Hallaröds kyrka
från 1100-talet är tillägnad S:t Olof. I koret finns takmålningar från 1500-talet.

7 juli 2013: Hallaröds kyrka från 1100-talet är vigd åt Sankt Olof. Sankt Olof (ca 950-1030) var kung of Norge som han kristnade. Han stupade i slaget vid Stiklestad, efter det skedde underverk vid hans lik. Kyrkan har blivit om- och tillbyggd under årens lopp. Kyrkan är normalt låst men är öppen under några helger nu på sommaren, detta berättar en man för mig. I vapenhuset är en utställning om renoveringen 1953, då några av inventarierna som varit försvunna kunde återföras till kyrkan.

Kyrkan är inte stor. På nordsidan hänger en nattvardsscen från 1600-talet, som då ersatte det tidigare altarskåpet. Det som främst utmärker kyrkan är takmålningarna i koret från tidigt 1500-tal. Jag tänder ett ljus i ljusbäraren och studerar målningarna. Där framställs skapelsen och utdrivandet ur paradiset. Över ingången till koret hänger ett triumfkrucifix. Altarskåpet är en rekonstruktion av altarskåpet från 1500-talet. De flesta av de ursprungliga figurerna kunde återfinnas och fick tillbaka sin plats vid renoveringen 1953.

På den södra sidan är ett mindre altare med en träfigur föreställande Maria med barnet. Framför altaret står dopfunten från 1200-talet. Predikstolen är från 1953 efter äldre förlaga. På den är en figur med timglas, mäter den ut vår tid på jorden eller predikans längd? I norra delen står en altarpredikstol från 1800-talet. Jag släcker mitt ljus och går ut på kyrkogården. På kyrkogården finns några äldre gravstenar.

Karta