Åbjär
är ett ädellövskogsområde med en bäckravin på Linderödsåsens nordsluttning. En stenvalvsbro och minnessten.

8 april 2021
Parkerar vid den gamla stenbron över ån i östra utkanten av Östra Sönnarslöv. Går stigen uppströms till lärkträden. Det är tid för lärkträden att blomma med sina röda honblommar och gula hanblommor. Utmed stigen genom plantagen är några träd som står i blom. Går en runda och beundrar dem. Vidare genom plantagen, genom bokskogsdungen, gångbron över ån. Sedan på markvägen mellan betesmarkerna in i Åbjärs dalgång.

Hade hoppats på vitsippor på marken. Finns bara några enstaka. Solen strålar genom de ännu inte lövutslagna trädens grenar. Dalgången är fin i sig, med sin porlande bäck och branta sidor. Bäcken porlar. Förbi bron över ån. Vi slår oss ner vid ett rastbord med vy upp mot dalgångens övre del. Avnjuter vår lunch, med kaffe och kaka.

Kommer fram till platsen med en större ö i bäcken. Kommer inte ihåg att det fanns en bro över till ön, måster vara något nytt. Går över till ön. På ön är ett rastbord. En bro leder över till den branta sidan, där går en trätrappa upp för branten. Nytt sedan senast det också. Går upp, fin vy över dalgången, däruppe går en stig bort mot landsvägen. Går ner igen.

Går samma väg tillbaka. Där betesmarken börjar är en bit in grunden av ett hus. Undrar hur livet var där en gång. I det som var trädgård står fruktträd. Jag minns att jag fick en gång berättat vad det funnits här, vad har jag glömt. Kan vara att jag minns fel. Vid bäcken i bokskogen plockar två kvinnor något, ser inte vad. Tillbaka bland lärkträden till bilen.

Kör vägen mot Huaröd, där det förr var en liten väg att parkera på är nu en parkeringsplats till Åbjärs naturreservat. Får parkera där nästa gång.

30 mars 2014
Parkerar vid den gamla bron i Östra Sönnarslöv. Går över Harabacken med sin lärkträdsdunge, några lärkträd blommar. Idag är det rundan jag fick avbryta förra besöket, hade då alltför ont i ett ben. Över bron och går skogsvägen som efter ett tag blir stig utmed ån. Äter lunch vid ån sittandes på trädstam till ljudet av strömmande vatten. Bättre musik än naturens ljud finns inte.

Vårsolen lyser upp mossklädda stenar på sluttningen. På andra sluttar det brant. Det forsande vattnets skum lyser i solen. Är framme där jag vände förra gången. Stigen går brant upp för sluttningen. Stigen blir knappt synliga spår. Nedanför försvinner ån ur synfältet. Kommer fram till en skogsväg i lövskogen. Ett träd är omgärdat av kuddig mossa. Vägen kröker in i granskog. Två stora myrstackar intill varandra. Passerar en kraftledning. Ut på öppna fält. Tra kaffepaus i solskenet vid fältets kant. Nästan för varmt i solen. Vägen leder till Snattarp, fina längor i gråsten.

Tar norrut förbi längan, mellan fält. På avstånds syns ett tiotal hjortar.  Genom skog, till höger vid en korsning. På skogsväg till Skogsma. Vänster på grusväg. Oj, ett hundratal hjorter är på fältet. Tar vänster på en markväg. Hjortarna flyttar sig upp på en slänt och försvinner ur synfältet. Vägen går till bron över ån, sedan över Harabacken till bilen.

Karta

25 maj 2013: En promenad utmed Söndre å.
Parkerar vid den gamla stenbron över Söndre å i Östra Sönnarslöv. Det är en fin stenbro med två valv. Jag tittar in i valven, stenarna ligger perfekt. I hagen invid ån blommar fruktträd. Går genom hagen, förbi betesmark, där ån slingrar sig fram. Över Harabacken med lärkträdsplantering, som är ingärdat av viltstängsel. Kommer till en gångbro över ån. Mellan stigen och ån håller ormbunkar på att rulla upp sig. Utmed ån blommar något fruktträd. Ån ringlar sig fram över betesmark på sin väg från åssluttningen. En tvåhjulsväg leder över fälten, med grindar för betesdjurens passage.

