Alslingan
vid västra Finjasjöns strand går genom en av Skånes största alsumpskogar. En 1.6 km lång spång genom vad som ibland kallas Europas regnskog.

15 maj 2012: Går av bussen vid Finja kyrka. Går vägen norrut förbi kohagar till dess en skylt visar "Alslingan" förbi idrottsplatsen, sedan på stig utmed ett skogsbryn. En spång går in i skogen, Skåneleden och Alslingan och jag går in på den. En av Skånes största alsumpskogar omger spången. Den kryssar mig fram mellan träden. Det är relativt torrt, spången är lätt att gå på. Utanför spången skulle jag inte vilja gå. Passerar en rastplats med informationsskyltar. Svärdsliljans blad har skjutit fart men än blommar den inte. En rotvälta visar hur sank marken är. Vita blommor, vet inte vad det är. Kabblekan blommar invid spången. Genom risigare marker. Träd står sedan givakt i högt gräs. En kort sträcka på en preparerad grusstig, sedan åter på spång. Över en öppen gräshed.

Kommer till vägen som går ner till Finja fågeltorn vid en småbåtshamn. Utanför är ett fågelskyddsområde. En ensam skäggdopping är vad jag ser. Äter lunch, sedan vidare på spången genom frodig skog. Häggen blommar. Spången kryssar sig fram i skog, öppet, här och där är mötesplatser på spången. Spången slutar, alslingan viker av tillbaka mot Finja. Förbi knoppfyllda liljekonvaljer, fält och kohagar. En flock gäss skränar iväg. Fram hit tror jag att barnvagn och rullstol skulle kunna ta sig, men stigen här till Finja verkar besvärligare. Jag är tillbaka vid Finja kyrka där jag tar bussen in till Hässleholm för en kopp "Heta stunder" te och en lattebakelse på café Madrix på Vattugatan.

Besökte också Finja kyrka.

Karta