Turestorpsö
borgruin på en udde i Havgårdssjön. På udden Turestorpsö ligger två kullar. På dem låg på medeltiden en borg.

28 mars 2016
Mellan Börringe och Skurup är en väg söderut. Skylten säger Grönby. Väster om den ligger Havgårdssjön. På udden Turestorpsö ligger två kullar. På dem låg på medeltiden en borg.

Parkerar på en gräsyta intill vägen. En stätta leder in på betesmark. På marken ligger en skylt "Varning för tjuren". Inte aktuellt denna tidiga vårdag.

Går över betesmarken. Från sjöstranden är en fin utsikt mot udden. En större kulle och en mindre. När borgen byggdes är okänt. På slutet av 1300-talet ägdes den av gälkaren Tue Galen. Han kom i onåd hos drottning Margareta, som intog borgen 1382. Borgen donerades till Lunds domkyrka och blev ett stenbrott.

Sankmarker och sjön gjorde borgen svår att erövra. En stenlagd väg ledde fram till den. Kanske rester av den man ser. Borgen var byggd av tegel. På krönet av den större kulle är rester av en tegelmur. På marken finns en mängd tegelbitar.

Utsikten över sjön är vacker. Vårlök blommar. Vid sjökanten är en ståtlig ek. Strövar runt. Påsklunch i lä bakom den större kullen.

Går tillbaka. På andra sidan landsvägen bortom en åker är en lövskog. Blåsippa? Går dit. Hoppar över en bäck. Inga blåsippor. Mycket ramslök och vitskråp.

Karta