Norra Åsumstenen
är en runsten i vapenhuset till Norra Åsums kyrka. På stenen nämns att ärkebiskop Absalon lät bygga kyrkan. En sen runsten, den sista som restes i det danska riket.

19 juli 2021
I vapenhuset till Norra Åsums kyrka står en runsten, som restes i samband med att kyrkan byggdes. På stenen nämns att ärkebiskop Absalon lät bygga kyrkan. Absalon var ärkebiskop 1177-1201, så kyrkan är byggd under den tiden. Texten lyder:

Kristus, Marias son, hjälpe dem, som kyrkan gjorde, Absalon ärkebiskop och Esbjörn Mule.

Det betyder också att det är en sen runsten, den sista som restes i det danska riket och mer än ett sekel efter det att de vikingatida stenarna restes. Vem Esbjörn Mule var är osäkert, troligen en lokal storman med anknytning till Absalon. Stenen står till höger om dörren in till kyrkan. Framför stenen är en barnens hörna med bord, stolar och leksaker. I dessa tider finns också en spritflaska för desinfektion. Går runt för att studera kyrkan:
Norra Åsums kyrka.

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.98962, 14.151166