Ivö kyrka
från början av 1200-talet, med väggmålningar och en källa där vatten kan bli till vin.

31 juli 2014
Kör till Barum och tar vägfärjan till Ivön. Ivö kyrka uppfördes under ärkebiskop Andreas Sunesson på 1220-talet då han bodde på ön. Uppförd i tegel. Tornet tillkom på 1800-talet. Utanför kyrkan står en rönn full med bär. Altaruppsatsen är i två delar från olika altartavlor, korsfästelsen är 1820-tal och nattvarden från 1726. Vid sidan om altaret är 1300-tals kalkmålningar. Till höger Sankta Ursula och till vänster Sankta Katarina. Dopfunten är samtida med kyrkan. Predikstolen av sent datum, 1920-tal.

I kyrkogårdsmuren vid grinden är en stenplatta med Carl Johans namnchiffer och årtalet 1820. Carl XIV som var kung när tornet byggdes? Utanför kyrkmuren i nordost är en offerkälla med namn efter kyrkans skyddshelgon, Ursulas källa. Enligt en sägen lät Andreas Sunesson en tjänare hämta vatten ur källan en julafton. När han kom tillbaka var vattnet förvandlat till vin. Idag är källan utan vatten och därför inget vin. På botten glimrar några mynt.

Ursula var en brittisk kungadotter som gjorde en pilgrimsresa till Rom med ett följe på 11000 jungfrur. På hemvägen blev de alla dödade av hunerna då Ursula vägrade bli hunnerfurstens brud. Källan är restuarerad, senast 1989 då den fick sitt nuvarande utseende.

Karta