. Blodrot finns också. Sitter ner i skuggan av ett träd i hörnet av fäladen. Äter den medhavda salladen.

Går nerför slänten. Passerar ängar med rödklöver och smörblom. Det blir fuktigare. Finns en liten vattensamling. Flera orkideer blommar. På en tuva blommar gula blommor på rad, en fibbla? En orkidé är i knopp. Över fäladen löper en "vallagrop", en inhägnad från förr.

Kommer tillbaka till parkeringen. Slåttergubbe lyser gul. Bonden slår hagarna. Gladan seglar i skyn. Spanar efter byte.

Karta