Skånebilder - Karaby backar

27/5 2010: Karaby backar, vid Västra Karaby kyrka strax väster om Kävlinge, är ett fornminne i dubbel bemärkelse. Skapade av istidens isälvar i forntiden, och på dem begravde man sina döda under bronsåldern. Parkerar vid kyrkan. Därifrån går jag några hundra meter på en smal grusväg. Framför mig ligger backarna omgivna av det flacka jordbrukslandskapet. Kommer fram till en vinkelgenomgång in till backarna, och en (som ofta är fallet) blekt oläslig informationsskylt. För att skydda gravhögarna från de betande korna så är högarna inhägnade, vinkelgenomgångar gör så att man kan ta sig fram till dem. På en gravhög står en rest sten. Går upp på den högsta punkten, en gravhög högst upp på backarna. Härifrån har man utsikt ut över den skånska slätten där rapsfälten lyser gula. Ser vid horisonten de välkända siluetterna Turning torso, Öresundsbron, det nutida fornminnet Barsebäcksverket, Lunds sjukhus. I norr är en talldunge. Lämnar min utsikt för att gå till en mindre gravhög. I sänkan mellan dem är en äng med blommande Mandelblomma. Till högen är ingen genomgång, men man kan häkta av stängslet. Från högen ser jag norrut ut över ett rapsfält. Den nedåtgående solen börjar titta fram bakom molnen. Jag lägger mig i gräset på en sluttning och njuter av kvällen.

Karta