Sularpskärret
naturreservat utmed cykelvägen mellan Lund och Södra Sandby, med en rik flora. På våren blommar majviva och smörboll. Sköts med bete och slåtter.

7 maj 2011: En vacker vårdag, en dag för en cykeltur. Turen går till Sularpskärrets naturreservat, som delas av cykelspåret mellan Lund och Södra Sandby. Ställer cykeln vid bron över Sularpsbäcken. En gångrist leder in till södra delen, som innehåller ett rikkärr med en fin flora. På kanten växer gula blommor som jag glömt vad det är. Kärret är känsligt för tramp, men det är rätt torrt idag, så jag går försiktigt runt. En barnfamilj kommer och sätter sig i gräset för en fika. Kabblekan står i blom, liksom humleblomster. Ett för mig okänt vackert gräs på tuvor. Majvivan blommar. Oh! Min favoritblomma Smörbollen står gul och stolt. Det är ett litet men fint naturreservat, denna delen sköts med slåtter av naturskyddsföreningen.

Går över till norra delen, dit in får man klättra över en stätta. Här är det torrare. En äng med smörblom. Slån blommar för fullt. Sätter mig på en låg kulle och fikar. Ser ut över en äng. Runt om blommar några gullvivor och humleblomster. Mandelblomman sträcker på sig. Småfingerörten kryper blygt på marken. En fin stund. Genom reservatet flyter Sularpsbäcken stilla. Under bron har någon ställt plastkassar. Cyklar nöjd med utflykten hemåt. Från landsvägen ser jag ner mot reservatet, med en träddunge bakom, det ser inte så märkvärdigt ut. Men fint är det.

Karta