Linnérundan
promenad genom våtmarkerna vid Helgeå väster om Kristianstad, förbi fågelrika strandängar, den medeltida Lillö borgruin, kullen Härlövsborg, lövskog med dammar.

5 juni 2011: Tar tåget till Kristianstad. I Hässleholm fylls tåget med ungdomar som varit på den populära musikfestivalen Siesta i Hässleholm. I Kristianstad går jag ner till bron över Helgeå till Naturum. Vandringsstigen Linnérundan går uppströms av Helgeå till Kanalhuset, ett litet utemuseum, med utsikt över vassruggarna. På spång genom videsnår och sankmarker. En gök galer i norr. Kommer fram till en cykelväg utmed en väg, på bro över vägen till strandängarna på Isternäset.

Följer järnvägen. En färist leder stigen in på ängarna. Stigen går i kanten av dem, det är fram till 15/7 tillträdesförbud på ängarna. Vid stigen står en plattform. Ser därifrån genom kikaren ut över ängarna. En bit bort är vatten. Vid högvatten kan här vara översvämmat och oframkomligt. Ser en del fågel, men det är för lång bort för min kikare. Verkar mest vara gäss. Kanske en rördrom som låter? Det lätet känner jag igen, där sitter en tofsvipa. Fortsätter på stigen mot Helgeå.

Vid bron över den första armen av Helgeå står en man och fiskar. Efter bron ligger Lillö borgruin som på en ö, resterna av en medeltida borg omgiven av en vallgrav. Går bron över den andra armen av Helgeå. Ute på fälten betar kor. Här finns en parkering. Fortsätter vägen förbi Lillö Kungsgård. In på en grusväg, och sedan stig förbi snår. Här låg en medeltida borg, Härlövsborg, samtida med Lillö. Idag syns bara en kulle. Man har hittat trärester av en vindbrygga över vallgraven och spår av vallgraven. Någon stenborg var den nog aldrig, utan en träborg, borgen övergick till en skans.

Kommer in i en skog med några dammar, som har varit lertäkter. Intill stigen är ett fågeltorn. Kravlar mig upp i det och ser ut över trädtopparna mot Isternäset. Några fåglar ser jag inte till. Klättrar ner, går över en landsväg, till det som varit Härlövs ängar. Förr fågelrikt, men gjordes på 1960-talet om till soptipp. Soptippen har man döljt. Jag är framme vid Naturum.

Denna gång fick jag en torr vandring, mitt förra besök följdes av en kraftig åskskur. Torrt och varmt idag. Går till Fornstugan i Tivoliparken för kaffe och glass.

Läs också om:
Naturum
Lillö borgruin

Länkar:
Siesta festivalen

Karta