Snuvestuan
på Söderåsen, branta klippor av till synes staplade stenblock, en skorstenslik klippa och en liten grotta i vilken den på håll fagra Skogssnuvan bor. Hon kan förvrida huvudet på unga män.

26 juni 2018:
Kör uppför Söderåsen från Kågeröd. Uppe på åsen kör man till höger mot Klåveröds strövområde. Efter någon kilometer är en parkering vid ett vindskydd på vänster sida. En bil står där. Följer röda spåret fram till en grusvägen. Tar där vänster och går grusvägen fram till Skåneleden. Följer Skåneleden till vänster in i skogen. Förbi steniga sidor. Vid ett stigskäl står en pil "Snuvestuan". Följer den stigen. Brant klippvägg reser sig. Här brukas det klättras. Trappa med rep att hålla sig i ner till Snuvestuan.

Snuvestuan är en håla in i berget. Ger skydd för regn och en eldstad kan ge värme. Utanför är bänkar och en eldstad. En bit bort är en skorstensklippa. Med lite möda kan man gå uppför slänten till den. Därnere kommer små danskar löpande. De undrar om det är Skåneleden de följer. De har kommit fel. Nä, vänd så hittar ni Skåneleden igen. Glider ner och vi tar fika utanför grottan.

Går efter fikat uppför trappan. Följer en slänt upp på toppen av den branta klippan. Lite svindel får man däruppe. Går samma väg tillbaka till parkeringen. Stannar till vid Finstorpsdammarna vid vägen ner från åsen till Kågeröd. Vackert.

29 april 2012:
Parkeringen vid röda spårets vindskydd i Klåveröds strövområde är full av motorcykelfolk. Går förbi vindskyddet och följer röda spåret ut på Vargadalsvägen. Vid en rastplats tar vi till vänster in på Skåneleden, det är skyltat Snuvestuan. Genom bokskog, förbi steniga branter och ett kärr. "Snuvestuanstigen" lämnar Skåneleden. Kommer fram till en trappa som går brant neråt. Brant uppåt reser sig en klippa. Därnere är en grillplats framför en klippa, längst ner i klippan är en grund grotta, där bor Skogssnuvan. En vacker kvinna som lätt får en ung man att bli förälskad. Jag är inte ung längre så jag går säker, bäst så, hon är inte alltid snäll.

Det är fler som är ute och vandrar, ett par går förbi med Hoffmanns "Rundvandringar Söderåsen" som guide. En bit bort reser sig en skorstenslik klippa. Man kan med lite möda ta sig upp och ut på den. Hoppsan, det är lite snårigt här uppe, snubblar på en gren. Lyckas undvika att ramla ner. Det är högt, hade inte varit så bra att falla här, så små människorna ser ut därnere. Går bort mot klippan med Snuvestuan, brant men det går att sig ner invid klippan. Vi intar vår lunch vid grillplatsen framför grottan, går sedan tillbaka.

Karta