Gavelsbjer
3.5 ha litet naturreservat vid Arrie, består av en 25 meter hög platåformad moränkulle. Utsikt över omgivande slättlandskap.

15 april 2012: På vägen mellan Törringe och Arrie, strax utanför Arrie, ligger Gavelsbjer. Ett litet naturreservat som brant höjer sig över omgivningen. Vid foten finns plats för att ställa en bil. En stätta leder in till den betade kullen. Benen får arbeta för att ta mig uppför branten. Bilen ser liten ut där nere. Däruppe är en gräsbevuxen plan platå. Man har en bra utsikt ut över omgivningen. I norr mot Arriesjöns strövområde, i öster Arrsiesjön själv, i söder byn Arrie, i väster mot Malmöhållet, Turning Torso sticker upp vid horisonten. Går ner på södra sidan på jakt efter vårfloran. Boskapstigar går utmed slänten och kanten. Men inga blommor. Går upp igen på östra sidan. Aha, några gullvivor, men inget överflöd. Korsar platån över till väster. På slänten blommar vitsippor. Slänten är bevuxen med buskar, hagtorn. Sitter på kanten med min lunch, njuter av vårvädret.

Kör vidare för att besöka en bekant. Bromsar försiktigt in, en katt är på väg upp på vägen. Nä, det är en attrapp. Manar till försiktighet. Bra, man ska vara rädd om katterna.

Karta