Vägen fortsätter en bit från ån genom skog. Efter ett tag är en bred stig ner till ån. Jag tar stigen ner till årn, där det är en bro. Hit var jag förra gången, kom då ner på stigen från andra sidan ån. Det går en smal stig nedströms utmed ån. En bäck stöter till, stigen försvinner uppåt, den får jag utforska en annan gång. Står en stund och betraktar ån och lyssnar på det behagligt porlande ljudet. Återvänder över bron.

Följer stigen som går uppströms. Ån glider fram bland stenar. Västra sidan sluttar brant. Kommer till en fyrstigskorsning. Till höger går en stig till vad som liknar ett vadställe. Som en fjällbäck, jag gör ett försök att vada över. Ops. Jag håller på att ramla, var är balansen? Djupt blir det också, det går över mina stövlar. Jag vill inte vada barfota, stenarna är hala, skulle behöva min vandrarstav som stöd. Den står hemma i garderoben. Jag försöker på ett annat ställe. Sätter mig nästan på ändan. Var är balansen? Jaha, jag får prova en annan gång, då med vandrarstaven som stöd. Västra sidan stupar brant mot ån, men det syns knappt i grönskan.

Stigen till vänster i stigkorsningen går upp till skogsvägen, jag vet eftersom jag undersöker det. Går tillbaka till stigkorsningen, där jag tar stigen rakt fram (jämfört med mina tidigare angivna riktningar) uppströms. Genom en dunge med sly, innan jag åter är vid åkanten. Även här sluttar det ner mot ån. En trolsk stämning med stenar och fallna träd över ån. Stigen fortsätter uppför den östra sluttningen. Hade tänkt undersöka den, men mitt onda ben värker ordentligt. Jag linkar långsamt hela vägen tillbaka.

Karta

30 juli 2012: Ett kort besök vid ån och bäckravinen.
Vi äter lunch på Ekerödsrasten. Pyttipanna, mycket god. Via Östra Sönnarslöv kör vi uppför vägen mot Huaröd. Strax är en tvåhjulsväg in i skogen. På den går det att ställa bilen. Det är en brant men bred stig ner till Söndre å. Bron över ån är skadad, intill står en splittrad trädstam. Vattnet porlar fram i fåran nedanför branterna. Ett par sitter med en av Karin Hoffmanns rundvandringar. Vi följer stigen uppströms till ett ställe som liknar ett vadställe. Idag är det lätt att vada, inte mycket vatten. På andra sidan är en brant mot bäcken. Vi har en snart 90-åring i sällskapet, vi väljer att gå samma väg tillbaka till bilen.

Karta

En minnessten över en tragisk händelse 1838.
Piggar upp oss med en glass i Öspabs växtvaruhus. Kör österut genom byn och in på grusvägen mot Skogsma. Ställer bilen utmed vägen, och går vägen fram förbi Skogsma, efter gården till höger på vägen genom skog ner till Söndre å. Vägen följer sedan ån nedströms en bit från ån. Förbi fält, fram till en bro över ån. Vi går inte över utan tar höger på markvägen mellan fälten. På håll ser vi en stor hjord med hjortar. Vi viker av från vägen och går i åkerkanten ner till ån. Här står en minnessten över en tragisk händelse 1838:

Här omkom under
stark snöyra
Magreta Simons
dotter Hindriksson
i Spångarp den 24
febr 1838

Följer åkerkanten till bilen. Kör till Maltesholms slott och går en runda i parken. Vi har hört åskan mullra i kanten, men regnet har hållit sig borta.

Karta