Skånebilder - Åraslövs mosse - Fotoalbum
10 juni 2020
Parkering

Gången

Liljekonvalj 1

Vid spången

Mot mossen

Vaxnyckel 1

Orkidé 1

Tallar

Darrgräs

Liljekonvalj 2

Vaxnyckel 2

Vaxnycklar 1

Spångat

Ute på mossen

Nattviol

Vattenklöver

Vaxnycklar 2

Orkidéer

Utmed spången

Spången

Orkidé 2

Stubben

Vaxnyckel 3

Lämnar mossen

Getrams

Liljekonvaljfält