Skånebilder - Vegeåleden

Vegeåleden är en vandringsled utmed Vege å mellan Strövelstorp och Utvälinge.

2/5 2009: Går från bussen till Strövelstorps kyrka från 1100-talet, med många ombyggnader sedan dess. Från kyrkan norrut till Vegeåleden. Följer utkanten av byn. Viker vänster  in i byn förbi pestkyrkogården, där vilar 88 offer för pesten 1711. Går förbi skolan till en grusväg som tar oss ut från byn. Överger grusvägen för en markväg mellan åkrar fram till Vegeån. Det blir ett kort besök vid ån, stig och skogsväg tar oss genom löv- och granskog, förbi nyplanterad gran. Över landsväg. På en väg under lummiga lövträd till Vegeholm. På bro över Vegeån, som här meandrar kraftigt. Vegeholm är privat, en skylt med betydelsen 'hit men inte längre' står vid en fin stenbro. Går åt motsatt håll på en bro över ån igen. Går in i bokskog med liljekonvaljer för lunch med vy mot ån. Sedan följs ån på trevlig stig. Häggen står i blom. En häger blir störd och svävar iväg över ån. Under järnväg, byter åsida på bro, går under landsväg. Här är ån inlindad i vassbälten. Vid sidan om stigen är en lövträdsplantage. I Utvälinge tar leden slut utan att säga något om sin existens. Tegelbruket används som förråd av båtklubben. Längst ut är en brygga ut till Sandön. Bryggan är delvis demonterad. Barn kryper på balkarna. Vi får återvända till landsvägen för att komma över ån. Följer skogsväg till havet. Går på stranden till Kronoskogen, sedan vita spåret genom skogen till stationen i Ängelholm. Verkar varit något på banmuseet, de gamla loken är ute och luftar sig. Tåget hemåt leds om via Åstorp p.g.a. skogsbrand.

Karta

Stranden

UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009